Star

     

Hình chữ nhật là 1 trong những hình tứ giác, có 4 góc vuông, các chiều dài bằng nhau, chiều rộng bởi nhau. Hình chữ nhật có không thiếu tính chất của hình bình hành và hình thang cân.

Bạn đang xem: Star


Bên cạnh hình tam giác, hình chữ nhật cũng là trong những hình thông dụng nhất trong thực tiễn khi tính diện tính như tính diện tích nhà cửa, thiết bị vật, đất đai. Vậy mời chúng ta cùng xem thêm công thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật trong bài viết dưới đây:

Hình chữ nhật: công thức Tính chu vi, diện tích, bài bác tập áp dụng


*

Chu vi hình chữ nhật được xem bằng gấp đôi tổng của chiều dài cùng chiều rộng. Theo đó họ sẽ có công thức như sau:*

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng. Theo đó, cách làm tính diện tích hình chữ nhật vẫn như sau:Trong đó:

S: diện tích hình chữ nhật.a: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích s là 360m2 cùng chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?


*

Cách giải: phương pháp này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai phương pháp tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc hàng số và nhiều loại trừ, ta có các cặp số chiều dài với chiều rộng lớn sau có thể áp dụng để tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Xem thêm: Trong Thư Gửi Thầy Hiệu Trưởng Của Con Trai Mình, Tổng Thống Mỹ A

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Như vậy từ phương pháp tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất cùng với cặp số 9 với 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta bao gồm tổng của chiều rộng cùng chiều dài là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích HCN thành tựu của số đo chiều rộng với chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng cách thức đối chiếu, tự (1) ta thấy toàn bô đo của chiều rộng và chiều lâu năm là 29 m, đem so sánh với tác dụng cặp số đo chiều rộng với chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 với 20 thỏa mãn nhu cầu yêu cầu.

Xem thêm: Giải Thích Lịch Sử Là Thầy Dạy Của Cuộc Sống "", Nhà Chính Trị Nổi Tiếng Của La Mã Cổ Đại Xi

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều lâu năm là trăng tròn m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều lâu năm là b (a > 0; b > 0; aTải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 140m chiều rộng bởi 2 3d dài tính diện tích hình chữ nhật đó