Một Khối Gỗ Hình Lập Phương Cạnh A=6Cm

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Tính thể tích hình lập phương cạnh a: a = 6cm


mua xuống 1 549 0

Với giải bài bác 252 trang 47 Sách bài bác tập Toán lớp 5 chi tiết trong bài xích Thể tích của hình hộp chữ nhật cùng hình lập phương góp học sinh dễ dàng xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập vào SBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải sbt bài tập Toán lớp 5 Thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Bài 252 trang 47 bài xích tập Toán 5:Tính thể tích hình lập phương cạnh a:

a) a = 6cm b) a = 7,5dm c) a=45m

Lời giải

a) 216 cm3 b) 421,875dm3 c)64125m3

Bài 249 trang 46 bài xích tập Toán 5:Người ta xếp các khối lập phương 1cm3 thành những hình bên dưới đây...

Bạn đang xem: Một khối gỗ hình lập phương cạnh a=6cm

Bài 250 trang 47 bài xích tập Toán 5:Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng b, chiều cao c...

Bài 251 trang 47 bài bác tập Toán 5:Tính thể tích khối gỗ gồm dạng như hình vẽ bên dưới đây:..

Bài 253 trang 47 bài xích tập Toán 5:Hình lập phương A bao gồm cạnh 4 cm. Hình lập phương B bao gồm cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương A...

Bài 254 trang 47 bài bác tập Toán 5:Một khối kim loại hình lập phương gồm cạnh 15m. Mỗi xăng-ti-mét khối kim nặng 6,2g. Hỏi khối kim loại đó khối lượng bao nhiêu ki-lo-gam?...

Xem thêm: Giải Phương Trình 5(Sinx +( Sin3X + Cos3X) / 1 + 2Sin2X) = Cos2X + 3: A

Bài 255 trang 47 bài tập Toán 5:Viết số đo thích hợp vào ô trống:..

Bài 256 trang 48 bài bác tập Toán 5:Viết số đo tương thích vào ô trống:..

Bài 257 trang 48 bài xích tập Toán 5:Một khối gỗ hình dáng lập phương có cạnh 20 cm. Fan ta giảm đi một phần gỗ có làm nên lập phương gồm cạnh bởi nửa cạnh gỗ khối đó. Tính thể tích phần mộc còn lại...

Bài 258 trang 48 bài xích tập Toán 5:Với 4 cục gỗ hình lập phương cạnh 1cm, các bạn An xếp được các trong khi sau:..

Xem thêm: Ca Dao Tục Ngữ Về Dân Chủ Và Kỉ Luật, Biểu Hiện Của Dân Chủ Và Kỉ Luật

Bài 259 trang 49 bài xích tập Toán 5:Một bể cá ngoài mặt hộp chữ nhật làm bởi kính (không có nắp) gồm chiều nhiều năm 80 cm, chiều rộng lớn 50 cm, chiều ca0 45 cm. Mực nước thuở đầu trong bể cao 35 cm...