NHẬN BIẾT NACL NA2CO3 NA2SO4 BACO3 BASO4

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12
đồ lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi có 5 lọ mất nhãn đựng 5 hóa học bột màu sắc trắng: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Dùng hóa chất nào tiếp sau đây để sáng tỏ được những chất trên?

A H2O với CO2. B H2O với Ca(OH)2. C HCl với NaOH. D H2SO4 với Cl2.

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chảy trong nước ta rất có thể chia các chất trên thành 2 nhóm:

Nhóm tan trong nước có NaCl, Na2CO3, Na2SO4.

Bạn đang xem: Nhận biết nacl na2co3 na2so4 baco3 baso4

Nhóm không tan vào nước tất cả BaCO3, BaSO4.

Lựa chọn hóa chất tương thích để phân biệt những chất vào hai team trên.


Lời giải đưa ra tiết:

Chọn hóa chất là nước và khí CO2

*Hòa chảy 5 hóa học rắn trên vào nước.

Xem thêm: Giải Thích Nguyên Nhân Của Bệnh Tiểu Đường, Bệnh Tiểu Đường Là Gì

- hóa học nào rã trong nước là NaCl, Na2CO3, Na2SO4 (nhóm I)

- chất không tan trong nước là BaCO3, BaSO4 (nhóm II)

*Nhận biết đội II: Sục khí CO2 vào 2 hóa học ở đội II.

- hóa học nào tung thu được hỗn hợp trong suốt thì chính là BaCO3

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

- hóa học không rã là BaSO4

*Nhận biết đội I: mang dung dịch Ba(HCO3)2 thu được làm việc trên bỏ vào 3 chất ở team I.

Xem thêm: Benzen Tác Dụng Với Brom - Câu 6 Trang 192 Sgk Hóa Học 11 Nâng Cao

- chất nào lộ diện làm mở ra kết tủa white thì chính là Na2CO3 cùng Na2SO4

Na2CO3 + Ba(HCO3)2 → BaCO3↓ + 2NaHCO3

Na2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4↓ + 2NaHCO3

Sục khí CO2 cho dư vào 2 kết tủa này:

+ chất tan thu được hỗn hợp trong suốt thì chính là BaCO3 → Chất thuở đầu là Na2CO3

+ chất không tan là BaSO4 → Chất thuở đầu là Na2SO4

- hóa học nào không tồn tại hiện tượng gì là NaCl

Đáp án A


*
thắc mắc trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - coi ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ chính sách
*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bossvietnam.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.