Ở CÀ CHUA GEN A QUY ĐỊNH QUẢ ĐỎ A QUY ĐỊNH QUẢ VÀNG B QUY ĐỊNH QUẢ TRÒN B QUY ĐỊNH QUẢ BẦU DỤC

     
*

Ở cà chua gen A nguyên lý quả đỏ, a lao lý quả vàng; B nguyên tắc quả tròn, b cơ chế quả thai dục. Khi mang đến lai nhị giống cà chua quả đỏ, dạng quả thai dục với quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 phần lớn cho quả cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn cùng nhau được F2 gồm 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, thai dục; 301 cây trái vàng, tròn; 103 cây quả vàng, thai dục.Hãy tìm mẫu mã gen của p. Và viết sơ đồ lai

Ở quả cà chua gen A nguyên tắc quả đỏ, a công cụ quả vàng; B nguyên lý quả tròn, b chế độ quả thai dục. Khi mang lại lai nhị giống quả cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục cùng quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 số đông cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 gồm 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, thai dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, thai dục.Hãy tìm hình dạng gen của p. Và viết sơ thiết bị lai


*

Ở cà chua, gene A luật quả đỏ, a biện pháp quả vàng, B pháp luật quả tròn, b pháp luật quảbầu dục. Khi mang đến lai như thể cà chua phường quả màu sắc đỏ, dạng bầu dục với quả vàng, dạng tròn được F1 đềucho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 bao gồm 901 cây trái tròn, đỏ ; 299 cây trái đỏ,bầu dục; 301 cây trái vàng, tròn; 103 cây quả vàng, thai dục. Kiểu gen của P như thế nào trong cáctrường hòa hợp sau:a. P: AABB x aabb b.P:Aabb X aaBb c.P: AaBB x AABb d. AAbb x aaBBCho mình hỏi vì sao câu A lại sai...

Bạn đang xem: ở cà chua gen a quy định quả đỏ a quy định quả vàng b quy định quả tròn b quy định quả bầu dục


Đọc tiếp

Ở cà chua, ren A phép tắc quả đỏ, a luật quả vàng, B phép tắc quả tròn, b điều khoản quảbầu dục. Khi cho lai tương đương cà chua phường quả màu sắc đỏ, dạng bầu dục với quả vàng, dạng tròn được F1 đềucho quả cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây trái tròn, đỏ ; 299 cây quả đỏ,bầu dục; 301 cây trái vàng, tròn; 103 cây quả vàng, thai dục. Kiểu gen của P thế nào trong cáctrường hòa hợp sau:a. P: AABB x aabb b.P:Aabb X aaBb c.P: AaBB x AABb d. AAbb x aaBB

Cho bản thân hỏi vì sao câu A lại sai ạ?


Xem chi tiết
Lớp 9Sinh học
0
0

 

kiểu gen: 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

kiểu hình: 9 đỏ,tròn:3 đỏ,bầu dục:3 vàng,tròn:1 vàng,bầu dục


Đúng 1
Bình luận (0)

ở quả cà chua kiểu ren A trái đỏ a vẻ ngoài quả đá quý B phương pháp quả tròn phương tiện quả bầu dục khi mang lại lai nhị giống cà chua quả đỏ dạng quả thai dục thuần chuẩn chỉnh và quả đá quý dạng tròn thuần chủng với nhau F1 đều cho cà chua quả đỏ dạng tròn. Viết sơ vật dụng lai gen thích hợp


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Sinh họcDi truyền và biến tấu - Chương I. Các thí nghiệm củ...
1
0
GửiHủy

Vì theo đề bài:

- F2: 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây trái đỏ, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây trái vàng, bầu dục. Tỉ lệ phân li hình dạng hình sinh sống F2: 9 : 3 : 3 : 1 → F1 dị hợp hai cặp gen

- F1 đều cho quả cà chua quả đỏ, dạng tròn → F1 đồng tính

→ p đỏ, bầu dục với vàng, tròn thuần chủng.

P: AAbb × aaBB


Đúng 1

Bình luận (0)
Ở cà chua gen A hiện tượng quả đỏ, a nguyên tắc quả vàng; B quy định quả tròn, b pháp luật quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục cùng quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, thai dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Nên lựa chọn kiểu ren của P cân xứng với phép lai trên trong số trường hòa hợp sau: a) P: AABB x aabb b) P: Aabb x aaBb c) P: AaBB x AABb d) p. : A...
Đọc tiếp

Ở cà chua gen A điều khoản quả đỏ, a phép tắc quả vàng; B luật pháp quả tròn, b quy định quả thai dục. Khi mang đến lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục cùng quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho quả cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn cùng nhau được F2 có 901 cây trái đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, thai dục; 301 cây trái vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Xem thêm: Bình Ngô Đại Cáo Ra Đời Năm Nào, Just A Moment

Hãy chọn kiểu gen của P tương xứng với phép lai trên trong số trường hòa hợp sau:

a) P: AABB x aabb

b) P: Aabb x aaBb

c) P: AaBB x AABb

 

d) p. : AAbb x aaBB


Xem chi tiết
Lớp 9Sinh học
1
0
GửiHủy

Đáp án: a, d

Giải thích:

- Theo đề ra, F2 có tỉ lệ: 901 : 299 : 301 : 103. Hiệu quả này đúng với tác dụng của quy giải pháp phân li độc lập, F2 có tỉ lệ thành phần 9 : 3 : 3 ; 1. Vậy F1 phải có dị hợp cả hai cặp gen, phương án a và d hợp ý yêu mong của đề bài.

- Sơ thứ lai:

* Trường thích hợp 1 (phương án a):

*

* Trường hợp 2 (phương án d):

*

F2:

*

- hình trạng gen: 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

- mẫu mã hình: 9 đỏ, tròn : 3 đỏ, thai dục : 3 vàng, tròn : 1 vàng, bầu dục.


Đúng 0

Bình luận (0)

Ở quả cà chua gen A lao lý quả đỏ, gene a phương pháp quả vàng, ren B phép tắc quả tròn, gen b lý lẽ quả thai dục. Khi đến lai giống cà chua quả đỏ, tròn với cà chua vàng, bầu dục người ta thu được toàn trái đỏ, tròn. Liên tục cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 hãy viết sơ đồ gia dụng lai từ phường -> F2


Xem chi tiết
Lớp 9Sinh họcDi truyền và biến dị - Chương I. Các thí nghiệm củ...

Xem thêm: Cho M Gam Hỗn Hợp Mg Al Vào 250Ml Dung Dịch X Chứa Hỗn, Cho M Gam Hỗn Hợp Mg Và Al Vào 250Ml Dung Dịch X


2
0
GửiHủy

Quy ước gen:

A: trái đỏ, a: trái vàng

B: quả tròn, b: quả thai dục

Khi mang đến lai cà chau trái đỏ, tròn với cùng chua vang, thai dục thu được toàn đỏ, tròn

⇒ phường thuần chủng

Sơ thứ lai:

Pt/c: AABB ( đỏ, tròn) × aabb( vàng, thai dục)

G: AB ab

F1: AaBb ( 100% trái đỏ, tròn)

F1 × F1: AaBb( đỏ, tròn) × AaBb( đỏ, tròn)

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml mjx-full-width">AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb

KG: 9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb

KH: 9" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">9 quả đỏ, tròn: 3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3 quả đỏ, bầu dục: 3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3 quả vàng, tròn: 1" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1 quả vàng, bầu dục


Đúng 3

Bình luận (0)

Quy cầu gen:

A: quả đỏ, a: trái vàng

B: trái tròn, b: quả thai dục

Khi cho lai cà chau quả đỏ, tròn với với chua vang, thai dục thu được toàn đỏ, tròn

⇒ phường thuần chủng

Sơ đồ lai:

Pt/c: AABB ( đỏ, tròn) × aabb( vàng, thai dục)

G: AB ab

F1: AaBb ( 100% trái đỏ, tròn)

F1 × F1: AaBb( đỏ, tròn) × AaBb( đỏ, tròn)

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml mjx-full-width">AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb

KG: 9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb

KH: 9" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">9 quả đỏ, tròn: 3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3 quả đỏ, thai dục: 3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">3 quả vàng, tròn: 1" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1 quả vàng, thai dục


Đúng 1
Bình luận (0)

Ở cà chua, ren A cách thức quả đỏ, gen a khí cụ quả vàng, gen B phương tiện quả tròn, gene b mức sử dụng quả bầu dục. Khi đến lai giống cà chua quả đỏ, tròn với quả cà chua vàng, thai dục fan ta chiếm được F1 toàn quả đỏ, tròn. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau thu được F2. Hãy viết sơ thiết bị lai từ phường đến F2. 


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Sinh họcBài 4. Lai nhị cặp tính trạng
1
0
GửiHủy

Quy cầu gen A: quả đỏ B:quả tròn

a: quả rubi b: quả bầu dục

TH1: phường : AABB (cà chua đỏ, tròn) x aabb ( quả cà chua vàng, thai dục)

Gp: AB ab

F1: AaBb ( 100% cà chua đỏ, tròn)

F1xF1: AaBb x AaBb

G : AB,Ab,aB,ab AB,Ab,aB,ab

F2: 9A_B_: 3A_bb: 3aaB_: 1aabb

mong giúp được bạn 


Đúng 0

Bình luận (0)

Ở cà chua. Ren A cơ chế quả đỏ, gene a điều khoản quả vàng. Ren B công cụ quả tròn, ren b hiện tượng quả bầu dục. Khi mang lại lai giống cà chua quả đỏ, tròn với quả quả cà chua vàng, thai dục, tín đồ ta nhận được toàn trái đỏ, tròn. Liên tục cho F1 giao phấn với nhau thu được F2. Hãy viết sơ trang bị lai từ phường đến F2.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Sinh họcBài 7. Ôn tập chương I
1
1
GửiHủy

Quy ước gen: A trái đỏ. A trái vàng

B trái tròn. B thai dục

Vì cho lai quả đỏ,tròn với quả vàng,bầu dục thu dc toàn trái đỏ,tròn

-> F1 dị phù hợp -> phường thuần chủng

P(t/c). AABB( đỏ,tròn). X. Aabb( vàng,bầu dục)

Gp. AB. Ab

F1. AaBb(100% đỏ,tròn)

F1xF1. AaBb( đỏ,tròn). X. AaBb( đỏ,tròn)

GF1. AB,Ab,aB,ab. AB,Ab,aB,ab

F2:

kiểu gen: 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

kiểu hình: 9 đỏ,tròn:3 đỏ,bầu dục:3 vàng,tròn:1 vàng,bầu dục


Đúng 5

Bình luận (0)