1 NGƯỜI MANG TRỨNG RA CHỢ BÁN BUỔI SÁNG BÁN 3/5 SỐ TRỨNG NHƯ VẬY BÁN GẤP ĐÔI SỐ TRỨNG BÁN CỦA BUỔI CHIỀU VÀ TRONG THÚNG CÒN LẠI 6 QUẢ

     
*Bạn đang xem: 1 người mang trứng ra chợ bán buổi sáng bán 3/5 số trứng như vậy bán gấp đôi số trứng bán của buổi chiều và trong thúng còn lại 6 quả

1 người mang trứng ra chợ cung cấp buổi sáng buôn bán 3/5 số trứng vì thế bán gấp hai số trứng bán của giờ chiều và vào thúng còn sót lại 6 trái . Hỏi fan đó mang ra chợ từng nào trứng ?

 


*

Một người mang trong mình 1 thúng trứng ra chợ dể bán, buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thúng, số trứng bán tốt buổi chiều đối với buổi sáng sụt giảm 2 lần.Trong thúng còn sót lại 6 quả trứng. Hỏi người này đã đem ra chợ buôn bán bao nhiêu quả trứng?


*

Sau khi cung cấp buổi sáng phân số chỉ số trứng còn lại là

1-3/5=2/5(số trứng)

vì só trứng buổi chiều sút đi 2 lần so cùng với số trứng buổi sáng

=>P/S chỉ số trứng chiều tối là

3/5:2=3/10(số trứng)

suy ra phân số chỉ số trứng còn lại 

=>người đó sở hữu ra chợ số trứng là: 6:1/10=60(quả trứng)

đáp số : 60 quả

chúc bạn làm việc tốt

(nhớ k cho doanh nghiệp nhé)


Một người mang 1 thúng trứng ra chợ bán,buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng,số trứng buôn bán buổi chiều đối với buổi sáng sụt giảm 2 lần. Vào thúng còn lại 6 quả trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ bánbao nhiêu quả trứng .


làm bừa thui,ai tích bản thân mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có mức giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng hàng trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50


một fan đem thúng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng, bởi vậy là buôn bán gấp gấp đôi buổi chiều. Hỏi tín đồ đó mang bao nhiêu quả trứng?


một bạn đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, vậy nên bán gấp rất nhiều lần lần chiều tối bán. Trong thúng còn sót lại 6 quả. Hỏi bạn đó đem ra chợ phân phối bao nhiêu quả?

nhanh nha, mình sẽ gấp


Phân số chỉ Số trứng buổi chiều buôn bán là:

3/5:2=3/10(số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả gấp đôi bán là:

3/10+3/5=9/10(số trứng

Phân số chỉ 6 trái là

Ng` đó rước số quả trứng đi cung cấp là

6:1/10=60(quả)

Đs


Ps chỉ số trứng bạn đó buôn bán buổi chiều là:

3/5:2=3/10 ( tổng số trứng)

Ps chỉ 6 trái trứng là:

1-( 3/5+3/10)=1/10( tổng số trứng)

Người đó rước ra toàn bô trứng là:

6:1/10=60( quả trứng)
Xem thêm: Muốn Sang Thì Bắc Cầu Kiều Muốn Con Hay Chữ Thì Yêu Lấy Thầy ’

1 người đem 1 thúng trứng ra chợ để bán, buổi sáng sớm bán được 3/5 số trứng vào thúng, số trứng bán đc buổi chiều bớt đi gấp đôi so với buổi sáng sớm thì trong thúng sót lại 6 quả trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ từng nào quả trứng?


một người đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thúng, bởi thế bán gấp rất nhiều lần lần chiều tối bán. Trong thúng sót lại 6 quả. Hỏi fan đó rước ra chợ chào bán bao nhiêu quả?

 


Số trứng chào bán trong giờ chiều là:

3/5:2=3/10( tất cả số trứng )

Số trứng chào bán cả hai buổi là:

3/5+3/10=9/10( toàn bộ số trứng )

Số trứng tín đồ đó mang đi bán là:

Đáp số : 60 trái trứng


Phân số chỉ số trứng buổi chiều bán là:3/5:2=3/10(số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả 2 lần bán là :3/10+3/5=9/10(số trứng)

Người đó lấy số trứng đi cung cấp là ;6:1/10=60(quả)

Đáp số : 60 trái trứng 

CỐ LÊN NHÉ!!


Một người đem thung ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, vậy nên đã cung cấp gấp gấp đôi buổi chiều bán. Trong thúng sót lại 6 quả. Hỏi người đó đã đem ra chợ bán bao nhiêu quả


Một bạn đem thùng trứng ra chợ chào bán . Buổi sáng cung cấp dc 3/5 số trứng trong thúng như vậy phân phối gấp 2 lần buổi chiều.Trong thùng còn 6 quả. Hỏi tín đồ đó rước ra chợ cung cấp bao nhiêu quả 


Số trứng cung cấp buổi chiều là

3/5:2=3/10 qua trung

Số trung phần còn sót lại là

1-(3/5+3/10)=1/10 so trung

Số trứng người đó mang ra chợ buôn bán la

6:1/10=60(qua trung )

ĐÁP SỐ:60 QUATRUNG 

AI K MÌNH K LẠI mang đến ĐẤY


Một bạn đem một thúng trứng ra chợ đẻ bán, buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng vào thúng, buổi chiều số trứng bán tốt so với buổi sáng giảm xuống 2 lần. Trong thúng sót lại 6 trái trứng. Hỏi người này đã đem ra bao nhiêu quả trứng?


Phân số chỉ số trứng chiều tối bán là :

3/5 : 2 = 3/10 ( số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả 2 lần bán là :

3/10 + 3/5 = 9/10 (số trứng)

Phân số chỉ 6 trái trứng là:

1 - 9/10 = 1/10 (số trứng)

Người đó mang số quả trứng đi chào bán là:

6 : 1/10 = 60(quả)

ĐS : __________________


Phân số chỉ số trứng buổi chiều đã bán được là:

(frac35:2=frac310)(số trứng trong thúng)

Phân số chỉ 6 trái trứng là:

(1-frac310-frac35=frac110)(số trứng trong thúng)

Người đó rước ra chợ số quả trứng là:

6 : (frac110) = 60 (quả)

Đáp số: 60 quả trứng
Xem thêm: Các Loại Lá Biến Dạng Của Lá Môn Sinh Lớp 6, Mỗi Loại Cho 5 Ví Dụ

Phân số chỉ số trái trứng buổi chiều buôn bán là :

3/5 : 2 = 3/10 ( trái )

Phân số chỉ 6 quả trứng là :

 1 - ( 3/10 + 3/5 ) = 1/10 ( trái )

Người đó đem ra chợ chào bán số trứng là :

6 : 1/10 = 60 ( quả )

Đáp số : 60 quả trứng