Người ta cho một vòi nước chảy vào bể

     

Nếu đã cần sử dụng hết một lạng nước bởi 1/3 bể thì lượng nước sót lại chiếm số phần bể là

4/7 -1/3=5/21(phần)

&nb

0 vấn đáp · 18:09 04/04

Bài 129+130+131+132. Luyện tập chung – SBT Toán lớp 4: Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài xích tập Toán 4 tập 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống;Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa xuất hiện nước. Lần đầu tiên chảy được 2/5bể. Lần lắp thêm hai rã thêm 1/3bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa xuất hiện nước?…

1: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống


*

2: Tính

a) (4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5) b) (4 over 3 + 1 over 3 – 1 over 5)


c) (1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4) d) (1 over 2:1 over 3:1 over 4)

3: Tính

a) (5 over 2 imes 1 over 4 – 1 over 8) b) (5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8)

c) (5 over 2:1 over 4 – 1 over 8) d) (5 over 2 + 1 over 4:1 over 8)

4: fan ta cho 1 vòi nước tan vào bể chưa xuất hiện nước. Lần đầu tiên chảy được (2 over 5)bể. Lần đồ vật hai tung thêm (1 over 3)bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa xuất hiện nước?


*

*

2:

a) (4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5 = 5 over 3 + 1 over 5 = 25 + 3 over 15 = 28 over 15)

b) (4 over 3 + 1 over 3 – 1 over 5 = 5 over 3 – 1 over 5 = 25 – 3 over 15 = 22 over 15)

c) (1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4 = 1 over 6 imes 4 over 1 = 2 over 3)

d) (1 over 2:1 over 3:1 over 4 = 1 over 2 imes 3 over 1 imes 4 over 1 = 6)

3:

a) (5 over 2 imes 1 over 4 – 1 over 8 = 5 over 8 – 1 over 8 = 4 over 8 = 1 over 2)

b) (5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 32 = 80 + 1 over 32 = 81 over 32)

c) (5 over 2:1 over 4 – 1 over 8 = 5 over 2 imes 4 over 1 – 1 over 8 = 10 over 1 – 1 over 8 = 80 – 1 over 8 = 79 over 8)

d) (5 over 2 + 1 over 4:1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 4 imes 8 over 1 = 5 over 2 + 2 over 1 = 5 + 4 over 2 = 9 over 2)

4: tóm tắt


*

Bài giải

Hai lần vòi vĩnh nước chảy được vào vào bể là:

(2 over 5 + 1 over 3 = 11 over 15) (bể)

Số phần còn sót lại trong bồn tắm chưa chảy hết là:

(1 – 11 over 15 = 4 over 15) (bể)

Đáp số: (4 over 15)bể.

Bạn đang xem: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể


1.086 lượt xem

Bài toán Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa xuất hiện nước là một dạng bài điển hình nổi bật trong câu hỏi có lời văn liên quan đến phân số. Việc với lời giải cụ thể được GiaiToan biên soạn và đăng thiết lập giúp các em nắm rõ hơn giải pháp làm dạng bài bác này. Mời những em học viên tham khảo chi tiết tài liệu.

Đề bài: tín đồ ta cho một vòi nước tung vào bể chưa xuất hiện nước. Lần trước tiên chảy được 2/5 bể, lần trang bị hai chảy thêm 1/3 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?


Hướng dẫn:

Coi cả bể nước là một đơn vị.

Để giải bài bác toán, ta thực hiện quá trình sau:

+ Bước 1: Tính tổng thể phần bể cất nước sau nhì lần vòi tung vào bể.

+ Bước 2: Tính số phần bể chưa tồn tại nước.

Lời giải:

Coi cả bể nước là một đơn vị.

Sau nhì lần rã vào bể, số nước chiếm phần số phần bể là:


*

(bể)

Số nước chưa có trong bể chiếm phần số phần là:


(bể)

Đáp số:
bể

-------

Trên đây, GiaiToan đã gửi tới các em học viên cách giải bài toán Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa xuất hiện nước, trong khi các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng toán và bài bác tập không giống được GiaiToan đăng tải. Với hồ hết tài liệu này, ao ước rằng những em sẽ tăng lên niềm yêu mếm với môn Toán và được điểm cao trong những kì thi.

Xem thêm: Người Ta Dùng Một Mặt Phẳng Nghiêng Để Kéo Một Vật Có Khối Lượng 50Kg Lên Cao 2M.


Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa xuất hiện nước , giờ trước tiên chảy được 2/5 bể , giờ vật dụng hai rã được 2/5 bể .

Bạn đã xem: fan ta cho một vòi nước tung vào bể

a. Hỏi sau 2 tiếng vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể

b. Giả dụ đã dùng hết một ít nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể


Sau hai giờ vòi vĩnh nước tung được số phần bể là:

(frac25+frac25=frac45left(bể ight))

Số phần nước còn lại là:

(frac45-frac12=frac810-frac510=frac310left(bể ight))


A) Sau 2 tiếng vòi nước đó chảy số phần bể là :

2/5 + 2/5 =4/5 (bể)


B) Bể sót lại số phần sau thời điểm dùng một nửa bể là :

4/5 - một nửa = 3/10 ( bể )

Đáp số : a) 4/5 bể

Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ đầu tiên chảy được 2/5 bể, giờ sản phẩm công nghệ hai chảy được 2/5 bể.

a) Hỏi sau 2 tiếng vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) nếu như đã sử dụng hết một số lượng nước bằng một nửa bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Người ta cho 1 vòi nước tan vào bể chưa xuất hiện nước , giờ đầu tiên chảy được 2 / 5 bể , giờ máy hai rã được 2 / 5 bể .

a) Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ vòi nước kia chảy vào được mấy phần bể ?

b) ví như đã cần sử dụng hết một lượng nước bằng 1/ 2 bể thì số nước còn sót lại là mấy phần bể ?

Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước,giờ trước tiên chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.

a)Hỏi sau 2 tiếng vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể?

b)Nếu đã cần sử dụng hết một ít nước bằng 1/2 bể thì số nước sót lại là mấy phần bể?

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa xuất hiện nước, giờ đầu tiên chảy được 2/5 bể, giờ thiết bị hai chảy được 2/5 bể.

a} Hỏi sau 2 giờ vòi nước kia chảy vào được mấy phần bể?

b} nếu đã sử dụng hết một lượng nước bằng một nửa bể thì số nước sót lại là mấy phần bể?

người ta một vòi vĩnh nước tan vào bể chưa xuất hiện nước,giờ đầu tiên chảy được 2/5 bể,giờ lắp thêm hai tan được 2/5 bể

a)Hỏi sau nhì giờ vòi vĩnh nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) giả dụ đã sử dụng hết một lượng nước bằng 1/ 2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa có nước ,giờ trước tiên chảy được 2/5 bể , giờ hai chảy được 2/5 bể.

Xem thêm: Một Sợi Dây Dài 2 5 M

a> Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b> nếu đã cần sử dụng hết mộtlượng nước bằng một nửa bể thì số nước còn sót lại là mấy phần bể ?

Bài 2 : bạn ta cho 1 vòi nước rã vào bể chưa xuất hiện nước , giờ trước tiên chảy được 2/5 bể , giờ sản phẩm công nghệ hai rã được 2/5 bể

a ) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b ) ví như đã cần sử dụng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước,giờ thứ nhất chảy được 2 phần 5 bể,giờ thứ 2 chảy được 2 phần 5 bể

a,Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ vòi nước kia chảy vào được mấy phần bể?

b,Nếu đã sử dụng hết một ít nước bằng 1 phần 2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa tồn tại nước giờ đầu tiên chảy được 2/5 bể ; giờ thiết bị hai tung 2/5 bể .

a hỏi sau nhị giờ vòi vĩnh nước kia chảy vào được mấy phần bể

b .nếu đã sử dụng hết một ít nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Người ta cho 1 vòi nước tung vào bể chưa tồn tại nước, giờ đồng hồ đầu vòi chảy được một 2 bể