SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

     

Tin tức kế toán: Sổ nhật ký mua sắm là một nhiều loại sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua sắm theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, đồ liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hoá;… . Tiếp sau đây Tin tức kế toán sẽ gửi tới chúng ta Mẫu sổ nhật ký mua hàng và giải pháp lập theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Sổ nhật ký mua hàng

 I. Mẫu sổ nhật ký mua sắm và chọn lựa theo Thông bốn 200.

*
Các chúng ta tải về:

 >> Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông bốn 200 (File Word)

 >> Mẫu sổ nhật ký mua sắm chọn lựa theo Thông tứ 200 (File Excel)

II. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ.

 1. Nội dung.

 Sổ Nhật ký mua sắm chọn lựa là một các loại sổ Nhật ký đặc biệt dùng nhằm ghi chép các nghiệp vụ mua sắm chọn lựa theo từng nhiều loại hàng tồn kho của 1-1 vị, như: Nguyên liệu, thứ liệu; công cụ, dụng cụ; mặt hàng hoá;…

Sổ Nhật ký cài hàng dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ mua sắm và chọn lựa theo vẻ ngoài trả tiền sau (mua chịu). Trường phù hợp trả chi phí trước cho tất cả những người bán thì khi tạo nên nghiệp vụ mua hàng cũng ghi vào sổ này.

 2. Kết cấu và phương pháp ghi sổ.

Xem thêm: Chuyển Tiền Bidv Có Mất Phí Không, Nộp Tiền Vào Tài Khoản Bidv Có Mất Phí Không

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, tháng lập của hội chứng từ kế toán sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi nắm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1, 2, 3 : Ghi Nợ các tài khoản mặt hàng tồn kho như: hàng hoá, nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ… ngôi trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng nhiều loại hàng tồn kho thì các cột này hoàn toàn có thể dùng nhằm ghi chi tiết cho loại hàng tồn kho đó như: hàng hoá A, sản phẩm hoá B…

– Cột 4: Ghi số tiền yêu cầu trả tín đồ bán tương xứng với số hàng đã mua.

Xem thêm: Tập Tin: Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa, Trung Tâm Thương Mại Tại Tp

Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

*


? chuyên trang kế toán: www.bossvietnam.vn

? Hoặc tổng đài lời giải của kế toán tài chính Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: