Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m

     
*Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m

Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ xíu là 26m,đáy to hơn đáy nhỏ bé 8m,đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

ko cần lời giải nhé !


*

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ nhắn 26m,đáy to hơn đáy bé bỏng 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?


*

Đáy khủng hình thang là:

26+8=34(m)

Chiều cao hình thang là:

26-6=20(m)

Diện tích hìn thang là:

(26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc siêu thị thu được là:

600:100x70,5=423(kg)

đáp số:423kg


Bài 1: Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m,đáy to hơn đáy bé xíu 8m,đáy nhỏ hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc? các ban ơi ghi nhớ kết bạn với mình nhé!


Bài 1: Đáy bé nhỏ của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé xíu 26m,đáy lớn hơn đáy nhỏ xíu 8m,đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc bên trên thửa ruộng đó


Day lon đại bại ruong hinh thang:

26+8=34 (m)

Chieu cao thua kém ruong hinh thang:

26-6=20 (m)

Dien tich thảm bại ruong hinh thang:

(34+26)*20/2=600 (m2)

So thoc thu hoach duoc tren thảm bại ruong do:

600*70,5/100=423 (kg thoc)

Dap so: 423 kg thoc


đáy to thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chieuf cao thửa ruộng hình thang là :

26 - 6 = trăng tròn ( m )

S thửa ruộng hình thang là 

 ( 34 + 26 ) x 20/2 = 600 ( mét vuông )

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 

600 x 70,5/100 = 423 ( kg )

Vậy thủa ruộng đó thu hoạch đc 423 kg thóc


Bài 1: Đáy nhỏ xíu của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé xíu 26m , đáy to hơn đáy nhỏ xíu 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó?


đáy to hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao hình thang là : 

26 - 6 = đôi mươi (m)

diện tích hình thang là : 

(26+34)x20:2=600 (m2)

số thóc của mặt hàng thu hoạch được là :

600 : 100x70,5 = 423 (kg)

đáp số 423 kg

*
Xem thêm: Có Những Biện Pháp Nghệ Thuật Là Gì, #1 Các Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Học

Bài 1: Đáy nhỏ xíu của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé bỏng 26 cm,đáy lớn hơn đáy nhỏ nhắn 8 m,đáy bé hơn độ cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Đề sai phải là 26m nếu ráng thì :

Đáy khủng thửa ruộng là :

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là :

26-6=20(m)

S thửa ruộng là :

(34+26)x20:2=600(m2)

Cả thửa ruộng thu số tạ thóc là :

600:100x70,5=423(kg)=4,23 tạ

Đ/s:...


Đáy mập của thửa ruộng là: 

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

 26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

 (34+26)*20:2=600(m2)

Thửa ruộng thu hoạch được ó ki-lô-gam thóc là:

 600:100*70,5=423(kg)

Vậy thửa ruộng thu hoạch được 423kg=4,23 tạ thóc.


Đề không nên nha

Mk viết lại đề vì chưng mk thấy ko hợp lý lắm:

Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ bé 26 m,đáy lớn hơn đáy bé 8 m,đáy bé hơn chiều cao 6 m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc

Đáy khủng thửa ruộng là:

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

(fracleft(26+34 ight)x202=600m^2)

 Số thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

600:100x70,5=423(kg thóc)

=4,23( tạ thóc)

Đáp số:4,23 tạ thóc

Chúc bn học tập tốt


Một thửa ruộng hình thang gồm đấy nhỏ bé 26m , đáy lớn hơn đáy bé xíu 8m, đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70.5 kilogam thóc. Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc


Đáy béo của thửa ruộng hình thang đó là: 26+8=34(m)

Chiều cao của thủa ruộng hình thang kia là: 26-6=20(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang kia là: (26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc thửa ruộng kia thu hoạch được là :70.5x(600:100)=423(kg)

Đổi:423 kg=4,23 tạ

Đáp số : 4, 23 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé nhỏ 26m, đáy lớn hơn đáy bé bỏng 8m , đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa phải cứ 100 mét vuông thu8 hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

 


Đáy lớn của thửa ruộng dài là:26+8=34(m)Chiều cao của thửa ruộng là:26-6=20(m)S thửa ruộng là: (34+26)x20:2=600(m2)Thửa ruộng đó thu hoạch được là: (600:100).70,5=423(kg)Đáp số:423 kg


một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ nhắn 26m đáy to hơn đáy nhỏ xíu 8m đáy nhỏ hơn chiều cao 6m . Mức độ vừa phải cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kilogam thóc . Hỏi thu hoạch được từng nào kg thóc bên trên thửa ruộng đó ?


Chiều cao thửa ruộng đó là:

26-6=20 (m)

Đáy phệ thửa ruộng hình thang kia là:

26+8=34 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:

(34+26)x20:2=600 (m2)

Thu hoạch được số kg thóc bên trên thửa ruộng kia là:

600:100x70,5=423 ( kilogam thóc)


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé xíu 26m, đáy to hơn đáy bé bỏng 8m, đáy bé hơn độ cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?


Độ nhiều năm đáy phệ là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

26 - 6 = trăng tròn ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

( 26 + 34 ) x trăng tròn : 2 = 600 ( m2 )

Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là :

600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Đổi 423 kg = 4,23 tạ

Đáp số : 4,23 tạ thóc
Xem thêm: Top 5 Đoạn Văn Cảm Nhận Về Nhân Vật Vũ Nương Chọn Lọc Hay Nhất

Đáy to :

36 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng :

26 - 6 = 30 ( m )

Diện tích :

( 26 + 34 ) x 20 : 2 = 600 ( m2 )

Thửa ruộng thu hoạch được số tạ là :

600 : 100 x 70.5 = 423 ( kg )

Đổi 423 kilogam = 4.23 tạ