Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/3 chiều cao

     
*

một thửa ruộng hình thang tất cả đáy béo 120m ,đáy bé bỏng bằng 2/3 đáy mập và bởi 4/3 độ cao .Người ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó , tính ra mức độ vừa phải 100m vuông nhận được 50kg ngô . Hỏi cả thửa ruộng thu được từng nào tạ ngô

Lam ơn giúp mình với


*

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn là 120 m, đáy bé xíu bằng 2/3 đáy to và bằng 4/3 chiều cao. Fan ta trồng rau trên thửa ruộng đó, tính ra vừa đủ 100 mét vuông thu được 50 kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu ta ngô


*

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy khủng 120 m, đáy bé nhỏ bằng 2/3 đáy mập và bởi 4/3 chiều cao. Người ta trồng ngô bên trên thửa rộng lớn đó, tính ra trung bình 100 m2 thu được 50 kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được từng nào tạ ngô?


Đáy nhỏ nhắn thửa ruộng : (120) x (dfrac23=80left(m ight))

Chiều cao thửa ruộng : (120) x (dfrac43=160left(m ight))

Diện tích thửa ruộng : (dfracleft(120+80 ight)x1602=16000left(m^2 ight))

Số tạ ngô nhưng mà thửa ruộng kia thu được: (16000:100)x(50=8000left(kg ight)=80tạ)


Đáy bé nhỏ thửa ruộng : 120120 x 2/3=80(m)23=80(m)

Chiều cao thửa ruộng : 

120120 x 4/3=160(m)43=160(m)

Diện tích thửa ruộng : 

(120+80)x 160 : 2=16000(m2)

Số tạ ngô mà lại thửa ruộng đó thu được: 

16000: 10016000: 100x 50= 8000 (kg)= 80tạ

Đ/S: 80 tạ ngô


Chiều cao thửa ruộng : 

120120 x 4/3=160(m)43=160(m)

Diện tích thửa ruộng : 

(120+80)x 160 : 2=16000(m2)

Số tạ ngô nhưng thửa ruộng kia thu được: 

16000: 10016000: 100x 50= 8000 (kg)= 80tạ


1. Một mảnh đất hình tam giác có cạnh đáy nhiều năm 34,5 cm, độ cao bằng 2/3 cạnh đáy. Tính diện tích hình tam giác đó2. Một hình tam giác vuông có tổng nhì cạnh góc vuông là 88 m với cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này tín đồ ta trồng lúa, trung bình cứ 100 mét vuông thu được 67 kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc3. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy mập và bằng 4/3 chiều cao. Bạn ta trồng ngô tr...

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/3 chiều cao


Đọc tiếp

1. Một mảnh đất nền hình tam giác tất cả cạnh đáy lâu năm 34,5 cm, chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy. Tính diện tích s hình tam giác đó

2. Một hình tam giác vuông tất cả tổng nhì cạnh góc vuông là 88 m và cạnh góc vuông này bởi 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, mức độ vừa phải cứ 100 mét vuông thu được 67 kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc

3. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy béo 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy khủng và bởi 4/3 chiều cao. Tín đồ ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 100 mét vuông thu được 50 kilogam ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được từng nào tạ ngô

chiều cao là 2/5 m và diện tích là 1200 cm vuông.

Giúp với!!!


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

1. Bài Giải

Chiều cao mảnh đất đó là:

34,5 : 3 x 2 = 23 ( centimet )

Diện tích mảnh đất nền đó là:

34,5 x 23 : 2 = 396,75 ( cm2 )

Đáp số: 396,75 cm2.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Cuốn Sách Em Yêu Thích Nhất Năm 2021, Cảm Nghĩ Về Cuốn Sách Em Yêu Thích

2. Bài Giải

0,6 = 3/5

Tổng số phần đều nhau là:

3 + 5 = 8 ( phần )

Cạnh góc vuông trước tiên là:

88 : 8 x 3 = 33 ( m )

Cạnh góc vuông sản phẩm hai là:

88 - 33 = 55 ( m )

Diện tích thửa ruộng là:

33 x 55 : 2 = 907,5 ( m2 )

Số kg thóc thu hoạch được là:

907,5 : 100 x 67 = 608,025 ( kg ) Đổi 608,25 kg = 6,0825 tạ

Đáp số: 6,0825 tạ thóc.

3. Bài xích Giải

Đáy bé bỏng của thửa ruộng là:

120 : 3 x 2 = 80 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là:

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Diện tích của thửa ruộng là:

( 120 + 80 ) x 32 : 2 =3200 ( m2 )

Cả thửa ruộng thu được số tạ ngô là:

3200 : 100 x 50 = 1600 ( kg ) Đổi 1600 kilogam = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ ngô.

Xem thêm: Muốn Sang Thì Bắc Cầu Kiều Muốn Con Hay Chữ Thì Yêu Lấy Thầy ’


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

1. Chiều cao của hình tam giác : 34,5×2/3=230 (cm )

Diện tích hình tam giác : 34,5×230÷2=3967,5 (cm2)

Đ/s:3967,5cm2

Nhớ k cho mình nha


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Một thửa ruộng hình thang có đáy khủng 120 m, đáy bé bỏng bằng đáy lớn và bằng chiều cao. Fan ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra mức độ vừa phải 100 m2 thu được 50 kilogam ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được từng nào tạ ngô?


Xem chi tiết
Lớp 5Toán
1
1
GửiHủy

Độ nhiều năm đáy bé xíu và độ cao là: 120m

Diện tích thửa ruộng là: (120 imesdfrac120+1202=14400left(m^2 ight))

Số tạ ngô thu hoạch được là: (14400:100=144left(kg ight)=1,44left(tạ ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng 120 m, đáy nhỏ xíu bằng đáy mập và bởi chiều cao. Bạn ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 100 mét vuông thu được 50 kilogam ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được từng nào tạ ngô?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5Toán
1
0
GửiHủy

đề thiếu thốn rồi bạn


Đúng 0

Bình luận (1)

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bự là 170 m đáy bé xíu là 80 m độ cao 40 m bạn ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó tính ra mức độ vừa phải cứ 100m vuông chiếm được 60 kg a Tính diện tích s thửa ruộng B hỏi cả thửa ruộng thu đượ từng nào ngô


Xem đưa ra tiết
Lớp 6Toán
2
1
GửiHủy

 Diện tích thửa ruộng:

(170+80)x40:2=5000(m2)

Lượng ngô thu hoạch được:

5000:100 x 60= 3000(kg)

 


Đúng 1

Bình luận (0)

(S=dfracleft(170+80 ight) imes402=5000left(m^2 ight))

Thửa ruộng thu đc: (60 imesleft(5000:100 ight)=3000left(kg ight))


Đúng 0
Bình luận (0)

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy lớn 125m ,đáy nhỏ bé bằng đáy béo và hơn chiều cao 4,4m.Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó,tính ra trung bình 100 mét vuông thu được 62,5 kg ngô.Hỏi cả hai thửa ruộng chiếm được tạ ngô


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Bạn kiểm tra lại đề.


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

sửa lại đề nha

hoktok t

ickk


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy phệ 120m,đáy nhỏ nhắn bằng 2/3 đáy khủng và bởi 4/3 chiều cao.Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó,tính ra vừa phải 100m2 thu hoạch được 50kg ngô.Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ ngô?Giúp tui zới,đang bắt buộc rất là gấpppppppppppp!!!!!!!Ai đúng và nhanh nhất tui tick cho!
Đọc tiếp

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy mập 120m,đáy bé bằng 2/3 đáy béo và bằng 4/3 chiều cao.Người ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó,tính ra vừa đủ 100m2 thu hoạch được 50kg ngô.Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

Giúp tui zới,đang nên rất là gấpppppppppppp!!!!!!!

Ai đúng và sớm nhất tui tick cho!


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
7
0
GửiHủy

Làm ơn đó,giúp mik nhanh điiiiii!!!