Một Đơn Vị Chuẩn Bị

     
*

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho đơn vị người nạp năng lượng trong 30 ngày. Cơ mà đó đơn vị nhận thêm 10 người nữa. Hỏi số gạo của đơn vị đủ ăn trong từng nào ngày, biết thuở đầu trong đơn vị có 90 người.

Bạn đang xem: Một đơn vị chuẩn bị


*

*

Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị gạo đủ nạp năng lượng trong 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 fan nữa. Hỏi số gạo sót lại đốc đơn vị chức năng sẽ đủ ăn trong từng nào ngày?, biết thuở đầu có 90 ngày

Số gạo bạn trẻ đó sẵn sàng là:

 90×30=2700 (phần)

Số phần ăn dành cho 90 người trong 10 ngày là:

 10×90=900 (phần)

Số phần ăn còn lại là:

 2700−900=1800 (phần)

Tổng số người sau khi nhận thêm là:

 90+10=100 (người )

Số phần ăn còn lại đủ cho 100 người trong những ngày là:

 1800:100=18 (ngày)

Đáp số: 18 ngày.


Sau 10 ngày số gạo còn sót lại đủ mang đến 90 người ăn uống trong:

30-10=20( ngày )

Tổng số tín đồ mới và người cũ là:

90+10=100 (người)

90 người ăn số gạo sót lại trong trăng tròn ngày.

1 gười ăn uống số gạo còn lại trong 20x90 ngày.

100 người nạp năng lượng số gạo còn lại trong :

20x90:100=18 (ngày)

Đáp số ( tự nha)


Số suất ăn chuẩn bị cho 90 tín đồ trong 30 ngày là :

 

30 x 90 = 2700 ( suất )

 

Số suất ăn giành riêng cho 90 bạn trong 10 ngày là :

 

10 x 90 = 900 ( suất )

 

Số suất ăn sót lại là :

 

2700 - 900 = 1800 ( suất )

 

Số bạn sau lúc tới thêm là :

90 + 10 = 100 ( người )

Số suất ăn còn sót lại đủ mang lại 100 người trong các ngày là :

1800 : 100 = 18 ( ngày )

Đáp số : 18 ngày


một đơn vị thanh niên xung phong sẵn sàng một số gạo đủ cho đơn vị chức năng ăn trong 30 ngày . Sau 10 ngày , đơn vị nhận thêm 10 bạn nữa . Hỏi số gạo đơn vị đã sẵn sàng đủ nạp năng lượng tong bao nhiêu fan ? Biết thuở đầu đơn vị gồm 90 người .

 


Coi số gạo mọi người ăn vào một ngày là 1 trong những suất gạo. 

Đơn vị giới trẻ đó đã sẵn sàng số suất gạo là: 

(90 imes30=2700)(suất) 

Sau (10)ngày đơn vị còn số suất gạo là: 

(2700-90 imes10=1800)(suất) 

Khi đó đơn vị chức năng có số người là: 

(90+10=100)(người) 

Số gạo đơn vị chức năng đã sẵn sàng đủ ăn trong các ngày là: 

(1800div100=18)(ngày) 


Đội bạn trẻ đó chuẩn bị số suất cơm là:

90 × 30= 2700 (suất)

Đã ăn uống số suất cơm là:

90 × 10=900 (suất)

Số suất sót lại là:

2700 − 900 = 1800(suất)

Số tín đồ lúc sau là:

90 + 10= 100 (người)

1800 suất cơm đủ cho 100 người ăn trong những ngày là:

1800 : 100 = 18 (ngày)

Đáp số: 18 ngày


một đơn vị chức năng thanh niên xung phong sẵn sàng một số gạo đầy đủ cho đơn vị chức năng ăn vào 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 bạn nữa. Hỏi số gạo sót lại đơn vị sẽ đủ nạp năng lượng trong từng nào ngày, biết ban đầu đơn vị gồm 90 người


Tóm tắt

Đủ ăn: 3030 ngày

Sau: 1010 ngày

Còn đủ ăn uống bao nhiêu ngày: ? ngày

Biết thuở đầu đơn vị có: 9090 người

Giải

Số gạo thanh niên đó chuẩn bị là:

 90×30=270090×30=2700 (phần)

Số phần nạp năng lượng dành cho 9090 người trong 1010 ngày là:

 10×90=90010×90=900 (phần)

Số phần ăn sót lại là:

 2700−900=18002700−900=1800 (phần)

Tổng số người sau khoản thời gian nhận thêm là:

 90+10=10090+10=100 (người )

Số phần ăn sót lại đủ cho 100100 người trong các ngày là:

 1800:100=181800:100=18 (ngày)

Đáp số: 1818 ngày. 


nắm tắt

Đủ ăn: 30 ngày

Sau: 10 ngày

Còn đủ ăn bao nhiêu ngày: ? ngày

Biết lúc đầu đơn vị có: 90 người

Giải

Số gạo thanh niên đó chuẩn bị là:

 90×30=2700 (phần)

Số phần ăn dành cho 9090 người trong 10 ngày là:

 10×90=900 (phần)

Số phần ăn sót lại là:

 2700−900=1800 (phần)

Tổng số người sau khoản thời gian nhận thêm là:

 90+10=100 (người )

Số phần ăn còn sót lại đủ cho 100người trong những ngày là:

 1800:100=18 (ngày)

Đáp số: 18 ngày. 

Đây là dạng toán tỉ lệ nghịch.

Xem thêm: Câu 2: Trùng Kiết Lị Có Hại Như Thế Nào Với Sức Khỏe Con Người?


Số gạo tuổi teen đó chuẩn bị là:

(90 imes30=2700) (gạo)

Số phần ăn uống dành cho 90 người trong 10 ngày là:

(10 imes90=900) (phần)

Số phần ăn còn lại là:

(2700-900=1800) (phần)

Tổng số người sau thời điểm nhận thêm là:

(90+10=100) (người )

Số phần ăn còn sót lại đủ cho 100 người trong những ngày là:

(1800div100=18) (ngày)

Đáp số: (18) ngày. 


Một đơn vị chức năng thanh niên xung phong chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn vào 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị chức năng nhận thêm 10 fan nữa. Hỏi số gạo còn lại đơn vị đã đủ ăn uống trong bao nhiêu ngày, biết lúc đầu đơn vị gồm 90 người.

guips mik , vội nha


Sau 10 ngày số gạo sót lại dự đinh ăn đủ trong các ngày là:

30 – 10 = 20 (ngày)

1 người theo ý định ăn hết số gạo trong những ngày là:

90 x đôi mươi = 1800 (ngày)

Thực tế số người ăn số gạo còn lại là:

90 + 10 = 100 (người)

Thực tế số gạo còn sót lại ăn trong những ngày là:

1800 : 100 = 18 (ngày)

Đ/S: 18 ngày


1 đơn vị bộ đội sẵn sàng 1 số gạo đủ nạp năng lượng trong 30 ngày tiếp theo 10 ngày đơn vị chức năng nhân thêm 10 tín đồ nữa. Hỏi số gạo còn sót lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày

Biết đơn vị chức năng bộ đội ban đầu có 90 người và mức độ ăn mỗi người là như nhau???


một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng 1 số gạo vào 30 ngày cho toàn đơn vị chức năng .sau 10 ngày đơn vị chức năng nhận thêm 10 fan nữa .hỏi cùng với số gạo còn lại sau 10 ngày thì đơn vị chức năng đủ dùng trong từng nào ngày biết rằng lúc đầu đơn vị có 90 bạn ?


Sau 10 ngày số gạo còn lại đủ mang đến 90 người ăn trong:

30-10=20( ngày )

Tổng số fan mới và tín đồ cũ là:

90+10=100 (người)

90 người ăn uống số gạo sót lại trong đôi mươi ngày.

1 gười ăn uống số gạo còn lại trong 20x90 ngày.

100 người ăn uống số gạo còn lại trong :

20x90:100=18 (ngày)

Đó bài bác giải đó tíck chuẩn cho mình nha !!!!


Số suất ăn sẵn sàng cho 90 fan trong 30 ngày là :30 x 90 = 2700 ( suất )Số suất ăn dành cho 90 bạn trong 10 ngày là :10 x 90 = 900 ( suất )Số suất ăn sót lại là :2700 - 900 = 1800 ( suất )Số fan sau lúc tới thêm là :90 + 10 = 100 ( tín đồ )Số suất ăn còn sót lại đủ mang đến 100 người trong các ngày là :1800 : 100 = 18 ( ngày )

Đáp số : 18 ngày


một đơn vị thanh niên xung phong chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị chức năng ăn trong 30 ngày . Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 tín đồ nữa . Hỏi số gạo còn lại đó đơn vị chức năng sẽ đủ ăn uống trong từng nào ngày , biết ban đầu đơn vị có 90 bạn . Giải cách làm .

 


Số suất ăn chuẩn bị cho 90 bạn trong 30 ngày là :

30 x 90 = 2700 ( suất )

Số suất ăn dành riêng cho 90 tín đồ trong 10 ngày là :

10 x 90 = 900 ( suất )

Số suất ăn còn sót lại là :

2700 - 900 = 1800 ( suất )

Số người sau lúc đến thêm là :

90 + 10 = 100 ( tín đồ )

Số suất ăn sót lại đủ mang lại 100 người trong các ngày là :

1800 : 100 = 18 ( ngày )

 


Số suất ăn chuẩn bị cho 90 người trong 30 ngày là :30 x 90 = 2700 ﴾ suất ﴿Số suất ăn dành riêng cho 90 fan trong 10 ngày là :10 x 90 = 900 ﴾ suất ﴿Số suất ăn còn lại là :2700 ‐ 900 = 1800 ﴾ suất ﴿Số người sau khi tới thêm là :90 + 10 = 100 ﴾ tín đồ ﴿Số suất ăn còn lại đủ mang lại 100 người trong những ngày là :1800 : 100 = 18 ﴾ ngày ﴿

Đ/s:....

Xem thêm: Top 3 Mở Bài Gián Tiếp Bài Đây Thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử ❤️️ 20 Đoạn Văn Hay Nhất

học xuất sắc nha nguyen duy manh


Một đơn vị bộ đội bao gồm 90 người ăn đã sẵn sàng đủ số gạo ăn trong 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị có thêm 10 tín đồ nữa. Hỏi số gạo còn sót lại cả đơn vị chức năng đủ ăn uống trong bao nhiêu ngày? (Mức nạp năng lượng của mỗi người trong một ngày là như nhau).


Tổng số bạn là: 10 + 90 = 100 (người)

Ăn trong những ngày là: 90.(30-10) : 100 = 18 (ngày)

Nhấn chuẩn cho m knha!!!!!!!!!!


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#############$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&********************(((((((((((((((((((()))))))))))))))))))___________________________________________+++++++++++++++++++++++++++++++++++||||||||||||||||||||||||


Một đơn vị bộ đội sẵn sàng gạo cho 90 ngươi ăn uống trong 30 ngày.Sau 10 ngày đơn vị chức năng nhận thêm 10 bạn nữa.Hỏi số gạo còn lại đơn vị đủ nạp năng lượng trong bao nhiêu ngày ?


Coi số gạo mỗi người ăn vào một ngày là một trong suất gạo. 

Đơn vị đó chuẩn bị số suất gạo là: 

(90 imes30=2700)(suất) 

Sau (10)ngày đơn vị chức năng còn số suất gạo là: 

(2700-90 imes10=1800)(suất)

Khi đó đơn vị có số người là: 

(90+10=100)(người) 

Số gạo sót lại đơn vị đầy đủ ăn trong số ngày là: 

(1800div100=18)(ngày)