Một người đi xe máy trong 3 giờ đầu

     

Câu vấn đáp được bảo đảm chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.
Bạn đang xem: Một người đi xe máy trong 3 giờ đầu

*

Đáp án:

$=40,3km.$

Giải thích công việc giải:

Tổng thời gian người đó đã đi:

$2+3=5(giờ)$

3 tiếng đầu đi được:

$40,5×3=121,5(km)$

2 giờ đồng hồ sau đi được:

$40×2=80(km)$

Trung bình mỗi giờ người đó đi được:

$(121,5+80):5=40,3(km)$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarXem thêm: Từ “Điệp Điệp” Trong Câu Thơ “ Sóng Gợn Tràng Giang Buồn Điệp Điệp


*

*Xem thêm: Thơ Xưa Yêu Cảnh Thiên Nhiên Đẹp, Khán “Thiên Gia Thi” Hữu Cảm

*

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

số tiếng xe máy đã từng đi là :

3 +2 = 5 giờ

2+3=5(giờ)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">2+3=5(giờ)2+3=5 giờ

ba giờ đồng hồ đầu đi được là:

40,5×3=121,5(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">40,5×3=121,5 km

hai giờ sau đi được là:

40×2=80(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">40×2=80(km)40×2=80 km

trung bình mỗi giờ xe máy đi được là

(121,5+80):5=40,3(km)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">(121,5+80):5=40,3km