Một Cửa Hàng Có 398 Lít Nước Mắm

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một siêu thị có 398 lít nước mắm
Bạn đang xem: Một cửa hàng có 398 lít nước mắm

*

Một siêu thị có 398 lít nước mắm đựng trong nhị thùng. Nếu bớt ở thùng trước tiên 50 lít thì thùng sản phẩm hai rộng thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi mỗi thùng gồm bao nhiêu lít nước mắm?

Trả lời cụ thể cho bản thân nha???

❤Cảm ơn !❤
Xem thêm: Các Lý Thuyết Thương Mại Quốc Tế, Please Wait

*

Đáp án:

Thùng thứ nhất: 241 lít; thùng lắp thêm hai: 157 lít

Giải thích các bước giải:

Hiệu nhì thùng là:

50 x 2 - 60 = 84 ( lít )

Số lít nước mắm sống thùng thứ nhất là:

( 398 + 84 ) : 2 = 241 ( lít )

Số lít nước mắm sinh sống thùng máy hai là:

398 - 241 = 157 ( lít )

Đáp số: Thùng thiết bị nhất: 241 lít nước mắm

Thùng vật dụng hai: 157 lít nước mắm
Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Luật Cạnh Tranh Có Đáp Án Và Các Học Liệu Tmu

*

Đáp án:

Thùng thiết bị nhất: 241 lít; thùng thứ hai: 157 lít

Giải thích các bước giải:

Hiệu hai thùng là:

50 x 2 - 60 = 84 ( lít )

Số lít nước mắm sống thùng thứ nhất là:

( 398 + 84 ) : 2 = 241 ( lít )

Số lít nước mắm ngơi nghỉ thùng sản phẩm hai là:

398 - 241 = 157 ( lít )

Đáp số: Thùng trang bị nhất: 241 lít nước mắm

Thùng sản phẩm công nghệ hai: 157 lít nước mắm

Hiệu hai thùng là:

50 x 2 - 60 = 84 ( lít )

Số lít nước mắm sinh sống thùng thứ nhất là:

398 - 241 = 157 ( lít )

Đáp số: Thùng đồ vật nhất: 241 lít

Thùng đồ vật hai: 157 lít

một shop có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng nếu bớt ở thùng đầu tiên 50 lít thanh lịch thùng thứ2 thì thùng thứ hai hơn thùng đồ vật nhât 16 lít hỏi mõi thùng chứa bao nhiêu lít nướcmắm

Một cửa hàng có 398l nước mắm đựng trong 2 thùng nếu sút ở thùng thứ nhất 50l gửi sang thùng lắp thêm hai thì thùng lắp thêm hai sẽ hơn thùng đầu tiên 16l hỏi mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít nước mắm nam ngư

1 cửa hàng có 398 lít nước mắm nam ngư dung vào nhì thùng . Nếu chuyển từ thùng trước tiên sang thùng lắp thêm hai thì thùng vật dụng hai hơn thùng trước tiên 16 lít. Hỏi từng thùng ban đầu có từng nào lít nước mắm.

một cửa hàng có 60 lít nước mắm đựng trong nhị thùng. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 6 lít gửi sang thùng trang bị hai thì nhị thùng tất cả số nước mắm bởi nhau. Hỏi mỗi thùng chứa từng nào nước mắm

GIẢI mang đến MÌNH BÀI NÀY LUÔN NHA

Hai thùng nước mắmđựng 398 lít. Trường hợp lấy bớt 50 lít nghỉ ngơi thùng lần đầu tiên đổ lịch sự thùng thứ 2 thì thùng sản phẩm công nghệ hai sẽ đựng nhiều hơn thế nữa thùng đầu tiên 16 lít. Tính xem lúc đầu mỗi thùng chứa từng nào lít?

1 cửa hàng có 398 lít nước mắm nam ngư đựng trong 2 thùng nếu giảm ở thùng trước tiên 50 lít chuyển sang thùng 2 thì lúc đó thùng 2 nhiều hơn thùng 1 16 lít.Tính số lít nước mắm từng thùng.

1 shop có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng nếu giảm ở thùng lần thứ nhất 50 lít đưa sang thùng 2 thì khi ấy thùng 2 nhiều hơn thùng 1 16 lít.Tính số lít nước mắm từng thùng.

Một của hàng gồm 398 lít nước mắm nam ngư đựng ở nhị thùng. Nếu gửi 23 lít sống thùng trước tiên sang thùng lắp thêm hai thì thùng trước tiên còn nhiều hơn thùng thứ 2 là 14 lít. Hãy tính coi lúc ban đầu mỗi thùng đựng ban nhiêu lít nước mắm?

Một shop có 298 lít nước mắm đựng trong nhì thùng. Nếu chuyển 15 lít từ bỏ thùng thiết bị I sang trọng thùng vật dụng II thì thùng lắp thêm II vẫn hơn thùng đầu tiên 8 lít. Hỏi ban đầu thùng sản phẩm công nghệ hai chứa từng nào lít nước mắm?