Số nghịch đảo là gì

     

1. Định nghĩa số nghịch đảo

Hai số được điện thoại tư vấn là nghịch đảo của nhau trường hợp tích của chúng bởi 1.

Bạn đang xem: Số nghịch đảo là gì

Từ kia suy ra chỉ gồm có số khác 0 thì mới có số nghịch đảo.

*
cụ nào là nhị số nghịch đảo" width="366">

 

 

 

Ví dụ : Viết số nghịch đảo của phân số a/b (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠ 0)

Lời giải:


*
vắt nào là nhì số nghịch hòn đảo (ảnh 2)" width="460">

 

 

 

2. Phép phân chia phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số khác 0, ta nhân phân số bị phân tách với số nghịch hòn đảo của số chia.

*
nạm nào là nhì số nghịch đảo (ảnh 3)" width="199">

Muốn chia một trong những nguyên cho một phân số không giống 0, ta nhân số nguyên với nghịch đảo của số chia.

*
cố kỉnh nào là nhị số nghịch hòn đảo (ảnh 4)" width="104">

Muốn phân tách một phân số cho một số nguyên không giống 0, ta nhân mẫu của phân số bị phân chia với số nguyên và không thay đổi tử số.

Xem thêm: Công Dụng Của Bản Vẽ Chi Tiết Là, : Dùng Để Chế Tạo Chi Tiết Máy

*
cụ nào là nhị số nghịch đảo (ảnh 5)" width="118">

Lưu ý:

*
nạm nào là nhị số nghịch hòn đảo (ảnh 6)" width="600">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tuyên bố quy tắc với viết bên dưới dạng bao quát của phép công nhì phân số

a. Thuộc mẫu

Muốn cùng hai phân số cùng mẫu, ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu.

*
cố kỉnh nào là nhị số nghịch hòn đảo (ảnh 7)" width="155">

b. Không giống mẫu

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số gồm cùng một mẫu rồi cộng các tử và không thay đổi mẫu chung.

4. Phạt biểu cùng viết bên dưới dạng tổng thể của:

a. Phép trừ hai phân số

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cùng số bị trừ với số đối của số trừ

*
nỗ lực nào là nhì số nghịch đảo (ảnh 8)" width="192">

b. Phép nhân nhị phân số

Muốn nhân nhị phân số, ta nhân những tử với nhau và nhân những mẫu cùng với nhau

*
vậy nào là nhị số nghịch hòn đảo (ảnh 9)" width="121">

c. Phép chia hai phân số

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho 1 phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

Xem thêm: So Sánh Chế Độ Hôn Nhân Xưa Và Nay, Sự Khác Nhau Giữa Hôn Nhân Xưa Và Nay

*
nỗ lực nào là nhì số nghịch hòn đảo (ảnh 10)" width="378">

5. Vạc biểu với viết dạng tổng quát của các tính chất của phép cùng và phép nhân hai phân số.

* Phép cộng:

a. Tính chất giao hoán: 

*
nỗ lực nào là nhị số nghịch đảo (ảnh 11)" width="159">

b. Tính chất kết hợp: 

*
thế nào là hai số nghịch hòn đảo (ảnh 12)" width="293">

c. Cộng với số 0: 

*
vắt nào là nhị số nghịch hòn đảo (ảnh 13)" width="189">

* Phép nhân:

a. đặc thù giao hoán: 

*
núm nào là nhì số nghịch đảo (ảnh 14)" width="135">

b. đặc điểm kết hợp: 

*
nắm nào là hai số nghịch đảo (ảnh 15)" width="241">

c. Nhân với số 1: 

*
rứa nào là hai số nghịch đảo (ảnh 16)" width="152">

d. đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng: