Số Học Sinh Khối 6 Của Một Trường Trong Khoảng Từ 200 Đến 400

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
đồ dùng lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 trang bị lí 11

Câu hỏi Số học viên khối 6 của một trường trong vòng từ 300 mang lại 400. Biết rằng nếu xếp hang 5; 8; 12 thì các thừa một em. Search số học sinh khối 6 của trường?

A (340) học sinhB (361) học tập sinhC (360) học tập sinhD (358) học viên

Phương pháp giải:

Ta thấy số học viên trừ đi 1 là bội bình thường của (5;,8;,12) trong khoảng từ 300 mang lại 400.

Bạn đang xem: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400

Tiến hành kiếm tìm (BCleft( 5,8,12 ight)) rồi qua đó kiếm được số học tập sinh.

Xem thêm: Câu Đố " Có Mắt Mà Chẳng Có Tai ? Quả Gì Có Mắt Mà Chẳng Có Tai

 


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số học viên khối 6 là (xleft( 300 le x le 400,,x in N^* ight))

Vì số học viên khi xếp sản phẩm (5;,,8;,12) đa số thừa 1 học viên nên ta có :

(x - 1 vdots 5,,,;,,,,,x - 1 vdots 8,,;,,,,,,,,,x - 1 vdots 12,, Rightarrow ,,x - 1 in BCleft( 5,8,12 ight),)

Tìm (BCNNleft( 5,8,12 ight))

(left. eginarrayl5 = 5\8 = 2^3\12 = 2^2.3endarray ight} Rightarrow BCNNleft( 5,8,12 ight) = 2^3.3.5 = 120)

 (eginarraylBCleft( 5,8,12 ight) = Bleft( 120 ight) = left 0;120;240;360;480;... ight\x - 1 in BCleft( 5,8,12 ight) = left 0;120;240;360;480;... ight\ Rightarrow x in left 1;121;241;361;481;... ight\endarray)

Mà (300 le x le 400) đề xuất (x = 361) . Vậy khối 6 gồm 361 học sinh.

Xem thêm: Quá Trình Bày Quá Trình Tiêu Hóa Ở Ruột Non Diễn Ra Cụ Thể Như Thế Nào?

Chọn B


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối trí thức - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chế độ
*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bossvietnam.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.