Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Cơ Bản Pdf

     

bossvietnam.vn reviews đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học 12 (tải xuống miễn phí), nhằm mục tiêu giúp chúng ta tra cứu cấp tốc lý thuyết, kiến thức và kỹ năng và văn bản chương trình SGK Sinh học 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học tập 12:Lời nói đầu.Phần NĂM. DI TRUYỀN HỌC.Chương I. Qui định di truyền và trở nên dị.Bài 1. Gen, mã dt và quy trình nhân song ADN.Bài 2. Phiên mã và dịch mã.Bài 3. Điều hoà hoạt động gen.Bài 4. Đột biến chuyển gen.Bài 5. Nhiễm sắc thể và thốt nhiên biến cấu tạo nhiễm sắc thể.Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm dung nhan thể.Bài 7. Thực hành: quan liêu sát các dạng tự dưng biến con số nhiễm nhan sắc thể trên tiêu bản cố định cùng trên tiêu bản tạm thời.Chương II. Tính quy giải pháp của hiện tượng di truyền.Bài 8. Quy quy định Menđen: Quy mức sử dụng phân li.Bài 9. Quy nguyên lý Menđen: Quy phép tắc phân li độc lập.Bài 10. Liên hệ gen và tác động ảnh hưởng đa hiệu của gen.Bài 11. Link gen và hoán vị gen.Bài 12. Di truyền links với giới tính và di truyền ko kể nhân.Bài 13. Ảnh hưởng trọn của môi trường xung quanh lên sự thể hiện của gen.Bài 14. Thực hành: Lai giống.Bài 15. Bài tập chương I với chương II.Chương III. Di truyền học quần thể.Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể.Bài 17. Kết cấu di truyền của quần thể (tiếp theo).Chương IV. Ứng dụng dt học.Bài 18. Chọn giống đồ dùng nuôi và cây cỏ dựa trên nguồn biến dạng tổ hợp.Bài 19. Tạo ra giống bằng phương pháp gây tự dưng biến và công nghệ tế bào.Bài 20. Tạo thành giống nhờ technology gen.Chương V. Dt học người.Bài 21. Dt y học.Bài 22. Bảo đảm vốn ren của loài fan và một trong những vấn đề làng hội của di truyền học.Bài 23. Ôn tập phần dt học.Phần SÁU. TIẾN HOÁ.Chương I.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 12 cơ bản pdf


Xem thêm: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Tồn Tại Xã Hội Và Ý Thức Xã Hội Ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Vấn Đề Này


Xem thêm: Cách Chữa Núm Vú Bị Tụt Vào Trong Phải Làm Thế Nào ? Cách Để Khắc Phục Tình Trạng Tụt Núm Vú


Bằng chứng và chế độ tiến hoá.Bài 24. Các vật chứng tiến hoá.Bài 25. Học thuyết Lamac cùng học thuyết Đacuyn.Bài 26. đạo giáo tiến hoá tổng hòa hợp hiện đại.Bài 27. Quy trình hình thành quần thể ham mê nghi.Bài 28. Loài.Bài 29. Quá trình hình thành loài.Bài 30. Quy trình hình thành loại (tiếp theo).Bài 31. Tiến hoá lớn.Chương II. Sự tạo ra và trở nên tân tiến của cuộc đời trên Trái Đất.Bài 32. Nguồn gốc sự sống.Bài 33. Sự cải tiến và phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.Bài 34. Sự tạo nên loài người.Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật.Bài 35. Môi trường thiên nhiên sống và các nhân tố sinh thái.Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.Bài 37. Những đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh vật.Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật dụng (tiếp theo).Bài 39. Biến đổi động con số cá thể của quần thể sinh vật.Chương II. Quần buôn bản sinh vật.Bài 40. Quần xã sinh thứ và một vài đặc trưng cơ phiên bản của quần xã.Bài 41. Diễn nạm sinh thái.Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo đảm an toàn môi trường.Bài 42. Hệ sinh thái.Bài 43. Dàn xếp vật hóa học trong hệ sinh thái.Bài 44. Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển.Bài 45. Dòng tích điện trong hệ sinh thái và năng suất sinh thái.Bài 46. Thực hành: quản ngại lí với sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.Bài 47. Ôn tập phần Tiến hoá và sinh thái học.Bài 48. Ôn tập chương trình Sinh học cấp cho Trung học tập phổ thông.