Pbi2 kết tủa màu gì

     

Chì(II) chloride(PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chất rắn màu sắc trắng trong điều kiện môi trường chuẩn, ko tan vào nước. Chì(II) chloride là một trong những chất thử chì quan liêu trọng nhất. Nó cũng xuất hiện vào tự nhiên ở dạng khoáng cotunnit.

Bạn đang xem: Pbi2 kết tủa màu gì

Cùng đứng top lời giải đi tìm kiếm hiểu chi tiết về PbCl2nhé.


Mục lục ngôn từ


I. Định nghĩa


II. Tính chất vật lí


III. Tính chất hóa học


IV. Điều chế


V. Ứng dụng


I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Chì(II) clorua (PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chì (II) clorua là một vào những chất thử chì quan lại trọng nhất. Nó tồn tại vào tự nhiên ở dạng khoáng cotunnit.

- Công thức phân tử: PbCl2

- Công thức cấu tạo: Cl – Pb - Cl

II. Tính chất vật lí

- Là chất rắn màu trắng, ko tan vào nước và ancol, không mùi.

Xem thêm: Chúng Ta Phải Luôn Luôn Đổi Mới Phương Pháp Học Tập, Chúng Ta Luôn Luôn Đổi Mới Phương Pháp Học

*
PbCl2 kết tủa color gì, PbCl2 tất cả tan không, PbCl2 kết tủa màu sắc gì" width="592">

III. Tính chất hóa học

- Tác dụng với axit:

PbCl2+ H2S→ PbS + 2HCl

- Tác dụng với muối

PbCl2+ 2KI→ 2KCl + PbI2

IV. Điều chế

- Chì(II) clorua kết tủa lúc thêm ion clorua (HCl, NaCl, KCl) vào dung dịch nước của những hợp chất chì(II) như Pb(NO3)2:

Pb(NO3)2+ 2 NaCl→ PbCl2+ 2NaNO3

Pb(CH3COO)2+ HCl→ PbCl2+ 2CH3COOH

PbCO3+ 2HCl→ PbCl2+ CO2+ H2O

Pb(NO3)2+ 2HCl→ PbCl2+ 2HNO3

- đến chì dioxit tác dụng với axit clohidric tạo ra chì (II) clorua và giải phóng khí clo:

PbO2+ 4HCl→ PbCl2+ Cl2 + 2H2O

- mang đến chì oxit tác dụng với axit clohidric tạo ra chì(II) clorua:

PbO + 2HCl→ PbCl2+ H2O

- Điều chế trực tiếp từ chì và clo:

Pb + Cl2→ PbCl2

V. Ứng dụng

- Chì(II) clorua có nhiều vào nhiều nguồn dự trữ nước tự nhiên, nhưng nó không bình an cho người chi tiêu và sử dụng và phải được lọc bỏ.

- PbCl2được sử dụng vào tổng hợp chì titanat (PbTiO3) và gốm sứ bari chì titanat bằng phản ứng thế thế cation.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Thể Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật Qua Bài Đập Đá Ở Côn Lôn

xPbCl2(l)+ BaTiO3(r)→ Ba1 – xPbxTiO3+ xBaCl3

- PbCl2được sử dụng vào sản xuất kính truyền hồng ngoại cùng kính trang trí được gọi là kính aurene.