Quyết Định Chuyển Công Tác

     

Quyết định điều chuyển công tác là văn phiên bản của thủ trưởng ban ngành nhà nước phát hành với mục tiêu điều đụng nhân sự, chuyển công tác làm việc của một hoặc một số nhân viên ở trong quyền thống trị của mình….

Bạn đang xem: Quyết định chuyển công tác

Luật sư support trực tuyến – điện thoại tư vấn ngay 1900.0191

Mẫu quyết định điều chuyển công tác

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH/THÀNH PHỐ…..

SỐ: ……/QĐ-TGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc———————–

  

..…………, ngày…… tháng………. Năm…….

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/THÀNH PHỐ……..

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Về bài toán điều chuyển công tác

– địa thế căn cứ vào quyết định …………., ngày ………………. Của ……………………….. Về câu hỏi (thành lập mới, bóc ra, nhập vào…..) tại……………;

– Xét yêu cầu công tác của cán bộ;

– Theo đề xuất của ông (bà) ………… phục vụ …………. Cùng của Trưởng phòng tổ chức triển khai cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. nay điều chuyển các cán cỗ nhân viên có tên sau đây:


Ông……………………..Chức vụ ………………….Công tác trên …………….

Xem thêm: Cách Kết Nối Bàn Phím Có Dây Với Máy Tính, Cách Để Kết Nối Bàn Phím Không Dây Với Máy Tính

Bà ……………………….Chức vụ ………………….Công tác tại …………….

Đến nhận công tác làm việc tại……………………kể từ ngày ………………………

Điều 2. Lương và những khoản phụ cung cấp khác của những cán bộ, nhân viên cấp dưới nói sống Điều 1 sẽ vị …………….mới trả theo giấy thôi trả lương của ……………..cũ tính từ lúc ngày cho nhận công tác.

Điều 3.

Xem thêm: Trực Tiếp Nam Định Gặp Thành Phố Hồ Chí Minh, Xem Trực Tiếp Tp

……………………..cơ quan lại (đơn vị) cũ cùng mới, các ông Trưởng chống hành chính); tổ chức cán cỗ và các cán bộ, nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3

 

– làm hồ sơ đương sự

– lưu lại văn thư

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI ngay 1900.0191