Me Sinh Con Năm 28 Tuôi Hỏ Nam Con

     

bà mẹ sinh bé lúc người mẹ 28 tuổi. Hiện nay tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ.Hiện ni con từng nào tuổiA.14B.15C.16D.13Làm ơn