SƠ ĐỒ KIẾN THỨC LỊCH SỬ 12

     

Để học xuất sắc lịch sử 12, ngoài việc giải các thắc mắc trong sách giáo khoa lịch sử 12, các cần phải khối hệ thống lại kiến thức từng bài bác bằng những sơ đồ bốn duy lịch sử hào hùng 12. Vị trí cao nhất lời giải biên tập sơ đồ tứ duy lịch sử vẻ vang 12 bài xích 1: Sự hình thành chơ vơ tự trái đất mới sau chiến tranh nhân loại thứ nhị (1945-1949).

Bạn đang xem: Sơ đồ kiến thức lịch sử 12

A. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài xích 1

1. Sơ đồ bốn duy lịch sử dân tộc 12 bài bác 1 ngắn gọn

 

*

*

2. Sơ đồ bốn duy lịch sử vẻ vang 12 bài bác 1 chi tiết

*

*

 

B. Tóm tắt định hướng lịch sử 12 bài 1


I. Họp báo hội nghị Ianta (2/1945) với những thỏa thuận hợp tác của cha cường quốc

1. Họp báo hội nghị Ianta :

* yếu tố hoàn cảnh triệu tập :

- Đầu năm 1945, chiến tranh nhân loại thứ hai sắp đến kết thúc, nhiều sự việc bức cài đặt ra trước các nước Đồng minh yên cầu phải giải quyết, chính là :

Việc gấp rút đánh bại các nước vạc xít.

Việc tổ chức lại cô đơn tự nhân loại sau chiến tranh.

Việc phân chia thành quả chiến thắng giữa những nước win trận.

* nội dung : hội nghị đã đưa ra phần nhiều quyết định đặc biệt :

- xác định mục tiêu phổ biến là phá hủy tận gốc công ty nghĩa phân phát xít Đức – Nhật. Để cấp tốc chóng chấm dứt chiến tranh, trong thời hạn từ 2 mang lại 3 tháng sau thời điểm đánh bại nước Đức phát xít, Liên Xô đang tham chiến chống Nhật sinh hoạt châu Á.

- thành lập và hoạt động tổ chức phối hợp quốc nhằm bảo trì hòa bình an toàn thế giới.

- thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm mục đích giải giáp quân team phát xít và phân loại phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu cùng châu Á.

* Ý nghĩa : Những đưa ra quyết định của hội nghị Ianta đang trở thành khuôn khổ của trật tự nhân loại mới từng bước được thiết lập cấu hình sau chiến tranh, thường điện thoại tư vấn là hiếm hoi tự hai cực Ianta.

II. Sự thành lập và hoạt động Liên hòa hợp quốc

* Sự thành lập :

* mục tiêu : Hiến chương nêu rõ mục tiêu của tổ chức này là duy trì hòa bình và an toàn thế giới ; tranh đấu để thúc đẩy, cải cách và phát triển các quan hệ hữu nghị, hợp tác ký kết giữa những nước trên các đại lý tôn trọng quyền đồng đẳng và nguyên tắc dân tộc bản địa tự quyết.

* Nguyên tắc chuyển động :

- Bình đẳng độc lập giữa các non sông và quyền tự quyết của những dân tộc.

- Tôn trọng toàn diện lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

- ko can thiệp vào các bước nội bộ của bất cứ nước nào.

- giải quyết và xử lý các tranh chấp thế giới bằng cách thức hòa bình.

- bình thường sống tự do và bảo vệ sự tốt nhất trí giữa 5 nước bự (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

* sứ mệnh của lhq :

- là một diễn lũ quốc tế vừa đúng theo tác, vừa đương đầu nhằm bảo trì hòa bình và an ninh thế giới.

- tác động việc xử lý các vụ tranh chấp, xung chợt ở các khu vực.

- Thúc đẩy những mối quan hệ tình dục hữu nghị và hợp tác ký kết quốc tế.

- giúp sức các dân tộc bản địa về khiếp tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo …

III. Sự ra đời hai hệ thống : Tư bạn dạng chủ nghĩa và xã hội công ty nghĩa

* Việc giải quyết và xử lý vấn đề nước Đức sau chiến tranh :

- Theo thỏa thuận hợp tác của hội nghị Pốtxđam (họp mon 7 – 8/1945), quân nhóm 4 nước : Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp phân chia khu vực tạm chỉ chiếm đóng nước Đức nhằm phá hủy tận gốc công ty nghĩa phân phát xít, khiến cho Đức biến một nước hòa bình, dân chủ và thống nhất.

- Ở Tây Đức : Với âm mưu chia cắt vĩnh viễn nước Đức, Mĩ – Anh – Pháp đang hợp duy nhất các khoanh vùng chiếm đóng của mình, lập ra bên nước cùng hòa Liên bang Đức (9/1949) theo chính sách TBCN.

- Ở Đông Đức : 10/1949, được sự hỗ trợ của Liên Xô, bên nước cộng hòa Dân nhà Đức được ra đời theo con phố XHCN.

* chủ nghĩa xóm hội trở thành khối hệ thống thế giới :

- Năm 1945 – 1949, những nước Đông Âu từng bước ngừng cuộc giải pháp mạng Dân chủ nhân dân (DCND) và lao vào thời kì xây dừng CNXH.

- Liên Xô và những nước dân người chủ dân (DCND) Đông Âu hợp tác ký kết ngày càng nghiêm ngặt về chủ yếu trị, kimh tế, quân sự chiến lược …

CNXH đã vượt thoát khỏi phạm vi một nước cùng trở thành hệ thống thế giới.

* Mĩ khống chế các nước Tây Âu TBCN :

- Sau chiến tranh, MĨ tiến hành “Kế hoạch phục hưng châu Âu” (Mác-san) viện trợ những nước Tây Âu phục hồi kinh tế, làm cho những nước này ngày càng phụ thuộc vào Mĩ.

Với các sự kiện trên, sinh hoạt châu Âu đã tạo ra 2 khối nước trái chiều nhau, Tây Âu TBCN cùng Đông Âu XHCN.

C. Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 1

Câu 1: Hội nghị cấp cao của cha cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ thời điểm ngày 4 đến ngày 12 -2- 1945 được tổ chức tại đâu?

Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

Tại I-an-ta (Liên Xô).

Tại Pổt-xđam (Đức).

Tại Luân Đôn (Anh).

Câu 2:  Hiến chương liên hợp quốc được trải qua tại hội nghị nào ?

Hội nghị Ianta.

Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.

Hội nghị Pôt-xđam.

Hội nghị Pari.

Câu 3: Nước cộng hòa Liên bang Đức được thành lập và hoạt động vào thời gian nào?

Tháng 9 năm 1949.

Tháng 9 năm 1949.

Tháng 10 năm 1949.

Tháng 8 năm 1948.

Câu 4: Đặc điểm nổi bật của cô đơn tự nhân loại mới được hình thành một trong những năm sau Chiến tranh nhân loại thứ II ?

Là một trật tự quả đât được tùy chỉnh cấu hình trên cơ sở những nước tư bạn dạng thắng trận áp đặt quyền kẻ thống trị dối với các nước bại trận.

Là một lẻ loi tự cố gắng giới trọn vẹn do nhà nghĩa tư phiên bản thao túng.

Là một lẻ tẻ tự quả đât có sự phân đường triệt nhằm giữa nhị phe . Xóm hội nhà nghĩa với Tư bản chủ nghĩa.

Là một lẻ tẻ tự quả đât được tùy chỉnh cấu hình trên cơ sở những nước chiến thắng trận thuộc nhau hợp tác ký kết để thống trị, bóc tách lột các nước bạỉ ữận và các dân tộc trực thuộc địa.

Câu 5:  Theo chế độ của họp báo hội nghị I-an-ta, quân nhóm nước nào sẽ chỉ chiếm đóng các vùng khu vực Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, phái mạnh Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Liên Xô

Anh

Pháp

Câu 6:  Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh trái đất thứ II được hình thành, trong thời hạn nào ?

Từ năm 1945- 1947.

Từ năm 1945 -1946.

Từ năm 1946 - 1949.

Câu 7: Việt nam gia nhập phối hợp quốc lúc nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức triển khai này ?

Tháng 9/1973, thành viên sản phẩm 148.

Tháng 9/1976, thành viên trang bị 146.

Tháng 9/1977. Thành viên máy 149.

Tháng 9/1975, thành viên máy 147.

Câu 8: Theo niềm tin Hội nghị Pốt-xđam. Vùng tây bắc và vùng phía nam giới nước Đức bởi vì nước nào chỉ chiếm đóng?

Anh chỉ chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm phần vùng phía Nam.

Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm phần vùng phía Nam.

Liên Xô chiếm vùng Tây Bẳc, Pháp chiếm vùng phía Nam.

Pháp chiếm phần vùng Tây Bẳc, Liên Xô chỉ chiếm vùng phía Nam.

Xem thêm: Nhuộm Tóc Bao Lâu Thì Mới Nhuộm Tóc Có Nên Gội Đầu Lại Và Bí Quyết Giữ Màu Tóc

Câu 9: Để dứt nhanh chiến tranh ở châu Âu cùng châu Á - tỉnh thái bình - Dương, tía cường quốc đang thống nhất mục tiêu gì?

Sử dụng bom nguyên tử để hủy diệt phát xít Nhật.

Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận hang ổ của phát xít Đức làm việc Bec-lin.

Tiêu khử tận gốc công ty nghĩa phân phát xít Đức cùng quân phiệt Nhật.

Tất cả các mục đích trên.

Câu 10: Hội nghị Ianta diễn ra từ:

Ngày 12 mang lại 22/4/ 1945

Câu 11:  Nhà nước cùng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời hạn nào?

Tháng 9 năm 1949.

Tháng 12 năm 1949.

Tháng 10 năm 1949.

Tháng 1 năm 1950.

Câu 12: Hội đổng Bảo an phối hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?

15

5

20

10

Câu 13: Theo quyết nghị của họp báo hội nghị Ianta, Quân đội của các nước nào vẫn làm trách nhiệm giải giáp chù nghĩa phạt xít trên nước Đức ?

Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.

Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.

Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Câu 14:  Sự thâm nhập của Liên Xô trong những nước trực thuộc Hội dồng Bảo an liên hợp quổc có ý nghĩa như thế nào?

Thể hiện đó là một tổ chức quốc tế bao gồm vai trò quan trọng đặc biệt trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an toàn thế giới sau chiến tranh.

Góp phần làm hạn chế sự thao bí của công ty nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên phù hợp quốc.

Khẳng định vai trò buổi tối cao của 5 nước phệ trong tổ chức Liên vừa lòng quốc.

Khẳng định đấy là một tổ chức triển khai quốc tế đặc biệt quan trọng nhất trong đời sống thiết yếu trị nước ngoài sau Chiến tranh trái đất thứ II.

Câu 15: bố cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập tổ chức liên hợp quốc tại họp báo hội nghị nào?

Hội nghị I-an-ta (Liên Xô).

Hội nghị Xan-phơ-ran-xi-cô (MĨ).

Hội nghị Pôt-xđam (Đức).

Câu B cùng C đúng

Câu 16: bao gồm bao nhiêu nước là thành viên sáng sủa lập tổ chức triển khai Liên hòa hợp quốc ?

35.

48.

50.

55

Câu 17:  Theo lòng tin của họp báo hội nghị Pốt-xđam, quân nhóm Liên Xô chiếm phần đóng vùng như thế nào ở nước Đức?

Vùng giáo khu phía Đông nước Đức.

Vùng giáo khu phía Tây nước Đức.

Vùng lãnh thổ phía phái mạnh nước Đức.

Vùng giáo khu phía Bắc nước Đức.

Câu 18: họp báo hội nghị Pốt-xđam đưọrc tập trung vào thời gian nào? Ở đâu?

Tháng 7 năm 1945. Ờ Liên Xô.

Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ.

Tháng 10 năm 1945. Ở Đức.

Tháng 7 năm 1945. Ở Đức.

Câu 19: Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như cầm cố nào so với thế giới sau chiến tranh ?

Làm phát sinh những xích míc mới giữa những nước đế quốc với những nước đế quốc.

Đánh lốt sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

Trở thành độ lớn của một chơ vơ tự gắng giới, từng bước một được cấu hình thiết lập trong trong năm 1945 - 1947.

Là sự kiện ghi lại sự xác lập sứ mệnh thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.

Câu 20:  Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, cải cách và phát triển mỗi dục tình giữa các dân tộc trên các đại lý tôn trọng độc lập, độc lập của các dân tộc và tiến hành hợp tác nước ngoài về khiếp tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiêm vụ bao gồm của:

Liên minh châu Âu

Hội nghị I-an-ta

ASEAN

Liên hợp quốc

Câu 21:  Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ thỏa thuận hợp tác I-an-ta là của những nước nào?

Liên Xô, Anh, Pháp, MI.

Liên Xô, Mĩ, Anh.

Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc.

Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 22:  Một giữa những nội dung đặc trưng của họp báo hội nghị Ianta là:

Đàm phán, kí kết các hiệp cầu với các nước phạt xít bại trận.

Các nước chiến hạ trận văn bản thoả thuận viêc phân loại Đức thành haỉ nước Đông Đức và Tây Đức.

Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thoả thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm mục tiêu giải cạnh bên quân team phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu với châu Á.

Các nước phạt xít Đức, Italia kí văn khiếu nại đầu sản phẩm phe Đồng minh vô điều kiện.

Câu 23:  Sự khiếu nại nào dẫn tới việc tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít thân Liên Xô và Mĩ?

Sự hình thành khối hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Sự ra đời của “Chủ nghĩa Tơ-ru-man” cùng “Chiến tranh lạnh” (tháng 03 - 1947)

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).

Sự thành lập và hoạt động của khối NATO (tháng 9-1949).

Câu 24:  Sự xuất hiện nhà nước cộng hòa Liên bang Đức là :

Kết quả của cuộc chiến tranh vị độc lập, tự do của người dân Đức.

Sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại họp báo hội nghị l-an-ta.

Âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ hòng phân chia cắt lâu dài nước Đức; kiến tạo một tiền đồn kháng chủ nghĩa xã hội sinh hoạt châu Âu.

Hậu trái của những chính sách phản động mà công ty nghĩa phát xít đang thi hành ờ giang sơn này.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Đôi Mắt Đẹp, Buồn, Cap Thả Thính Bằng Đôi Mắt

ĐÁP ÁN

1

B

9

C

17

A

2

B

10

A

18

D

3

B

11

C

19

C

4

C

12

B

20

D

5

C

13

A

21

B

6

B

14

B

22

C

7

C

15

A

23

B

8

A

16

D

24

C

Trên đó là những kỹ năng và kiến thức trọng chổ chính giữa sử 12 bài 1 vẫn được chúng tôi biên soạn bởi sơ đồ tứ duy với ước muốn giúp những em ôn tập và nuốm vững các kiến thức định hướng của bài học này.