RÚT GỌN MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ

     

Mệnh đề trạng ngữ trong giờ Anh là 1 trong trong số phần nhiều điểm ngữ pháp thường gặp mặt nhưng lại tương đối khó với người học. Điều này đưa về rất nhiều bất lợi không chỉ trong số bài thi cơ mà còn tác động đến câu chuyện giao tiếp. Liệu rằng đa số chúng ta tự tin về vốn ngữ pháp của chính mình nhưng cùng với trạng ngữ thì như thế nào?

1. Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh là gì?

Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh có cách gọi khác là adverbial clause là 1 trong những mệnh đề phụ, được áp dụng với công dụng như một trạng từ té nghĩa mang lại động từ, tính từ, hoặc một trạng từ bỏ khác. Adverbial clause là đều mệnh đề không diễn tả được một ý vừa đủ và ko thể đứng độc lập.

Bạn đang xem: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Ví dụ: When I finish studying, I will go abroad. (Khi tôi học xong, tôi sẽ ra nước ngoài).

Mệnh đề “when I finish studying” bổ nghĩa cho động trường đoản cú “go abroad”, giúp cho người đọc/nghe biết được thời hạn cô ấy đi nước ngoài.

*
Mệnh đề trạng ngữ trong giờ Anh là 1 trong mệnh đề phụ

Mệnh đề trạng ngữ trong giờ đồng hồ Anh chỉ ra mối quan hệ giữa những sự kiện, hành vi hoặc phát minh giữa 2 mệnh đề với nhau. Chúng thường sử dụng các liên từ để chỉ ra rằng kiểu quan hệ tình dục giữa 2 mệnh đề như:

thatthoughafterifas far as
howalthoughbeforeunlessas long as
wheneven thoughsinceuntilas soon as
wherebecauseoncewhetherin order that
whyso (that)whilerather thanso long as

Về địa chỉ của mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh, thông thường sẽ có 2 điểm chính:

– khi mệnh đề trạng ngữ đứng ở phần đầu câu, sử dụng dấu phẩy (,) để phân cách nó với mệnh đề phía sau.

Ví dụ: After we finish work, we’ll play football. (Sau khi làm việc xong, họ sẽ đùa bóng đá).

– lúc mệnh đề trạng ngữ đứng phía đằng sau mệnh đề chính, không cần thực hiện dấu phẩy (,) để ngăn cách 2 mệnh đề.

Ví dụ: We’ll play football after we finish work. (Chúng tôi đang chơi đá bóng sau khi thao tác làm việc xong).

2. Phân một số loại mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Có cho 10 các loại mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh theo thời gian, điều kiện, kết quả, mệnh đề nhượng bộ… gắng thể:

– Chỉ thời gian: mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các từ once, when, as soon as, while, by the time, as, since, after, before, till, until, just as, whenever hoặc các cấu tạo no sooner…than…, hardly/scarcely…when…, during + N/V-ing.

Ví dụ: While they were watching TV, the telephone rang. (Trong khi họ đã xem tv thì điện thoại reo).

*
Có cho 10 các loại mệnh đề trạng ngữ trong giờ đồng hồ Anh

Lưu ý: ko được áp dụng thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

– Chỉ chỗ chốn: có tính năng của một phó từ, mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn được bước đầu bằng where, everywhere, anywhere và wherever.

Ví dụ: I lượt thích to go wherever you like.

– Chỉ bí quyết thức: có 2 dạng chính

As/Just as: như là/ giống như là

Ví dụ: He loves flowers as/just as butterflies love. (Anh ấy yêu thương hoa như bướm yêu chúng vậy).

As if/As though: như thể là

– Điều kiện có thật: As if/As though + S + V

Ví dụ: It looks as if/as though it is going khổng lồ rain. (Trời trông như sắp tới mưa).

– Điều kiện ko có thật ở hiện tại: As if/As though + S + Were/V-ed/V2.

Ví dụ: She dresses as if/as though it were in winter even in the summer. (Cô ấy mặc vật như ngày đông dù vẫn là hè).

+ Điều kiện ko có thật ở quá khứ: As if/As though + S + had + P2.

Ví dụ: She looked as if/as though he had collected the money. (Cô ấy trông như thể anh ta đang thu được tiền).

– Chỉ nguyên nhân chạm mặt ở 4 hình thức

Now that/In that/Seeing that: vì rằng

Ví dụ: Now that I am in a foreign country, I visit my home once a year. (Bây giờ tôi sẽ ở nước ngoài, tôi về viếng thăm nhà tưng năm một lần).

On tài khoản of the fact that/because of the fact that/due to lớn the fact that: vì sự thật là/vì thực tế là

Ví dụ: On account of the fact that his leg is broken, he cannot play football. (Thực tế là chân anh ấy bị gãy, anh ta cấp thiết chơi nhẵn đá).

Because/Since/As: vì

Ví dụ: Because/since/as he is tired, he stays at home. (Vì anh ấy mệt buộc phải anh ấy ngơi nghỉ nhà).

For: vì

Ví dụ: They cannot go out, for it rains heavily. (Họ không thể ra phía bên ngoài vì mưa to).

– Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả có 4 trường hợp:

So + Adj/Adv + that: quá…đến nỗi mà…

So + many/much/(a) few/(a) little + danh tự + that

Ví dụ: He is so smart that he can vị all the difficult exercises. (Anh ấy thông minh mang lại nỗi rất có thể làm hết những bài tập khó).

So: vì vậy

Ví dụ: I vị not have any money, so I cannot buy a smartphone. (Tôi không có tiền, vị vậy tôi không thể tải điện thoại).

Such + (a/an) + tính tự + danh từ bỏ + that: quá…đến nỗi mà…

Ví dụ: It was such a cold day that I just want to stay at home. (Trời vượt lạnh mang đến nỗi tôi chỉ ước ao ở nhà).

Therefore/Consequently/As a result/As a consequence/With the result that: vì vậy

Các trạng từ chỉ kết quả này thường dùng giữa dấu chấm phẩy (;) cùng dấu phẩy (,) hoặc đứng đầu câu rồi dùng dấy phẩy (,).

Ví dụ: I got up late, with the result that I missed my bus. (Tôi ngủ dậy trễ, vị vậy tôi trễ chuyến xe pháo bus).

– Chỉ mục đích dưới 2 hình thức

So that/in order that/in case/for fear that: trong trường hợp, chống khi

Ví dụ: He learns English so that he can get a better job. (Anh ấy học tiếng Anh để hoàn toàn có thể xin một công việc tốt hơn).

Nếu chủ ngữ của cả hai mệnh đề giống nhau, ta có thể giản lược bằng kết cấu dưới:

So as (not) to/In order (not) to/ (not) lớn + V

Ví dụ: He works hard so as to/in order to/to buy a new car. (Anh ấy có tác dụng việc chăm chỉ để thiết lập xe mới).

Xem thêm: Quy Tắc Vàng Khi Chọn Nhẫn Phong Thủy Cho Người Tuổi Hợi Nên Đeo Vàng Hay Bạc

– Chỉ sự nhượng bộ: 6 trường hợp

Though/Even though/Although: mặc dù

Ví dụ: Although he is tired, he goes to lớn work. (Mặc mặc dù anh ấy mệt, anh ấy vẫn đi làm).

Adj/Adv + As/Though + S + V: mặc dù

Ví dụ: Carefully as/though he drives, he has an accident. (Mặc cho dù lái xe cẩn thận nhưng anh ấy vẫn chạm chán tai nạn).

In spite of the fact that/In spite of + V-ing/N: mặc dù

Ví dụ: In spite of the fact that his leg is broken, he goes out. (Mặc mặc dù bị gãy chân, anh ấy vẫn ra ngoài).

No matter + what/who/when/where/why/how (+adj/adv) + S + V: mang dù, bất kể

Ví dụ: No matter who you are, I love you. (Bất nói em là ai, anh cũng yêu em).

Despite the fact that/ Despite of + V-ing/N: mặc dù

Ví dụ: Despite of the fact that it is raining, they play soccer. (Mặc dù trời mưa, bọn họ vẫn đá bóng).

Whatever/ whoever/ whenever/ wherever/ however + S + V: mang dù, bất kể

Ví dụ: Whatever you said, I believe you. (Cho dù em nói gì, anh cũng tin em.)

– Chỉ sự tương phản bằng liên từ while hoặc whereas (trong khi).

Ví dụ: Many people lượt thích pork, while/whereas others vày not. (Nhiều bạn thích giết thịt heo trong những khi số không giống thì không).

– Chỉ sự so sánh: tất cả 3 thể thức bởi – hơn – nhất.

+ So sánh bằng: As + adj/adv + as, ví dụ: He is as tall as his brother. (Anh ấy cao bởi em của mình).

+ So sánh hơn

Tính từ ngắn: short Adj/Adv + er + than, ví dụ: Today is colder than yesterday. (Hôm nay lạnh rộng hôm qua).Tính từ dài: more/less + long Adj/Adv + than, ví dụ: This watch is more expensive than that one. (Đồng hồ nước này đắt giá hơn dòng kia).

+ So sánh nhất: the most/least + Adj/Adv, ví dụ: My father drives the most carefully in my family. (Bố tôi lái xe cảnh giác nhất nhà).

– Chỉ điều kiện thường xuyên ắt đầu bằng: if, unless, as/so long as

Ví dụ: If you don’t come, I will go without you. (Nếu anh không đến, em sẽ không đi mà không có anh).

3. Mệnh đề trạng ngữ rút gọn

Muốn biết mệnh đề trạng ngữ rút gọn được tổ chức như thế nào thì đầu tiên, bạn phải nắm được quy tắc thông thường của vấn đề rút gọn gàng trong câu phải vừa lòng hai yếu tố sau:

– nhì mệnh đề trong câu phải gồm cùng chủ ngữ.

– vào câu thường phải gồm một liên từ nối hai mệnh đề như: as, before, while, although,…

Lúc này, mệnh đề trạng ngữ sẽ được rút gọn bằng cách bỏ chủ ngữ đi và hoạt động từ vào câu thành dạng V-ing. Tuy nhiên, tùy ngôi trường hợp nhưng mà ta rất có thể lược bỏ chút hoặc các thành phần câu.

Về giải pháp rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ thì có 2 thể thức:

Câu công ty độngCâu bị động
– lever 1: Chỉ lược bỏ chủ ngữ

Lược bỏ chủ ngữ nghỉ ngơi mệnh đề trạng ngữ (mệnh đề phụ, mệnh đề gồm liên từ), đụng từ bao gồm trong câu chuyển thành V-ing, ngôi trường hợp tất cả to be thì lúc rút gọn đang là being.

Ví dụ: When I came home, I saw a kitty.→ When coming home, I saw a kitty. (Khi về nhà, tôi thấy 1 chú mèo con).

– cấp độ 2: Lược bỏ cả nhà ngữ lẫn liên từ

Hình thức rút gọn ở cấp độ 2 tương tự như lever 1, nhưng bây giờ ta rất có thể bỏ luôn luôn cả liên từ.

Ví dụ: When I came home, I saw a kitty.→ Coming home, I saw a kitty.

– Đối với những mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, để dìm mạnh thời hạn hoặc hành vi nào xẩy ra trước, ta rất có thể dùng having + V3/-ed để rút gọn mệnh đề trạng ngữ.

Ví dụ: After he finishes his work, he goes home.→ After finishing his work, he goes home. (Sau khi chấm dứt việc, anh ấy về nhà).

– lever 1: Chỉ rút gọn công ty ngữ

Ta lược vứt chủ ngữ sinh sống mệnh đề trạng ngữ (hay mệnh đề có liên từ), rượu cồn từ to be được chia bây giờ sẽ được đưa thành being, theo sau là V3/-ed như bình thường.

Ví dụ: As he is called a liar, he becomes angry.→ As being called a liar, he becomes angry. (Vì bị gọi là kẻ dối trá, anh ấy tức giận).– cấp độ 2: Rút gọn nhà ngữ và to be

Tương trường đoản cú như cấp độ 1, nhưng bây giờ ta hoàn toàn có thể bỏ cả being cùng chỉ bảo quản mỗi liên từ bỏ và cồn từ V3/-ed. (Lưu ý: với các liên từ bỏ như because of buộc phải theo sau yêu cầu là N/V-ing thì không thể vận dụng cách rút gọn này)

Ví dụ: As he is called a liar, he becomes angry.→ As called a liar, he becomes angry.

– cấp độ 3: Rút gọn cả liên công ty ngữ và to be

Đây là hiệ tượng rút gọn cao nhất trong mệnh đề trạng ngữ dạng bị động. Lúc đó, cả liên từ, nhà ngữ lẫn rượu cồn từ đầy đủ được lược bỏ, với chỉ lưu giữ duy nhất đụng từ V3/-ed. Ví như không lưu ý kỹ, nhiều người sẽ ảnh hưởng nhầm lẫn với biện pháp rút gọn gàng mệnh đề quan hệ dạng bị động.

Ví dụ: As he is called a liar, he becomes angry.→ Called a liar, he becomes angry.

– Chú ý: Nếu đằng sau động từ một cụm danh tự thì ta cũng có thể áp dụng biện pháp rút gọn gàng cả liên từ, chủ ngữ, cồn từ.

Ví dụ: As he is a king of the Anunnaki, he was worshiped by his descendants.→ As being a king of the Anunnaki, he was worshiped by his descendants. (Là một vị vua của Anunnaki, ông được nhỏ cháu của chính bản thân mình tôn thờ).

Để phát âm thêm về điểm ngữ pháp này, chúng ta có thể áp dụng làm cho nhanh một trong những bài tập mệnh đề trạng ngữ sau đây (đáp án làm việc cuối bài).

Last Sunday was_____ wet _____ we couldn’t go to the movies. So – that b. As – as c. Less – than d. More – than I did it_____ they asked me to. Because b. Because of c. The reason d. Since The corresponding sentence “There are so many things for me to vì that…” is_____ have so many things to bởi that b. Nobody has so many…. So many things are on me d. I bởi vì many things. He was_____ tired that he worked all day. Such b. Too c. So d. Very The boy was happy_____ he had done a good job. Because b. As c. Unless d. Because of
*
Không gian học hài lòng tại English Town

Vì khôn cùng hay chạm chán ở phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trong số bài thi cũng giống như trong giao tiếp, nên bạn phải ghi nhớ kỹ càng cách áp dụng chúng để đạt điểm trên cao cũng như nâng cao trình độ giờ Anh của mình. Kề bên việc tự học tập tiếng Anh miễn tầm giá với 5 phần mềm hay hoặc học tập phát âm chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ dựa vào youtube, bạn cũng có thể tìm đến giải pháp vàng cho những người bận rộn, đi làm, không có không ít thời gian. Với môi trường Anh ngữ giao tiếp hoàn toàn cùng lịch học linh hoạt tùy học viên sắp tới xếp, English Town biến chuyển điểm đến an toàn và đáng tin cậy cho hết sức nhiều các bạn sinh viên, bạn đi làm, tín đồ sắp thi TOEIC, IELTS giỏi người hy vọng du học tuyệt định cư quốc tế trên địa bàn thành phố hồ nước Chí Minh. Công tác học bài bản, chất lượng, không chỉ giúp cho bạn trau dồi tài năng tiếng Anh từ số lượng 0 bên cạnh đó được giao lưu, điều đình với các giảng viên người quốc tế phát triển kỹ năng phát âm cũng tương tự tư duy phản xạ giao tiếp.

Xem thêm: Những Câu Thơ Hay Về Phụ Nữ Mạnh Mẽ, Hiện Đại Hay Nhất, 90 Câu Nói Hay Về Phụ Nữ Hiện Đại

Thêm vào đó, không khí học khôn cùng thoải mái, thông thoáng nên tạo cảm xúc học tập bất tận dành cho các học viên. Sự khuấy rượu cồn không khí trở đề xuất sôi động, háo hức với lớp học ngoại khóa theo chủ thể siêu thú vị cũng góp phần tạo đk cho học tập viên được tiếp cận, tiếp xúc và rửa xát với giờ Anh các hơn. Thêm nữa, kho tài liệu ngữ pháp giờ Anh chuyên nghiệp hóa cũng không kết thúc được “update”, chia sẻ trên trang web chính thức của trung tâm. So đó, đừng ngại ngần tham gia ngay để thiết lập chúng trọn vẹn miễn chi phí nhé bạn.