NỘI DUNG QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

     

Quy biện pháp phân li tự do của Menđen là mang thuyết về sự việc phân li cùng tổ hợp của các cặp yếu tố di truyền xuất xắc giao tử thuần khiết.


1. Tóm tắt lý thuyết về quy lý lẽ phân li độc lập

1.1 nghiên cứu lai nhị tính trạng

Thí nghiệm: Lai 2 đồ vật đậu Hà Lan thuần chủng:

Pt/c : Hạt xoàn (V), vỏ suôn sẻ (T) lai với phân tử xanh (X), vỏ nhăn (N).

Sơ vật dụng lai 2 trang bị đậu Hà Lan thuần chủng

Nhận xét

P: thuần chủng, không giống nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

F1: 100% phân tử vàng, vỏ trơn