MỘT CỬA HÀNG CÓ 398 LÍT NƯỚC MẮM

     

Câu vấn đáp được bảo đảm chứa thông tin đúng chuẩn và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Một cửa hàng có 398 lít nước mắm


Hiệu số nước mắm ở hai thùng là:

50×2-16=84 (lít)

Thùng 1 chứa số lít nước mắm nam ngư là:

(398+84):2=241 (lít)

Thùng 2 cất số lít nước mắm là:

216-34=157 (lít)

Đáp số: Thùng 1 cất 241 lít

Thùng 2 chứa 157 lít


Hãy góp mọi tín đồ biết câu trả lời này vắt nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*

*Hiệu số nước mắm ở cả 2 thùng là:50×2-16=84 (lít)Thùng 1 cất số lít nước mắm là:(398+84):2=241 (lít)Thùng 2 cất số lít nước mắm là:216-34=157 (lít) Đáp số: Thùng 1 đựng 241 lít Thùng 2 cất 157 lít


Đây là câu trả lời đã được xác thực

Câu trả lời được đúng đắn chứa thông tin đúng đắn và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên số 1 của chúng tôi.

Xem thêm: Tìm Tọa Độ Chân Đường Cao Hạ Từ Đỉnh A Của Tam Giác Abc, Tìm Tọa Độ Chân Đường Cao


Đáp án:

Thùng đồ vật nhất: 241 lít; thùng trang bị hai: 157 lít

Giải thích công việc giải:

Hiệu nhì thùng là:

50 x 2 - 60 = 84 ( lít )

Số lít nước mắm sống thùng thứ nhất là:

( 398 + 84 ) : 2 = 241 ( lít )

Số lít nước mắm ở thùng thứ hai là:

398 - 241 = 157 ( lít )

Đáp số: Thùng sản phẩm nhất: 241 lít nước mắm

Thùng sản phẩm hai: 157 lít nước mắm


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*
bổ sung cập nhật từ chăm gia

Nếu chuyển nước mắm từ thùng này sang trọng thùng không giống thì toàn bô lít nước mắm nam ngư vẫn không cố đổi, tổng vẫn chính là 398 lít

Như vậy say khi đưa thì tổng số nước mắm nam ngư ở nhì thùng là 398 lít với thùng trang bị hai hơn thùng thứ nhất 16 lít, ta có câu hỏi tổng hiệu

Số lít nước mắm sinh hoạt thùng sản phẩm hai dịp sau là:

$(398+16):2=207$ (lít)

Số lít nước mắm ở thùng thiết bị hai lúc đầu là:

$207-50=157$ (lít)

Số lít nước mắm sống thùng vật dụng nhất lúc đầu là:

$398-157=241$ (lít)

Đáp số: Thùng đầu tiên là 241 lít

Thùng thứ hai là 157 lít


XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 5 - TẠI ĐÂY

Bạn hy vọng hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Sự kiện


Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, nai lưng Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: " How Many Languages Do You Speak? ? The Teacher Asked


Giấy phép cấu hình thiết lập mạng làng hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.