Một Vật Được Ném Thẳng Đứng Lên Cao Với Vận Tốc 20M/S

     
Một vật dụng được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ chiều cao h so với khía cạnh đất. Khi đụng đất vậntốc của thiết bị là 30m/s, làm lơ sức cản không khí. Lấy g = 10m/s 2 . Hãy tính:a. Độ cao h.b. Độ cao cực to mà vật đạt được so với mặt đất.c. Tốc độ của đồ dùng khi rượu cồn năng bằng 3 lần vậy năng.


Bạn đang xem: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s

*


$ extChọn gốc thay năng tại mặt đất$

$ extGọi A là địa điểm ném$

$ extCơ năng tại A$

$W_A=dfrac12mv_A^2+mgh=dfrac12.m.20^2+m.10.h(J)$

$ extCơ năng tại phương diện đất$

$W_1=dfrac12mv_1^2=dfrac12m.30^2(J)$

$ extĐịnh hiện tượng bảo toàn cơ năng$

$W_A=W_1$

$→dfrac12.m.20^2+10.m.h=dfrac12.m.30^2$

$→h=15m$

$ extGọi B là vị trí vật đạt độ cao cực đại$

$ extCơ năng trên B$

$W_B=mgh_max=10.m.h_max$

$ extĐịnh hiện tượng bảo toàn cơ năng$

$W_1=W_B$

$→dfrac12.m.30^2=10.m.h_max$

$→h_max=45m$

$ extGọi C là vị trí cơ mà vật tất cả $W_đ=3W_t$$

$ extCơ năng tại C$

$W_C=W_đC+W_tC=W_đC+dfracW_đC3=dfrac43W_đC=dfrac43.dfrac12.m.v_C^2(J)$

$ extĐịnh phép tắc bảo toàn cơ năng$

$W_C=W_1$

$→dfrac43.dfrac12.m.v_C^2=dfrac12.m.30^2$

$→v=15sqrt3(m/s)$


2 comment
Nguyễn Văn Quân · 9 tháng trước
chọn gốc cố gắng năng tại mặt đất hotline A là vị trí ném Cơ năng tại A W A = 1 2 m v 2 A + m g h = 1 2 . M .20 2 + m .10 . H ( J ) Cơ năng trên mặt đất W 1 = 1 2 m v 2 1 = 1 2 m .30 2 ( J ) Định cơ chế bảo toàn cơ năng W A = W 1 → 1 2 . M .20 2 + 10. M . H = 1 2 . M .30 2 → h = 15 m hotline B là địa điểm vật đạt độ cao cực lớn Cơ năng tại B W B = m g h m a x = 10. M . H m a x Định cách thức bảo toàn cơ năng W 1 = W B → 1 2 . M .30 2 = 10. M . H m a x → h m a x = 45 m điện thoại tư vấn C là vị trí mà vật gồm W đ = 3 W t Cơ năng trên C W C = W đ C + W t C = W đ C + W đ C 3 = 4 3 W đ C = 4 3 . 1 2 . M . V 2 C ( J ) Định pháp luật bảo toàn cơ năng W C = W 1 → 4 3 . 1 2 . M . V 2 C = 1 2 . M .30 2 → v = 15 √ 3 ( m / s )
Nguyễn Văn Quân · 9 tháng trước
Đáp án : B nha
...Xem vớ cả comment
Đăng nhập để hỏi cụ thể
phường
Phùng Thái Phong
1 năm trước
B
0 bình luận
Đăng nhập để hỏi cụ thể
T
trằn Minh thanh lịch
1 năm trước
B
0 phản hồi
Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
L
Linh Trúc
1 năm trước
A
0 comment
Đăng nhập để hỏi chi tiết
ヅ ๑•̀ᄆ•́๑ღika๑•̀ᄆ•́๑ヅ
1 năm trước

sao khó khăn vậy


0 bình luận
Đăng nhập để hỏi cụ thể
H
Hùng Hoa
1 năm trước
B
0 phản hồi
Đăng nhập để hỏi cụ thể
Hải văn
1 năm trước

B


0 phản hồi
Đăng nhập để hỏi cụ thể
gánh team gánh team
1 năm trước

b


0 phản hồi
Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
T
nai lưng Minh sang
1 năm trước
D
0 comment
Đăng nhập để hỏi cụ thể
Rôm Nè
1 năm trước

b


0 phản hồi
Đăng nhập để hỏi cụ thể
Rôm Nè


Xem thêm: Giải Phương Trình: 8Sinx = Căn3/Cosx + 1/Sinx, 8Sinx=Căn 3/Cosx+1/Sinx

1 năm trước

b


0 phản hồi
Đăng nhập để hỏi chi tiết
Rôm Nè
1 năm trước

b


0 bình luận
Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
Thảo hiền hậu
1 năm trước

a, 25m

b,45m

c,15 căn 3


0 phản hồi
Đăng nhập để hỏi chi tiết
Hanako Mary
3 mon trước

Chọn gốc rứa năng tại khía cạnh đấtChọn gốc cụ năng tại mặt đất

Gọi A là địa chỉ némGọi A là địa điểm ném

Cơ năng trên ACơ năng tại A

WA=12mv2A+mgh=12.m.202+m.10.h(J)WA=12mvA2+mgh=12.m.202+m.10.h(J)

Cơ năng tại mặt đấtCơ năng tại mặt đất

W1=12mv21=12m.302(J)W1=12mv12=12m.302(J)

Định quy định bảo toàn cơ năngĐịnh pháp luật bảo toàn cơ năng

WA=W1WA=W1

→12.m.202+10.m.h=12.m.302→12.m.202+10.m.h=12.m.302

→h=15m→h=15m

Gọi B là vị trí vật đạt độ cao cực đạiGọi B là địa chỉ vật đạt chiều cao cực đại

Cơ năng tại BCơ năng tại B

WB=mghmax=10.m.hmaxWB=mghmax=10.m.hmax

Định lao lý bảo toàn cơ năngĐịnh dụng cụ bảo toàn cơ năng

W1=WBW1=WB

→12.m.302=10.m.hmax→12.m.302=10.m.hmax

→hmax=45m→hmax=45m

Gọi C là vị trí mà lại vật có Wđ=3WtGọi C là vị trí nhưng vật có Wđ=3Wt

Cơ năng trên CCơ năng trên C

WC=WđC+WtC=WđC+WđC3=43WđC=43.12.m.v2C(J)WC=WđC+WtC=WđC+WđC3=43WđC=43.12.m.vC2(J)

Định phương tiện bảo toàn cơ năngĐịnh chế độ bảo toàn cơ năng

WC=W1WC=W1

→43.12.m.v2C=12.m.302→43.12.m.vC2=12.m.302

→v=15√3(m/s)


0 phản hồi
Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết

quảng cáo


câu hỏi hot cùng chủ đề

pr


Đặt câu hỏi ngay
Thành viên nhiệt huyết nhất

Xếp hạng tuần này


Xếp hạng mon này


*

xếp thứ hạng tuần này Xếp hạng tháng này
nội dung bài viết mới tốt nhất Lớp 10
Gửi report thành công!
Chúng tôi
Học tập
Liên kết
Tải ứng dụng
Bài viết bắt đầu nhất
*

*

Tiếp tục sử dụng web!
*

thử dùng nhiều công dụng hơn với app VietJack. Hỏi đáp miễn tầm giá với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn.
coi bằng phầm mềm liên tục sử dụng web!
Đăng nhập vào hệ thống
×
tài khoản Facebook
tài khoản Google
bạn cũng có thể sử dụng thông tin tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
giữ mật khẩu
các bạn quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký kết ngay
Đăng cam kết vào khối hệ thống
×
tài khoản Facebook
tài khoản Google
chúng ta có thể sử dụng thông tin tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
Đăng ký kết
Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục thông tin tài khoản
×
khôi phục


Xem thêm: A) Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào ? Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập ngay