Một Lăng Kính Có Góc Chiết Quang A 60 Chiết Suất N Căn 2

     

Một lăng kính có chiết suất n=2. Chiếu một tia sáng 1-1 sắc vào mặt mặt của lăng kính góc cho tới i=450, tia ló thoát khỏi lăng kính vuông góc với mặt bên thứ hai như hình vẽ. Góc chiết quang A của lăng kính:
Bạn đang xem: Một lăng kính có góc chiết quang a 60 chiết suất n căn 2

Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n=2. Huyết diện trực tiếp của lăng kính là 1 tam giác phần lớn ABC. Chiếu một tia sáng phía trong mặt phẳng của máu diện thẳng, tới AB cùng với góc cho tới i1=450. Góc lệch D của lăng kính có giá trị là:


Một lăng kính gồm tiết diện thẳng là tam giác đều, bố mặt như nhau, chiết suất n=3, được đặt trong ko khí. Chiếu tia sáng đơn sắc nằm trong mặt phẳng ngày tiết diện thẳng, vào mặt bên của lăng kính cùng với góc cho tới i=600. Góc lệch D của tia ló cùng tia tới bằng:


Khi chiếu tia sáng solo sắc qua lăng kính có tiết diện là tam giác hầu như với góc tới i1=450thì góc khúc xạ r1bằng góc cho tới r2( hình vẽ).

Góc lệch của tia sáng sủa qua lăng kính lúc ấy là:


Một lăng kính gồm chiết suất n, đặt trong ko khí, tất cả góc chiết quang A, nhận một tia sáng sủa tới vuông góc cùng với mặt mặt AB với tia ló tiếp giáp mặt mặt AC của lăng kính. Chiết suất ncủa lăng kính xác định bởi:


Lăng kính bao gồm góc tách quang A=300và phân tách suất n=2. Tia ló truyền trực tiếp ra bầu không khí vuông góc cùng với mặt đồ vật hai của lăng kính khi góc tới i1có giá chỉ trị:
Xem thêm: Phân Biệt Nuôi Cấy Liên Tục Và Nuôi Cấy Không Liên Tục, Nuôi Cấy Không Liên Tục Và Nuôi Cấy Liên Tục

Một lăng kính tất cả góc tách quang A. Chiếu tia sáng sủa SI đến vuông góc với mặt mặt của lăng kính. Biết góc lệch của tia ló cùng tia cho tới là D=150. Cho tách suất của lăng kính là n=1,5. Góc tách quang A bằng:


Cho một lăng kính thủy tinh có tiết diện là tam giác vuông cân nặng đặt trong không khí, góc tách quang đối lập với phương diện huyền. Nếu góc khúc xạ r1=300thì góc tớir2=?


Chọn giải pháp đúng. Một tia sáng sủa tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất n=2và góc sinh hoạt đỉnh A=300, B là góc vuông. Góc lệch của tia sáng sủa qua lăng kính là:


Chiếu một tia sáng dưới một góc cho tới 250 vào một trong những lăng kính đặt trong không khí tất cả góc phân tách quang 500và phân tách suất 1,4. Góc lệch của tia sáng sủa qua lăng kính là:


Hình vẽ mặt là đường truyền của tia sáng đơn sắc qua lăng kính để trong ko khí bao gồm chiết suất n=2. Biết tia tới vuông góc với mặt bên AB cùng tia ló ra khỏi lăng kính đi là là mặt AC. Tính góc chiết quang A của lăng kính?
Xem thêm: Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Thằn Lằn Bóng Đuôi Dài Thích Nghi Với Đời Sống Ở Cạn

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam