Phó Giám Đốc Trong Tiếng Anh

     

Phó giám đốc là gì?

Phó giám đốc là 1 trong chức vụ trong máy bộ quản lý, quản lý và điều hành của một doanh nghiệp hay như là một công ty.

Bạn đang xem: Phó giám đốc trong tiếng anh

Chức năng của phó giám đốc là thay mặt đại diện cho Giám đốc giải quyết và xử lý các các bước khi người có quyền lực cao vắng mặt, xử lý các quá trình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Tùy trực thuộc vào trình độ chuyên môn chuyên môn phó tổng giám đốc sẽ thực hiện các các bước như thống trị nhân sự của công ty; quản lý hoạt hễ sản xuất, sale của công ty, doanh nghiệp.

*

Phó người có quyền lực cao tiếng Anh là gì?

Phó chủ tịch tiếng Anh là Vice president.

Phó người có quyền lực cao tiếng Anh được định nghĩa như sau:

A deputy director is a position in the management & executive apparatus of a business or a company.

The function of the Deputy Director is to act on behalf of the Director to lớn handle the tasks when the Director is absent, to handle the tasks within the scope of his duties and powers.

Depending on the qualifications, the Deputy Director will perform tasks such as managing the company’s personnel; manage production & business activities of companies và enterprises.

Xem thêm: Tam Sao Thất Bản Vui Nhất Của Lớp Học Vui Nhộn, Lớp Học Vui Nhộn

Chức danh tương xứng khác liên quan đến phó giám đốc tiếng Anh là gì?

Chức danh tương xứng khác liên quan đến phó chủ tịch tiếng Anh là phó tgđ (Deputy General Manager), phó chủ tịch (Vice president),…

Như vậy tùy thuộc vào tế bào hình hoạt động vui chơi của công ty thì sẽ có được các chức danh tương đương với phó tổng giám đốc (Vice president) là phó tgđ (Deputy General Manager) hay phó chủ tịch (Vice president),…

*

Ví dụ cụm từ hay sử dụng phó tổng giám đốc tiếng Anh là gì?

Ví dụ các từ thường sử dụng phó tổng giám đốc tiếng Anh là:

– The deputy director’s job is to manage, allocate and assign tasks khổng lồ the departments within his / her jurisdiction.(Công vấn đề của phó tổng giám đốc là quản lý nhân sự, tía trí, phân công quá trình cho các thành phần trong phạm vi quyền hạn của mình).

– The deputy director manages the business affairs of the company và the business, urging the departments to perform related work.(Phó giám đốc quản lý các quá trình kinh doanh của công ty, doanh nghiệp, đôn đốc các phần tử thực hiện tại các quá trình liên quan).

– The deputy director issues the rules of the company & the enterprise và makes the proposal to the board of directors for consideration (Phó giám đốc phát hành các quy chế của công ty, doanh nghiệp và lời khuyên cho ban giám đốc xem xét).

– The Deputy Sales Director will plan and implement a business plan for the company. (Phó giám đốc marketing sẽ lập chiến lược và triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty, doanh nghiệp).

– lớn be appointed deputy director position, it is necessary khổng lồ have good leadership, high professional qualifications và must have extensive working experience. (Để được chỉ định chức vụ phó giám đốc thì cần phải có tác dụng lãnh đạo tốt, có trình độ chuyên môn chuyên môn cao và phải có kinh nghiệm làm việc dày dặn).

– Deputy directors need to be able khổng lồ work independently, solve problems that arise in practice of companies & businesses. (Phó giám đốc đề nghị phải có công dụng làm việc độc lập, giải quyết các vấn đề phát sinh trên thực tiễn của công ty, doanh nghiệp).

Xem thêm: Cuộc Chạy Tiếp Sức Của Sắc Đỏ

Hy vọng nội dung bài viết trên đã mang đến những kiến thức cụ thể về định nghĩa phó giám đốc, chức danh tương ứng khác tương quan đến phó giám đốc trong tiếng Anh với ví dụ về một số cụm từ thường được sử dụng phó chủ tịch trong tiếng Anh.