NGUYÊN TỬ CỦA NGUYÊN TỐ X CÓ ELECTRON Ở MỨC NĂNG LƯỢNG CAO NHẤT LÀ 3P

     
*Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố x có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12
đồ dùng lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12


Xem thêm: Điện Phân Dung Dịch Chứa A Mol Cuso4 Và B Mol Nacl (2A> B), Điện Phân Dung Dịch Gồm A Mol Cuso4 Và B Mol Nacl

Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi Nguyên tử của nguyên tố X bao gồm electron mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng đều có electron làm việc mức tích điện 3p và tất cả một electron ở phần bên ngoài cùng. Nguyên tử X với Y gồm số electron hơn kém nhau là 2. đặc thù của yếu tố X, Y lần lượt là

A khí hiếm với kim loại.B phi kim với kim loại.C kim loại và khí hiếm.D sắt kẽm kim loại và kim loại.

Phương pháp giải:

Viết các cấu hình electron, phụ thuộc số electron lớp ngoài cùng để soát sổ tính kim loại, phi kim.
Xem thêm: Thế Nào Là Cuộc Cách Mạng Tư Sản Là Gì? Các Cuộc Cách Mạng Tư Sản Tiêu Biểu?

Lời giải bỏ ra tiết:

X: 1s22s22p63s23px (x ε <1, 6>)

Y: Y có một electron lớp ngoài cùng → electron này đề nghị thuộc phân lớp s; Y cũng đều có electron thuộc 3p

=> Y có không ít electron rộng X 2 electron => EY = 19 cùng EX = 17 => ZY = 19 và ZX = 17

X: 1s22s22p63s23p5 (có 7e lớp ngoài cùng → phi kim);

Y: 1s22s22p63s23p64s1  (có 1e lớp ngoài cùng → kim loại)

Đáp án B


Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép bossvietnam.vn gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.