Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

     
*

Một đồ rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng đường vật rơi sau 2s.

Bạn đang xem: Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

b)Thời gian đồ gia dụng rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của đồ dùng lúc chạm đất


*

Một đồ rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng mặt đường vật rơi sau 2s.

b)Thời gian vật rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của thứ lúc va đất

Giải :

Quãng con đường vật rơi sau 2s là :

S=1/2.10.22=20m

Thời gian thiết bị rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của thứ lúc va đất là :

v=10.3=30m/s


*

Quãng đườn đồ vật rơi sau 2s là S=1/2.10.22=20m

Thời gian trang bị rơi xuống khu đất là 45=1/2.10.t2

=>t=3s

Vận tốc của trang bị lúc đụng đất là v=10.3=30m/s


1 thiết bị rơi thoải mái từ độ dài 45m xuống đất.Lấy g=10m/s^2.Tìm;

a,Thời gian rơi,vận tốc đồ vật lúc chạm đất

b,quãng mặt đường vật rơi được sau 2s

c,quãng con đường vật rơi được trong 2s cuối cùng

giúp em vs em yêu cầu gấp chiều nay cơ hội 5h30


Chọn nơi bắt đầu tọa độ tại khía cạnh đất, chiều dương hướng xuống.

Ta có: (y=y_0+v_y0t+dfrac12a_yt^2)

(Leftrightarrow y=-45+dfrac12.10t^2) (Leftrightarrow y=5t^2-45)

Ta có khi vật chạm đất: y=0 (Leftrightarrow45=5t^2)

Thời gian vật dụng rơi là: (t=sqrtdfrac455=3left(s ight))

Vận tốc lúc va đất là: v=gt=10.3=30(m/s)

b, địa chỉ của vật rơi được sau 2s là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.4-45 ight|=25left(m ight))

Quãng mặt đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)

c, địa chỉ của vật rơi được trong 1s đầu là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.1-45 ight|=40left(m ight))

Quãng đường vật rơi được trong 1s đầu là: 45-40=5(m)

Vậy quãng đường vật rơi được trong 2s sau cuối là: 45-5=40 (m)

Bạn tìm hiểu thêm nha, không hiểu nơi nào cứ hỏi mình 


Đúng 1
Bình luận (0)

Một đồ dùng rơi không vận tốc đầu từ bỏ đỉnh tòa nhà chung cư có độ cao 320m xuống đất. Chog=10m/s2a; Tìm tốc độ lúc vừa va đất và thời hạn của đồ dùng rơi.

b; Tính quãng đường vật rơi được trong 2s trước tiên và 2s cuối cùng.


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy

Giải:

a; Áp dụng công thức h=12g.t2⇒t=2.hg=8s

Ta tất cả v = gt = 10.8 = 80m/s

b; trong 2s trước tiên vật đi được quãng đường h1=12.10.22=20m

Quãng mặt đường vật đi vào 6s đầu: h2=12.10.62=180m

Quãng đường đi trong 2s cuối cùng:S’ = S – S1 = 320 – 180 = 160m


Đúng 1

Bình luận (0)
Một vật được thả rơi rự vày từ A tất cả độ cao 45m xuống đất, lấy tốc độ rơi tự do g=10m/s2 a.Tính thời gian rơi và vận tốc rơi của đồ vật lúc chạm đất b.Cùng ở thời điểm thả rơi vật A, vật thứ hai được ném từ điểm B lên rất cao trên đường thằng đứng qua A với vận tốc thuở đầu 10m/s và giải pháp A 15m về phía dưới. Xác định thời điểm cùng vị trí hai vật gặp gỡ nhau 
Đọc tiếp

Một trang bị được thả rơi rự vị từ A có độ cao 45m xuống đất, lấy vận tốc rơi thoải mái g=10m/s2

a.Tính thời hạn rơi và tốc độ rơi của vật dụng lúc đụng đất

b.Cùng ở thời gian thả rơi vật A, vật thứ hai được ném từ điểm B lên cao trên đường thằng đứng qua A với vận tốc ban sơ 10m/s và biện pháp A 15m về phía dưới. Khẳng định thời điểm cùng vị trí hai vật gặp nhau 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi từ bỏ do
1
0
GửiHủy

a. (t=sqrtdfrac2hg=sqrtdfrac2cdot4510=3left(s ight))

(v=sqrt2gh=sqrt2cdot10cdot45=30left(m/s ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

Thả rơi tự do thoải mái một vật cân nặng 2kg từ chiều cao 180m xuống phương diện đất, mang g=10m/s2.a/ Tính thời gian vật rơi hết độ dài đó.b/ Tính tốc độ của thiết bị khi vừa đụng đấtc/ Tính quãng con đường vật rơi được trong giây cuối cùng.

Xem thêm: 1 - Star


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi từ bỏ do
1
2
GửiHủy

a/ (t=sqrtdfrac2hg=6left(s ight))

b/ (v=sqrt2gh=60left(mackslash s^2 ight))

c/ (s_t-1=dfrac12gleft(t-1 ight)^2=125left(m ight))

(s_cuoi=s-s_t-1=55left(m ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

Một vật rơi thoải mái từ độ dài 80m xuống đất,g=10m/s2.

a; Tính thời hạn để thiết bị rơi cho đất.

b; Tính tốc độ lúc vừa va đất


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy

Giải:

a; Áp dụng công thức S=12g.t2⇒t=2.Sg=2.8010=4s

b; do vật thả dơi tự do thoải mái nênv0 = 0 (m/s) ⇒v=gt=10.4=40(m/s)


Đúng 0

Bình luận (0)

Một trang bị nặng rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2

A) tính thời hạn rơi

B) khẳng định vận tốc của đồ khi đụng đất

C) tính quãng mặt đường rơi trong 1giây cuối, trong 2 giây cuối cùng giây vật dụng 2


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi trường đoản cú do
1
0
GửiHủy

Thời gian trang bị rơi xuống khu đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của đồ lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


Đúng 0

Bình luận (0)

1 ) Một trang bị rơi thoải mái từ chiều cao 20m xuống đất, g=10m/s2.

a. Tính gia tốc chạm khu đất và thời hạn rơi.

b. Sau bao lâu kể từ lúc bước đầu rơi thiết bị đạt vận tốc 10m/s.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Vật lýBài 4. Sự rơi từ do
1
0
GửiHủy

Thời gian trang bị rơi: (S=dfrac12gt^2Rightarrow t=sqrtdfrac2Sg=sqrtdfrac2cdot2010=2s)

Vận tốc đồ gia dụng lúc đụng đất:

(v=gcdot t=10cdot2=20)m/s

Để đồ gia dụng đạt gia tốc 10m/s cần một thời gian:

(v"=gcdot t"Rightarrow t"=dfracv"g=dfrac1010=1s)


Đúng 1

Bình luận (0)

Một đồ vật được thả rơi thoải mái từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g=10m/sᒾa. Tính thời gian từ lúc vật bước đầu rơi cho đến khi vật va đất.b. Tính vận tốc của vật ngay trong khi chạm đất.


Xem chi tiết
Lớp 10Vật lýBài 3. Vận động thẳng đổi khác đều
1
0
GửiHủy

a/ (t=sqrtdfrac2hg=3left(s ight))

(v=gt=10.3=30left(mackslash s ight))

 


Đúng 1

Bình luận (0)
Một đồ gia dụng rơi thoải mái không gia tốc đầu từ độ dài 80m xuống đất biết g = 10m/s2a. Tính thời hạn rơi và vận tốc của đồ dùng khi vừa khi vừa đụng đất. B.Tính thời gian vật rơi 20m trước tiên và thời gian vật rơi 10m ở đầu cuối trước khi chạm đất.

Xem thêm: Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ Kể Lại Câu Chuyện Gì, Em Hãy Kể Tóm Tắt Câu Chuyện Đó


Đọc tiếp

Một vật rơi thoải mái không gia tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất biết

 g = 10m/s2

a. Tính thời hạn rơi và tốc độ của thiết bị khi vừa khi vừa va đất.

 

b.Tính thời hạn vật rơi 20m thứ nhất và thời gian vật rơi 10m sau cùng trước khi đụng đất.


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)