Một hình thang có đáy lớn

     
*Bạn đang xem: Một hình thang có đáy lớn

Một hình thang gồm đáy nhỏ bé bằng nửa lòng lớn. Chiều cao bằng 60% đáy lớn. Nếu đáy lớn là 12cm thì diện tích s hình thang chính là bao nhiêu?


*

*Xem thêm: Tìm Y Trong Phép Chia, Có Số Chia Là 12, Thương Là 14 Và Biết Số Dư Là Số Lớn Nhất Có Thể Có Trong Phép Chia

`=>` chiều cao của hình thang đó là:

`12 xx 60% = 7,2` (`cm`)

Diện tích của hình thang đó là:

`7,2 xx 12 = 86,4` (`cm^2`)

Đáp số: `86,4` `cm^2`

 

`# TANQR`


Một hình thang có hiệu hai đáy là 12cm. Đáy bé xíu bằng 3/5 đáy lớn, đáy lớn bởi 3/2 chiều cao. Hỏi hình thang đó có diện tích s là bao nhiêu?
Xem thêm: Các Loại Thân Biến Dạng, Nêu Ví Dụ Và Chức Năng Của Chúng? Nêu Ví Dụ Các Loại Thân Biến Dạng

9. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cùng hai lòng là 301,5m. Ví như tăng đáy béo thêm 5,6m thì diện tích s thửa ruộng tăng thêm 336m².a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang bằng đơn vị dam².b). Cứ 300m² thu được 22,5 tấn thóc. Tính xem bên trên cả thửa ruộng thu hoạch được từng nào kilogam thóc?10. Một hình thang có diện tích 3780m² và độ cao 45m. Đáy nhỏ bé bằng 3/5 lòng lớn. Tính mỗi lòng của hình thang? 11. Một khu vực ruộng hình thang có độ cao 50m. Đáy phệ 145m; đáy bé nhỏ 95m. Mỗi m2 thu ho...

9. Một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cộng hai lòng là 301,5m. Nếu như tăng đáy khủng thêm 5,6m thì diện tích s thửa ruộng tăng lên 336m².a). Tính diện tích s thửa ruộng hình thang bằng đơn vị chức năng dam².b). Cứ 300m² chiếm được 22,5 tấn thóc. Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?10. Một hình thang có diện tích 3780m² và chiều cao 45m. Đáy bé bỏng bằng 3/5 đáy lớn. Tính mỗi đáy của hình thang? 11. Một quần thể ruộng hình thang có chiều cao 50m. Đáy mập 145m; đáy nhỏ nhắn 95m. Mỗi mét vuông thu hoạch được 1,74kg thóc.Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc bên trên thửa ruộng ấy? 12. Một hình thang có chiều cao 34dm. Đáy lớn gấp hai đáy bé. Diện tích s hình thang bằng diện tích s một hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng lớn 30dm. Tính độ lâu năm mỗi lòng hình thang? 13. Một hình thang tất cả đáy phệ 60cm; đáy bé 38cm. Nếu kéo dài đáy béo thêm 20cm và đáy nhỏ xíu 12cm về cùng một bên thì diện tích sẽ tăng lên 512cm². Tính diện tích hình thang cơ hội đầu?14. Một hình thang vuông có diện tích 85dm² cùng hiệu hai lòng là 3dm. Nếu kéo dãn dài đáy béo thêm 4dm nữa thì diện tích tăng lên 20dm². Tính độ lâu năm mỗi đáy của hình thang vuông đó?15. Một hình thang vuông bao gồm đáy bé bằng 3/5 đáy bự . Nếu kéo dãn dài đáy bé xíu thêm 16mm nữa thì vẫn thành hình chữ nhật. Bởi vì vậy diện tích tạo thêm 240cm². Tính diện tích hình thang vuông dịp đầu? 16. Một hình thang có tổng hai lòng 110cm. Tổng của đáy phệ và chiều cao 114cm. Tổng của đáy nhỏ xíu và chiều cao là 68cm. Tính diện tích hình thang?17. Một hình thang bao gồm đáy bé xíu 2,8dm.Đáy lớn bởi 7/3 đáy bé nhỏ và bằng 5/3 chiều cao. Tính diện tích s hình thang.18. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy to 140m và bởi 4/3 đáy bé, độ cao 56,4m. Tính ra cứ 5dam² thì thu hoạch được 320kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tấn thóc?19. Một miếng khu đất hình thang tất cả tổng lòng lớn, đáy nhỏ nhắn và độ cao là 90m. Đáy nhỏ nhắn bằng 3/4 đáy bé; độ cao bằng ½ lòng lớn. Biết rằng cứ 2 dam² thì rất cần được bón 50kg phân. Hỏi bón cả thửa ruộng thì cần được có từng nào tạ phân?20. Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy phệ 75,6m; đáy nhỏ xíu 62,4m và chiều cao 40m. Biết rằng 2/5 diện tích s thửa ruộng trồng ngô, 1/3 diện tích trồng khoai, còn sót lại trồng đậu phộng. Tính diện tích s trồng mỗi nhiều loại cây trên?