Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng có thêm một số người

     

Một đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng vị có một trong những người cho thêm cần anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn uống trong 25 ngày. Hỏi số tín đồ đến thêm là bao nhiêu ngườiTrả lời:

Coi 1 người ăn uống 1 ngày là 1 trong suất. 

Vậy toàn bộ số suất là:

750 x 40 = 30000 (suất)

Số người lúc sau là:

30000 : 25 = 1200 (người)

Số fan đến thêm là: 

1200 - 750 = 450 (người)

Đáp số : 450 người 

Cùng Top lời giải tìm hiểu.
Bạn đang xem: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng có thêm một số người

a.b = a+a+...+a (Có b số hạng)

a.b = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính hóa học của phép nhân:

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân so với phép cộng:a.(b+c) = a.b + a.c

Ta hiểu đặc điểm phân phối ở đó là nếu a nhân với 1 tổng của b và c thì ta đem a nhân với b với lấy a nhân cùng với c rồi cộng lại với nhau. Chẳng hạn,2.(3+5) = 2.3 + 2.5

Lưu ý:

1) Nếu những thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ bao gồm một vượt số thông qua số thì ta tất cả thể không viết dấu nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn, a×b=a.b=ab, 2×a=2.a=2a

2) Trong tính nhẩm ta thường xuyên sử dụng các kết quả:

2.5 = 10

4.25 = 100

8.125 = 1000

3) Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả tía số a, b, c và viết gọn gàng là abcabc.

Ví dụ 1: Đặt tính nhân 254.45

*

Ví dụ 2: Tính nhẩm 12.25

12.25 = (3.4).25 = 3.(4.25) = 3.100 = 300

2.

Xem thêm: Viết Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam Bằng Tiếng Anh, Hướng Dẫn Viết Đoạn Văn Về Ngày 20


Xem thêm: Cảm Nhận Về Khổ Thơ Thứ 1 Bài Quê Hương Của Tế Hanh (8 Mẫu), Cảm Nhận Về 2 Khổ Thơ Mở Đầu Bài Quê Hương


Phép trừ:

Cho nhì số tự nhiên a với b, nếu gồm số tự nhiên x làm thế nào để cho b + x = a thì ta có phép trừ a - b = x

Trong kia a: là số bị trừ, b là số trừ với c là hiệu

(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

3. Phép chia hết và phép chia bao gồm dư

Chia nhì số từ nhiên

Cho nhì số từ bỏ nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, ta luôn kiếm được đúng nhị số từ bỏ nhiên q và r duy nhất sao cho:

a = b . Q + r trong số ấy 0 ≤ r

*

Ta triển khai phép chia như sau:

+ 5 phân chia 3 được 1. 1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bằng 2

+ Hạ 8, 28 chia 3 được 9. 9 nhân 3 bởi 27. 28 trừ 27 bằng 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: trong phép chia bao gồm dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ hơn số chia và số dư khủng nhất có thể có là số bé hơn số phân tách 1 đối kháng vị