Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh lớp 9

     

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 là căn cơ ôn thi của chúng ta học sinh. Hãy học tập kỹ tất cả các cấu trúc tổng hợp sau đây nhé!

*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

S + V(es,s) + ODO/DOES + S + V(inf) + O ?S + DON’T/DOESN’T + V(inf) + O
I , THEY , WE , YOU + V (INF)SHE , HE , IT + V(S,ES)I , THEY , WE , YOU mượn trợ hễ từ DOSHE , HE , IT mượn trợ đụng từ DOES

Ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH, Y (Trước Y cần là phụ âm thì đổi Y thành I + ES)

Cách dùng:

Thì bây giờ đơn biểu đạt một đạo lý , một sự thật hiển nhiên.

Bạn đang xem: Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh lớp 9

Ex:

The sun ries in the East.Tom comes from England.

Thì bây giờ đơn miêu tả 1 thói quen , một hành động xảy ra tiếp tục ở hiện nay tại.

Ex:

Mary often goes to school by bicycle.I get up early every morning.

Thì hiện tại đơn miêu tả năng lực của con fan :

Ex : He plays badminton very well

Thì hiện tại đơn còn biểu đạt một kế hoạch sắp xếp trước sau đây hoặc thời khoá biểu , đặc biệt quan trọng dùng với những động từ bỏ di chuyển.

Từ nhận biết: Always, usually, often, sometimes , generally, seldom, etc., (a fact, habit, or repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a while

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

S + BE (AM/ IS/ ARE) + V_ing + OBE (AM/ IS/ ARE) + S + V_ing + O?S + BE (AM/ IS/ ARE) + NOT + V_ing + O

CHÚ Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

V-ing (Doing): Động từ bỏ +ING: visiting going, ending, walking, …

Khi thêm -ing sau đụng từ, bao gồm trường hợp đặc trưng sau:a/ nếu như như đông tự tận cùng bằng một chữ E: chúng ta bỏ chữ E đó đi rồi new thêm -ing.

Ex:

Ride – Riding (lái – đang lái)b/ Nếu hễ từ tận cùng tất cả 2 chữ EE, ta thêm -ing bình thường, không quăng quật E.See – Seeing. (nhìn – đã nhìn).c/ Nếu động từ tận thuộc là IE, họ đổi IE thành Y rồi bắt đầu thêm -ingDie – Dying. (chết – đang… ).

Nếu động từ là 1 âm tiết làm việc cuối tất cả phụ âm, với trước phụ âm mà bao gồm một nguyên âm U-E-O-A-I (UỂ OẢI), ta phải gấp hai phụ âm rồi mới thêm ING:

cut- cuttingrun – running

Ex:

Stop – tại chỗ này ta bao gồm O là 1 trong nguyên âm, đứng trước phụ âm phường ở tận cùng của câu, do thế chúng ta gấp song phụ âm p. Lên. Kế tiếp thêm -ing.Stop – Stopp – StoppingCác trường đúng theo khác ta thêm -ing sau hễ từ bình thường.

CÁCH DÙNG:

Diễn tả một hành vi đang xẩy ra ở thời gian đang nói.

ex: I am reading. ( Tôi sẽ đọc)

Một hành vi xảy ra có đặc thù tạm thời.

ex: She is working (cô ấy đang làm cho việc)

Một hành vi lúc nào thì cũng xảy ra liên tục. (thường bao gồm thêm usually, always… vào câu).

ex: I am usually thinking of you (tôi thường xuyên nghĩ về bạn).

Chỉ một việc đang xảy ra ngay lúc nói chuyện/hiện hành.

Xem thêm: Đau Gót Chân Bị Đau Là Bệnh Gì ? Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị

Ví dụ: I am reading an English book now.

Chỉ vấn đề xảy ra sau đây (khi có trạng trường đoản cú chỉ tương lai).

Ví dụ: I am going to hotline on Mr. John Tom / I am meeting her at the cinema tonight.

Những ĐTừ Ko phân chia ở HTTD

know – understand – keep – be – see – hear – hopewish – smell – seem – need – consider – expect – soundagree – notice – look – start – begin – finish – stoptaste – enjoy – love/ like- want – prefer – fall wonderhave lớn – feel …..

Từ dìm biết: Right now , at the moment , at present , now , shhh! , listen! , look! , this semester . At the time = at this time = at present (hiện nay)– at the present – bởi vì you hear?

keep silent ! = Be quiet! – pay attention to lớn !don’t make noise: – todayhurry up! – stilldon’t talk in class ………..

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

S + HAVE/ HAS + V3 + OS + HAVEN’T/ HASN’T + V3 + OHAVE/ HAS + S + V3 + O ?

Lưu ý:

I, THEY ,WE, YOU + HAVE +V3SHE, HE, IT + HAS + V3

Cách dùng:

Thì lúc này hoàn thành diễn đạt hành hễ đã xẩy ra hoặc chưa khi nào xảy ra nghỉ ngơi 1 thời gian không xác định trong quá khứ.Thì hiện tại tại chấm dứt cũng được sử dụng với since với for.Since + thời gian ban đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi fan nói cần sử dụng since, người nghe buộc phải tính thời gian là bao lâu.For + khoảng thời hạn (từ ban sơ tới bây giờ) Khi bạn nói sử dụng for, người nói đề nghị tính thời hạn là bao lâu.Diễn tả hợp đồng đã xảy ra trong quá khứ, vẫn kéo dãn dài đến bây giờ (có thể đến tương lai).Diễn tả hợp đồng xảy ra trong quá khứ nhưng mà không nhắc đến thời gian cụ thể.Diễn tả hợp đồng xảy ra lặp đi tái diễn nhiều lần trong qk nhưng lại không đề cập đến thời gian.Diễn tả hđ xảy ra trong thừa khứ còn kết quả ở hiện tại tại.

Từ thừa nhận biết:

Never, ever, in the last fifty years, this semester (summer,year…) , since, for, so far, up lớn now, up until , just, now, up khổng lồ the present, yet, recently, lately, in recent years, many times, once, twice, và in his/her whole life , Already, the first time, the second times, the third times…

Chú ý:

s + have/ has + never/ever/ already /just… + v3

4. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Khẳng định: S + V2 / V-ed ……Phủ định : S + didn’t + V1 ….Nghi vấn: Did + S + V1 …..?

Sử dụng:

Diễn tả hành vi xảy ra và kết thúc tại 1 thời điểm hoặc một khoảng thời gian xác định trong quá khứ

Dấu hiệu dấn biết:

Yesterday, ago, last (night, week, month, year..), from… to lớn .In + năm trong quá khứ (vd: in 1995, 1999), in the old days

5. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Khẳng định: S + were / was + V-ing …….Phủ định: S + were / was + not + V-ing ……Nghi vấn: Were / Was + S + V-ing ……?

Lưu ý:

I, THEY, WE , YOU + WERE + V-ingSHE, HE, IT + WAS + V-ing

Sử dụng:

Diễn tả hành vi đang xẩy ra tại thời điểm xác minh trong quá khứ

Ex: What were you doing at 8.00 last night ? I was watching television .

Diễn tả một hành động đang diễn ra thì bị hành động khác xen vào trong vượt khứ

Ex: While I was having a bath, the phone rang .

Diễn tả hai hành động xảy ra và một lúc

Ex: I was learning my lesson while my parents were watching TV at 8.30 last night.

Cách dấn biết:

At that moment ( vào mức đó)At that time ( vào tầm khoảng đó)At this time yesterday ( vào bây giờ hôm qua)At this time last night ( vào lúc này tối hôm qua)At 4 (5, 6 …) o’clock yesterday (vào thời gian 4 (5, 6…) giờ hôm qua.)All day yesterday ( suốt ngày hôm qua)All last week = during last week (trong trong cả tuần) + thời hạn ở vượt khứThe whole of….(toàn bộ) + thời gian ở quá khứ

6. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past perfect)

Khẳng định : S + had + V3 / V-ed …Phủ định : S + had + not + V3 / V-ed …Nghi vấn : Had + S + V3 / V-ed …. ?

Sử dụng:

Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác hoặc thời điểm khác trong quá khứ

Cách thừa nhận biết:

Ex:

My parents had already eaten by the time I got home.Until yesterday, I had never heard about it .

7. TƯƠNG LAI ĐƠN

S + will + V1 + OS + will + NOT + V1Will + S + V1 + O?

Use:

Diễn tả hđ sẽ xẩy ra trong tương laiDiễn tả hợp đồng quyết định nay thời điểm nóiLưu ý: Không thực hiện Will, Shall sau before, after, when, while, as soon as, until, if.

Dấu hiệu dấn biết:

Tomorrow (ngày mai), next (week, month, year..), someday (một ngày như thế nào đó)In the future, soon (chẳng bao thọ nữa), tonight, in a few day’s timeIn a week, in a minute, in + năm chưa tới

8. Thì hiện nay Tại xong Tiếp Diễn (Present Perfect Continuous):

S + have/ has + been + V_ing + Ohave/ has + S + been + V_ing + O?S + have/ has + not + been + V_ing + O

Từ nhấn biết:

all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Xem thêm: Thảo &Mdash; Nếu Độc Thân Đang Bình Yên Đến Vậy, Thảo &Mdash Nếu Độc Thân Đang Bình Yên Như Vậy

Cách dùng:

Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi đã xẩy ra trong thừa khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).

9. FUTURE PERFECT TENSE: ( tương lai hoàn thành)

Form (Công thức):

S will have V3/ED

Dấu hiệu dấn biết:

Before, after, by the time, by + một điểm thời hạn ở tương lai)

10. TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN: (FUTURE CONTINUOUS TENSE)

Form (Công thức):

S will be Ving

Dấu hiệu dìm biết:

While, tomorrow, next (week, month, year..), someday (một ngày nào đó)In the future, soon (chẳng bao lâu nữa), tonight, in a few day’s timeIn a week, in a minute, in + năm không tới

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 9 không quá nhiều. Chỉ cần bạn chăm chỉ rèn luyện, năm chắc nội dung trên là rất có thể vượt qua kỳ thi dễ dãi rồi."