Một Người Mua 600 Cái Bát

     
*

Một người mua 600 dòng bát.Khi chuyên chở đã gồm 69 chiếc bị vỡ.Mỗi chiếc bát còn sót lại người đó bán ra với giá 6000 đồng với lãi 18% so với tiền thiết lập bát.Hỏi giá tiền sở hữu mỗi tá bát là bao nhiêu?Một người tiêu dùng 500 loại bát,mỗi chục bát giá 40 000 đồng.Khi chuyên chở đã trở nên vỡ một số trong những cái bát.Mỗi dòng bát sót lại người đó bán với giá 5 000 đồng cùng được lãi 20% so với tiền mua bất.Hỏi số chén bát khi chuyên chở bị vỡ là bao nhiêu?
Một người tiêu dùng 600 cái bát.Khi chăm chở đã bao gồm 69 cái bị vỡ.Mỗi loại bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng và lãi 18% so với tiền thiết lập bát.Hỏi giá chỉ tiền sở hữu mỗi tá chén bát là bao nhiêu?Một người mua 500 mẫu bát,mỗi chục bát giá 40 000 đồng.Khi chăm chở đã trở nên vỡ một vài cái bát.Mỗi loại bát còn lại người đó bán ra với giá 5 000 đồng cùng được lãi 20% so với tiền cài bất.Hỏi số chén bát khi chăm chở bị tan vỡ là bao nhiêu?
*

Một người tiêu dùng 600 chiếc bát.Khi siêng chở đã tất cả 69 cái chén bị vỡ. Mỗi cái chén còn lại người kia bán với giá bán 6000 đồng với được lãi 18% đối với số tiền mua bát. Hỏi giá bán tiền sở hữu mỗi tá chén là bao nhiêu đồng ? .

Bạn đang xem: Một người mua 600 cái bát


*

một người tiêu dùng 600 loại bát. Khi đưa chở đã gồm 69 cái chén bị vỡ.Mỗi mẫu bát sót lại người đó bán đi với giá 6000 đồng cùng được lãi 18% so với số tiền mua bát. Hỏi giá chỉ tiền cài mỗi tá bát là bao nhiêu đồng?


Còn lại số cái chén bát là:

600 - 69 = 531 ( cái )

Bán 531 cái chén được số tiền là:

6000 x 531 = 3186000 ( đồng )

Ta coi tiền lãi là 18%, tiền vốn là 100%. Vậy tiền bát chiếm số xác suất là:

18% + 100% = 118%

Tiền vốn của 600 cái chén bát là:

3186000 : 118 x 100 = 2700000 ( đồng )

Đổi 1 tá = 12 

Giá tiền sở hữu mỗi tá chén bát là:

2700000 : 600 x 12 = 54000 ( đồng )

Đáp số: 54000 đồng


Một người tiêu dùng 600 mẫu bát. Khi siêng chở đã có 69 cái chén bị vỡ. Mỗi cái bát còn lại người đó bán ra với giá 6000 đồng và được lãi 18% đối với số tiền sở hữu bát. Hỏi giá tiền cài mỗi tá chén bát là từng nào đồng?


Số cái bát rước bán là:

600−69=531600−69=531 (cái)

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)

Coi giá vốn tải bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)

Số tiền download 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền mua mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Số cái bát không bị vỡ là :600-69=531 (cái )Bán 531 mẫu bắt được số chi phí là:6000×531=3186000 (đồng )Tỉ số phần trăm của tiền bán so với tiền mua bát là :18%+100%=118%Tiền thiết lập 600 cái chén là :3186000÷118×100=2700000 (đồng )Đổi 1 tá = 12 cái.Tiền tải mỗi tá chén là :2700000÷600×12=54000 (đồng )Đáp số : 54000 đồng.

Xem thêm: So Sánh Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông Phương Tây, Just A Moment


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Mot nguoi download 600 cai bat . Khi chăm chở đã tất cả 69 cái chén bị vỡ.Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng và được lãi 18 % đối với tiền mua bát .Hỏi giá tiền mua mỗi cái chén là từng nào đồng?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

một người mua 600 cái chén khi siêng chở đã tất cả 69 cái bát bị vỡ lẽ mỗi chiếc bát còn lại người đó bán ra với giá 6000 đồng và được lãi trong cả 18% đối với số tiền mua chén hỏi giá bán tiền sở hữu mỗi tá chén hỏi giá tiền mua mỗi cái chén bát là bao nhiêu đồng 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
5
0
GửiHủy

Ok nhe


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Số bát bán với giá 6000 đồng là :

600 - 69 = 531 ( chén )

Số tiền sau khi bán chén bát được là :

531( imes) 6000 =3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của của giá tải 600 bát yêu cầu 100% giá mua 600 chén là :

3186000 : 118% ( imes) 100% = 2700000 ( đồng )

Số tiền cài đặt 1 cái bát là :

2700000 : 600 = 4500 ( đồng )

Đáp số : 4500 đồng .

Xem thêm: Tôi Muốn Tắt Nắng Đi Cho Màu Đừng Nhạt Mất, Bài Thơ: Vội Vàng (Xuân Diệu

Học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Số cái chén bát đem đi buôn bán là :

600 - 69 = 531 loại bát

Số tiền buôn bán 531 mẫu bát với mức giá 6000 đồng là :

531 x 6000 = 3186000 đồng

Coi giá vốn mua chén là 100%

Số tiền buôn bán bát chiếm phần số xác suất số chi phí vốn là :

100% + 18% = 118% tiền vốn 

Số chi phí vốn là :

3186000 : 118 x 100 = 2700000 đồng

Số tiền cài 1 cái chén bát là :

2700000 : 60 = 45000 đồng

Ta có : 1 tá bát = 12 dòng bát

Số tiền thiết lập mỗi tá chén bát là :

45000 x 12 = 540000 đồng

Đáp số : 540000 đồng


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

một người mua 600 cái chén bát . Khi chuyên chở đã gồm 69 mẫu bị vỡ lẽ . Từng cái bát còn laii tín đồ đó bán đi với giá 6000 đồng với lãi được 18 % so với tiền cài bát. Hoi giá chỉ tiền sở hữu mỗi tá chén bát là bao nhiêu đồng ?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Một người tiêu dùng 600 cái bát . Khi chở gồm 69 bát vỡ.Mỗi bát còn sót lại Người đó xuất kho với giá 6000 thì lãi 18%so với tiền mua chén bát .Hỏi giá chỉ tiền cài đặt mỗi tá là bao nhiêu đồng?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
9
0
GửiHủy

 54000 đồng.


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Đáp số : 54000 đồng

Bạn tham khảo nha

https://olm.vn/hoi-dap/detail/781238409.html


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Số cái bát đem bán là: 

600-69=531 ( cái chén )

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)

Coi giá vốn cài đặt bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)

Số tiền cài 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền download mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng

Chúc bạn học giỏi !!!


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Một người mua 600 cái bát.Khi vận chuyển gồm 69 chiếc bị vỡ.Mỗi dòng bát còn lại người đó bán ra với giá 6 000đ cùng được lãi 18% đối với số tiền cài đặt bát.Hỏi bạn đó mua bát hết từng nào tiền?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Số bát bán đi với giá 6000 đồng là 600-69=531(đồng)Số tiền bán tốt là 531x6000=3186000 đồng3186000 là 118% của giá sở hữu 600 bát bắt buộc 100% giá cài 600 bát là3186000 : 118% x 100% =2700000 đồngVậy giá sở hữu 1 chén là 2700000 : 600 = 4500 đồngĐáp số: 54000 đồng


Đúng 0

Bình luận (0)

54000 đồng


Đúng 0
Bình luận (0)
54000 đồng
Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Bài3:Một người tiêu dùng 600 cái chén bát . Khi chuyên chở đã gồm 69 cái chén bát bị vỡ . Mỗi chiếc bát còn sót lại người đó bán ra với giá 6000 đồng cùng được lãi 18% so với số tiền mua chén bát . Hỏi giá sở hữu mỗi tá bát là bao nhiêu đồng


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Số bát sót lại là: 600-69=531 (cái)

Tổng số tiền bạn đó cung cấp 531 cái chén bát là: 531*6000=3186000 (đồng)

Tổng số tiền tín đồ đó cài 600 cái chén là: (frac3186000100\%+18\%=frac3186000118\%=frac3186000118x100=2700000left(đồng ight))

Giá cài mỗi cái bát là: 2700000:600=4500 (đồng)

Đáp số: 4500 (đồng)


Đúng 0

Bình luận (0)

mìn ko bt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Khoá học trên OLM (olm.vn)