So sánh các cuộc cách mạng tư sản

     

Nêu hầu hết điểm chung và riêng của phương pháp mạng tứ sản Anh nỗ lực kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng bốn sản Pháp cuối cố gắng kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, khối hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: So sánh các cuộc cách mạng tư sản


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Điểm chung:

Các cuộc CMTS thời kì cận đại đều sở hữu điểm bình thường là mong đánh đổ cơ chế phong kiến để mở đường mang lại chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

* Bảng so sánh những cuộc CMTS giai đoạn cận đại

Nội dung

Cách mạng bốn sản Anh nuốm kỉ XVII

Chiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối nắm kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chính sách phong kiến chăm chế.

- Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lật đổ nền ách thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phạt triển.

- Xóa bỏ chính sách quân nhà chuyến chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tứ sản.

Tư sản , chủ nô.

Xem thêm: Thế Nào Là Văn Bản Nghị Luận, Thành Viên:Quanganh1809/Văn Nghị Luận

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường mang lại chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- tùy chỉnh thiết lập chế độ quân nhà lập hiến.

- giải hòa Bắc Mĩ ngoài sự thống trị của thực dân Anh, thành lập đất nước tư sản, mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển.

- góp phần thúc đẩy bí quyết mạng kháng phong kiến ở châu Âu, trào lưu đấu tranh của quần chúng Mĩ La-tinh cuối thay kỉ XVIII đầu cố kỉnh kỉ XIX.

Xem thêm: Non Sông Việt Nam Có Trở Nên, Giải Thích Câu Nói Của Bác Hồ “ …”

- Lật đổ nền quân chủ siêng chế, thủ tiêu tàn tích phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.