Một Bọt Khí Có Thể Tích Tăng Gấp Rưỡi

     

Khi nổi lên từ đáy hồ thì thể tích của một bọt bong bóng khí tăng gấp rưỡi. Tính độ sâu của hồ. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg, coi ánh sáng ở lòng hồ cùng mặt nước là như nhau.

Bạn đang xem: Một bọt khí có thể tích tăng gấp rưỡiKhi nổi lên từ lòng hồ thì thể tích của một bọt bong bóng khí tăng cấp rưỡi. Tính độ sâu của hồ. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg, coi ánh sáng ở đáy hồ và mặt nước là như nhau.


*

Một bong bóng khí lúc nổi lên xuất phát từ 1 đáy hồ tất cả độ béo gấp 1,2 lần khi đến mặt nước. Tính độ sâu của lòng hồ biết trọng lượng riêng biệt của nước là: d = 104 M/m2, áp suất khi quyển là 105 N/m2.

Một bong bóng khí lúc nổi lên xuất phát điểm từ một đáy hồ tất cả độ khủng gấp 1,2 lần lúc tới mặt nước. Tính độ sâu của lòng hồ biết trọng lượng riêng rẽ của nước là: d = 104 M/m2, áp suất khi quyển là 105 N/m2.


Một bọt khí khi nổi lên từ 1 đáy hồ có độ béo gấp 1,2 lần khi đến mặt nước. Tính độ sâu của đáy hồ biết trọng lượng riêng rẽ của nước là d=104(N/m3), áp suất khi quyển là 105(N/m...

Một bong bóng khí lúc nổi lên xuất phát điểm từ 1 đáy hồ bao gồm độ phệ gấp 1,2 lần khi tới mặt nước. Tính độ sâu của lòng hồ biết trọng lượng riêng rẽ của nước là d=104(N/m 3), áp suất lúc quyển là 105(N/m2)


Gọi áp suất bong bóng khí tại khía cạnh nước là P0

Áp suất khí tại lòng hồ là P=P0+d.h 

Ta có

 P0.1,2V=(P0+d.h)V⇒h=0,2.P0d=2(m)


Một bong bóng không khí ở dưới mặt đáy một vũng nước có độ sâu 5 m. Khi khủng hoảng bong bóng nổi lên mặt hồ, người ta đo được thế tích của nó là lmm3. Giả sử rằng ánh sáng ở mặt đáy hồ và trên mặt hồ là bằng nhau. Biết áp suất khí quyến P0 = l,013,105N/m2 với trọng lượng riêng biệt của nước là 1000kg/m3. Thể tích của sạn bong bóng khi ở dưới đáy hồ bằng: A. 1,05 mm3. B. 0,2mm2 C. 5 mm3 D. 0,953 mm3

Một khủng hoảng bong bóng không khí ở mặt đáy một hồ nước có độ sâu 5 m. Khi bong bóng nổi lên khía cạnh hồ, tín đồ ta đo thừa thế tích của nó là lmm3. Giả sử rằng nhiệt độ ở mặt dưới hồ và cùng bề mặt hồ là bằng nhau. Biết áp suất khí quyến P0 = l,013,105N/m2 cùng trọng lượng riêng rẽ của nước là 1000kg/m3. Thể tích của bong bóng khi ở dưới mặt đáy hồ bằng:

A. 1,05 mm3. 

B. 0,2mm2

C. 5 mm3

D. 0,953 mm3


Đáp án D

Gọi P0 V0 là áp suất và thể tích của khủng hoảng bong bóng trên mặt nước. P cùng V là áp suất và thể tích của khủng hoảng bong bóng ở dưới mặt đáy hồ. Theo biểu thức của định mức sử dụng Bôi-lơ-ma-ri-ốt ta có:

*

 

*

*

 

*


Trên khía cạnh một hồ nước nước, áp suất khí quyển bởi 75,8 cmHg. Tính áp suất vị nước với khí quyển tạo ra ở độ sâu 5 m. Lấy trọng lượng riêng biệt của nước là 10.103 N/m3. Áp suất này bằng bao nhiêu cmHg?


Áp suất vì nước gây ra ở độ sâu 5m là:

pn = dn.hn = 10.103.5 = 50000 N/m2.

Áp suất do toàn nước và khí quyển gây nên ở độ sâu 5m là:

p = pa + pn = 103088 + 50000 = 153088 N/m2.

Xem thêm: Chứng Minh Phương Trình Luôn Có Nghiệm Với Mọi M, Cmr Phương Trình Luôn Có Nghiệm Với Mọi M Toán 11

Áp suất này tương đương với áp suất của cột thủy ngân cao:

*


Một hồ bơi lội chứa đầy nước sâu 2 m. Trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3.

Khi nam lặn xuống hồ nước và ở phần A phương pháp đáy hồ nước 0,5 m thì Nam chịu áp suất tổng cộng do nước cùng khí quyển tạo ra là bao nhiêu Pa? Biết áp suất khí quyển tại phương diện nước là 1 trong những atm


Một hồ bơi chứa đầy nước sâu 2 m. Trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3.

a. Tính áp suất nước gây ra tại đáy hồ.

b. Khi Nam lặn xuống hồ và ở vị trí A cách đáy hồ nước 0,5 m thì Nam chịu đựng áp suất tổng cộng do nước với khí quyển gây ra là từng nào Pa? Biết áp suất khí quyển tại khía cạnh nước là một atm.


Một hồ tập bơi chứa đầy nước sâu 2 m. Trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3.

a. Tính áp suất nước gây nên tại lòng hồ.

b. Khi Nam lặn xuống hồ nước và ở đoạn A bí quyết đáy hồ 0,5 m thì Nam chịu đựng áp suất tổng số do nước và khí quyển gây nên là từng nào Pa? Biết áp suất khí quyển tại khía cạnh nước là 1 atm.

giúp câu b ạ 


Một bong bóng khí ở đáy hồ sau 8m nổi lên đến mức mặt nước. Hỏi thể tích của bọt tăng lên bao nhiêu lần? Lấyg=10m/s2.


Trên khía cạnh nước, áp suất của bong bóng khí bằng đúng áp suất khí quyển (tức là bằngpo=105Pa), thể tích bọt khí làVo. Ở độ sâu 8m thể tích bọt bong bóng khí là V, áp suất bong bóng khí là:

p=po+pn=105+103.10.8

 =1,8.105Pa.

Xem thêm: So Sánh Truyện Kiều Và Kim Vân Kiều Truyện, Truyện Kiều Và Kim Vân Kiều Truyện Ở Nhật Bản

Coi nhiệt độ không đổi, ta có:

poVo=pV⇒VoV=ppo=1,8.105105

=1,8

Vậy thể tích bọt khí tạo thêm 1,8 lần.