QUỐC PHÒNG 10 BÀI 2

     

Bài 2: định kỳ sử, truyền thống lâu đời của Quân đội và Công an quần chúng Việt Nam

A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

*

I. Lịch sử hào hùng quân đội dân chúng Việt Nam

1. Thời kỳ hình thành

- một trong những văn khiếu nại đầu tiên, Đảng vẫn đề cập mang đến việc tổ chức triển khai ra quân đội công nông.

Bạn đang xem: Quốc phòng 10 bài 2

- Ngày 22 mon 12 năm 1944, đội việt nam tuyên truyền giải tỏa quân được thành lập, tất cả 34 chiến sỹ (trong đó bao gồm 3 nữ), chia thành 3 đái đội, tất cả 34 khẩu súng các loại. Chiến công đầu tiên của Đội nước ta tuyên truyền giải phóng là hạ đồn Phay Khắt và Nà Ngần,

- tháng bốn năm 1945, Đảng thích hợp nhất những tổ chức tranh bị thành “Việt Nam giải phóng quân”.

2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và thắng lợi trong nhị cuộc binh đao chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược

a. Trong tao loạn chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

* quá trình phát triển.

+ Sau phương pháp mạng tháng Tám, nước ta giải phóng quân được thay đổi “Vệ quốc đoàn”.

 + Ngày 22 tháng 5 năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh cam kết Sắc lệnh thành lập và hoạt động Quân đội tổ quốc Việt Nam

+ Năm 1951, đổi tên là Quân team nhân dân vn .

Ngày 7 tháng 4 năm 1949, quản trị Hồ Chí Minh cam kết Quyết định ra đời bộ đội địa phương.

* quy trình chiến đấu với chiến thắng.

Quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng, trưởng thành và cứng cáp và lập những chiến công hiển hách.

b. Trong kháng chiến kháng chiến chống mỹ giải phóng dân tộc xâm lược (1954-1975)

Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu hất cẳng Pháp, xâm lược khu vực miền nam Việt Nam, áp đặt nhà nghĩa thực dân mới, hòng phân chia cắt lâu hơn đất nước ta. Quân đội ta một lần tiếp nữa lại lao vào trận đường mới, cùng toàn dân kháng chiến chống mỹ xâm lược.

c. Thời kỳ thiết kế và bảo vệ Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Cách Làm Mắm Chưng Thịt Ba Rọi, Trứng Thơm Ngon Đơn Giản Nhất Tại Nhà

Quân đội nhân dân Việt Nam thường xuyên chắc tay sung đảm bảo an toàn tổ quốc vn XHCN

II. Truyền thống lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam

1. Trung thành với chủ vô hạn với sự nghiệp giải pháp mạng của Đảng.

Quân đội luôn chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là tự do dân tộc với CNXH 

2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng

Quân đội luôn quyết trọng điểm đánh giặc giữ nước, quyết không hại hi sinh gian khổ, buôn bản thân vày sự nghiệp bí quyết mạng và luôn biết sử dụng thẩm mỹ quân sự trong chiến tranh.

3. Thêm bó huyết thịt cùng với nhân dân.

Quân đội ta trường đoản cú nhân dân cơ mà ra bởi vì nhân dân nhưng chiến đấu.

4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ qui định tự giác, nghiêm minh

sức mạnh của quân đội xây dựng vị nội bộ đoàn kết thống nhất với kỉ khí cụ tự giác, nghiêm minh.

5. Độc lập, từ chủ, từ bỏ cường, đề xuất kiệm thiết kế quân đội, tạo ra đất nước, tôn trọng và bảo đảm của công

Quân team ta luôn luôn phát huy tinh thân tự khắc phục cực nhọc khăn, xong xuôi nhiệm vụ cả trong chiến đấu, lao động cung cấp và công tác.

6. Nêu cao niềm tin quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thuỷ tầm thường với bằng hữu quốc tế.

B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

*

I. Lịch sử dân tộc Công an dân chúng Việt Nam

1. Thời kỳ hình thành

- Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lực lượng Công an được thành lập.

- Ở phía bắc đã thành lập và hoạt động “Sở Liêm phóng” với “Sở Cảnh sát”. Những tỉnh đều thành lập và hoạt động “Ty Liêm phóng” với “Ty Cảnh sát”.

2. Thời kỳ tạo ra và cứng cáp trong nhị cuộc binh lửa chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ 1945 - 1975

a. Thời kỳ binh cách chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

- Ngày 15 tháng một năm 1950, hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân việt nam có 3 tính chất: “dân tộc, dân chủ, khoa học”.

- trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban Công an tiền phương bên trong Hội đồng hỗ trợ mặt trận, góp thêm phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ,

b. Thời kỳ kháng chiến kháng mỹ ( 1954 – 1975)

Thời kì này, Công an góp thêm phần giữ gìn an ninh chính trị, độc thân tự an ninh xã hội, tăng tốc xây dựng lực lượng, cùng cả nước dốc sức hóa giải miền Nam, thống nhất khu đất nước.

Xem thêm: Giải Vật Lý 10 Bài 8 Thực Hành Rơi Tự Do, Gia Tốc Rơi Tự Do Sgk

3. Thời kỳ đất n­ước thống nhất, toàn quốc đi lên công ty nghĩa làng hội tự 1975 mang lại nay

- Công an đổi mới tổ chức cùng hoạt động, chiến đấu làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững bình an chính trị, trơ khấc tự an ninh xã hội.

II. Truyền thống lịch sử Công an nhân dân

1. Trung thành với chủ tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng

2. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân thao tác và chiến đấu

3. Độc lập, tự chủ, tự cường cùng tiếp thu vận dụng trí tuệ sáng tạo những khiếp nghiệm bảo đảm an toàn an ninh, biệt lập tự và hầu hết thành tựu kỹ thuật – technology phục vụ công tác và chiến đấu

4. Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, túng mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, ranh mãnh trong chiến đấu