Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 25m

     
*

1 khu đất HCN có chiều dài hơn nữa chiều rộng là 25m.Nếu mỗi chiều tăng lên 5m thì diện yêu thích tăng 1250.Tính diện tích ban đầu

Toán bồi 5 đó


*

Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 25m.Nếu từng chiều tạo thêm 5m thì diện tích tạo thêm 1250m2.Tính diện tích s khu đất ban đầu


*

Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 25m.Nếu mỗi chiều tăng lên 5m thì diện tích tăng lên 1250m2.Tính diện tích s khu đất ban đầu

Đọc thêm

Toán lớp 5


 

Gọi chiều dài của HCN là a, chiều rộng lớn b

Vì chiều dài hơn nữa chiều rộng 25m nên ta có : a - b = 25 => a= 25 + b

Nếu tăng diện tích s mỗi chiều thêm 5m thì ta bao gồm chiều dài bây giờ là ( a+5) cùng chiều rộng lúc này là (b+5)

Vì tăng diện tích s mỗi chiều thêm 5m thì dt tăng 1250m2 nên ta bao gồm : (a+5)x(b+5) - axb =1250

Thay a=25 + b vào phương trình trên ta tất cả : ( 25 + b +5)x(b+5) - ( 25 +b )xb = 1250

(30+b)x(b+5) - 25b - b2 =1250

30b + 150 +b2 +5b -25b -b2 =1250

10b + 150=1250 

10b= 1100 => b = 1100/10=110 

=> a = 135

Diện tích ban sơ bằng 14850 m2


Đúng 0
Bình luận (0)

Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 25m.Nếu từng chiều tạo thêm 5m thi diện tích tăng thêm 1250m2.Tìm diện tích s khu đất ban đầu.

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 25m

 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

14850 vị minh chac voi ban luon


Đúng 0

Bình luận (0)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 25 m. Trường hợp tăng từng chiều thêm 5 m thì diện tích tăng lên 1250 m2. Tính diện tích ban đầu


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Gọi x là chiều rộng khu đất hình chữ nhật ban đầu (x>0)m thì chiều dài lúc đầu khu đất hình chữ nhật là: x+25(m)

Diện tích ban đầu khu vực đất hình chữ nhật là: x.(x+25)(m2)

Chiều rộng lúc sau của khu vực đất hình chữ nhật : x+5(m) và chiều dài lúc sau của khu đất hình chữ nhật là: x+25+5=x+30(m)

Diện tích lúc sau là: (x+5)(x+30)(m2)

Theo đề bài ta có phương trình:

(x+5)(x+30)-x.(x+25)=1250

x2+30x+5x+150-( x2+25x)=1250

x2+30x+5x+150-x2-25x=1250

10x=1250-150

10x=1100

x=110 ( thỏa)

Diện tích ban đầu khu vực đất hình chữ nhật là: 110.(110+25)=14850(m2)

^-^


Đúng 0

Bình luận (0)
1. Chu vi một khu vườn hình chữ nhật ( hcn) bằng 60m, hiệu độ nhiều năm của chiều dài với chiều rộng lớn là 20m. Kiếm tìm đọ dài những cạnh của hcn.2. Một thửa đất hcn bao gồm chu vi là 56m. Nếu giảm chiều rộng lớn 2m và tăng chiều lâu năm 4m thì diện tích tăng thêm 8m^2. Tra cứu chiều rộng và chiều lâu năm thửa đất.3. Một vườn hcn tất cả chiều dài bởi 3 lần chiều rộng. Nếu tăng từng cạnh thêm 5m thì diện tích khu vừơn tăng thêm 385m^2. Tính độ dài các cạnh của khu vườn.4. Một khu đất nền hcn có chiều dài hơn nữa chiều rộng là 10m. Nếu như chiều...
Đọc tiếp

1. Chu vi một căn vườn hình chữ nhật ( hcn) bởi 60m, hiệu độ dài của chiều dài với chiều rộng là 20m. Search đọ dài những cạnh của hcn.

2. Một thửa đất hcn có chu vi là 56m. Nếu giảm chiều rộng 2m với tăng chiều nhiều năm 4m thì diện tích tăng lên 8m^2. Tìm kiếm chiều rộng cùng chiều dài thửa đất.

3. Một vườn hcn có chiều dài bởi 3 lần chiều rộng. Nếu như tăng mỗi cạnh thêm 5m thì diện tích khu vừơn tạo thêm 385m^2. Tính độ dài những cạnh của quần thể vườn.

4. Một khu đất nền hcn gồm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là 10m. Giả dụ chiều dài tạo thêm 6m, chiều rộng sụt giảm 3m thì diện tích mới tăng hơn diện tích s cũ là 12m^2. Tính các size của khu vực đất.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
13
0
Gửi Hủy

2/Gọi chiều dài,rộng thứu tự là a;b (m;a,b>0)

Từ đề bài,suy ra a + b = 28 m

Suy ra a = 28 - b.

Suy ra diện tích là b(28-b) 

Theo đề bài,ta có phương trình: (left(b-2 ight)left(28-b+4 ight)=bleft(28-b ight)+8)

(Leftrightarrowleft(b-2 ight)left(32-b ight)=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow-b^2+34b-64=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow34b-64=28b+8)

(Leftrightarrow6b-72=0Leftrightarrow b=12)

Suy ra chiều nhiều năm là: 28 - b = 28 - 12 = 16

Vậy ...

Xem thêm: Biến Thái Hoàn Toàn Và Biến Thái Không Hoàn Toàn, Phân Biệt Chi Tiết Nhất


Đúng 0

Bình luận (0)

giải giúp mình vs ạ


Đúng 0
Bình luận (0)

toán lp 8 thiệt à,hơi giống như lp 5 nhỉ


Đúng 0
Bình luận (0)

Một khu đất nền HCN gồm chiều dài hơn chiều rộng 35m. Ví như mỗi chiều tăng lên 5m thì diện tích tạo thêm 1450m2. Hỏi khu đất nền đó có diện tích là bao nhiêu héc-ta ?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
1
GửiHủy

Theo đề bài bác ta tất cả hình vẽ: 

*
 

Chia phần tạo thêm thành bố hình chữ nhật như hình vẽ.

Hình III gồm chiều rộng lớn là 5m5m, chiều lâu năm là 35+5=40(m).

Diện tích hình III là:

40×5=200(m2)

Hình I bằng hình II vì đều sở hữu chiều rộng lớn bằng 5m5m và chiều dài bởi chiều rộng lớn cũ của khu vực đất.

Tổng diện tích s khu khu đất hình I cùng hình II là:

1450−200=1250(m2)

Diện tích hình I giỏi hình II là :

1250:2=625(m2)

Chiều rộng của khu đất là :

625:5=125(m)

Chiều lâu năm của khu đất là :

125+35=160(m)

Diện tích của khu đất nền là :

160×125=20000(m2)

20000m2=2ha

Đáp số: 2ha


Đúng 3

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

2ha

 


Đúng 1
Bình luận (0)

một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 25 mNếu từng chiều tạo thêm 5 m thì diện tích tạo thêm 1250 m2.Tính diện tích s khu dất ban đầu


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Gọi chiều rộng khu đất là (aleft(m ight)).

Chiều dài khu đất là: (a+25left(m ight))

Diện tích khu đất là: (left(a+25 ight) imes a=a imes a+25 imes aleft(m^2 ight)).

Chiều rộng khu đất nền mở rộng là: (a+5left(m ight)).

Chiều lâu năm khu đất mở rộng là: (a+30left(m ight))

Diện tích khu đất mở rộng là: (left(a+30 ight) imesleft(a+5 ight)=a imes a+30 imes a+5 imes a+150)

(=a imes a+35 imes a+150left(m^2 ight))

Ta có: 

(a imes a+35 imes a+150-left(a imes a+25 imes a ight)=1250)

(Leftrightarrow10 imes a=1100)

(Leftrightarrow a=110)

Diện tích quần thể đất thuở đầu là: 

(135 imes110=14850left(m^2 ight))


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài thêm hơn chiều rộng là 25 m.Nếu từng chiều tăng thêm 5 centimet thì diện tích tạo thêm 1250 m2.Tính diện tích khu khu đất ban dầu?

cần gấp 

giúp mn nhé


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Gọi chiều dài ban sơ là a , thì chiều rộng lúc đầu là a-25

diện tích thuở đầu là a(a-25) --> tức thị a nhân cùng với a-25

chiều dài tạo thêm 5cm ta được a+5 , chiều rộng tăng lên 5cm ta đc a-25+5 giỏi a-20

vậy diện tích s khi tăng từng chiều thêm 5cm là (a+5)(a-20)

theo đề bài khi tăng mỗi chiều thêm 5cm thì diện tích tăng (1250cm^2) ta gồm phương trình 

(aleft(a-25 ight)+1250=left(a+5 ight)left(a-20 ight))

(Leftrightarrow a^2-25a+1250=a^2-20a+5a-100)(Leftrightarrow a^2-a^2-25a+20a-5a=-1250-100)

(Leftrightarrow-25a+20a-5a=-1350)(Leftrightarrow-10a=-1350)(Leftrightarrow a=135)

chiều lâu năm là 135 => chiều rộng là 135-25=110 => diện tích ban đầu là (130.110=14850cm^2)


Đúng 0

Bình luận (0)

Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn chiều rộng 25m. Nếu như mỗi chiều tăng lên 5m thì diện tích tăng lên 1250m2. Tính diện tích s khu đất ban đầu.

Xem thêm: Câu 14: Tại Sao Nói Thực Tiễn Là Tiêu Chuẩn Của Chân Lý, Access To This Page Has Been Denied

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy

14850 mét vuông nha

k gỡ điểm hộ mk cái, xin đó


Đúng 0

Bình luận (0)

Chiều dài là : 1250 : 5 - 5 = 245 (m)

Chiều rộng lớn là: 245 - 25 = 220 (m)

Diện tích là: 220 x 245 = 53900(m2)


Đúng 0

Bình luận (0)

Chiều dài khu đất nền là:

1250 : 5 - 5 = 245 (m)

Chiều rộng khu đất là:

245 - 25 = 220 (m)

Diện tích khu đất đó là:

220 x 245 = 53900 ( (m^2))

ĐS:..


Đúng 0
Bình luận (0)

Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 25m . Nếu như mỗi chiều tạo thêm 5m thì diện tích tăng lên 1150 m2. Tính diện tích khu đất đó


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
8
0
GửiHủy

Bài này bởi 14850 rất giản đơn bạn từ bỏ tính nha


Đúng 0

Bình luận (0)

bài này bởi 14850 đúng chuẩn đó


Đúng 0
Bình luận (0)

sai đề bài bác rồi bởi 1250m2 mà


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)