Mẫu văn bản hành chính thông thường

     

Văn bản hành đó là một nhiều loại văn bản quan trọng trong công tác làm việc văn thư. Việc trình bày văn phiên bản hành chính có vai trò vô cùng quan trọng, có rất nhiều tiêu chí về mặt vẻ ngoài mà khi trình bày văn bạn dạng hành thiết yếu cần lưu ý. Để nắm rõ hơn về văn bản hành chính và đặc biệt là một số dạng quan trọng của văn phiên bản này, mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của pháp luật ACC về tổng đúng theo biểu mẫu mã văn bản hành bao gồm mới nhất.

Bạn đang xem: Mẫu văn bản hành chính thông thường

Tổng vừa lòng biểu mẫu mã văn bản hành thiết yếu mới nhất

1. Bao gồm về biểu mẫu văn phiên bản hành bao gồm mới nhất

Theo Nghị định 30, văn bạn dạng hành chính gồm các loại văn phiên bản sau: quyết nghị (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, phiên bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Tuy nhiên, Nghị định này không ban hành mẫu so với Hợp đồng, bản ghi nhớ, bạn dạng thỏa thuận cùng Thư công.

Như vậy, chỉ với lại 25 biểu mẫu văn phiên bản hành chính. Vào đó, tất cả 01 mẫu tầm thường áp dụng so với các hiệ tượng văn bạn dạng hành thiết yếu có đề tên loại, gồm: Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng hẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

Vì thế, còn lại các mẫu sau:

Mẫu nghị quyết (cá biệt)Mẫu Quyết địnhMẫu Công vănMẫu Công điệnMẫu Giấy mời

Và vài biểu mẫu mã văn bạn dạng hành chính khác nữa.

2. Mẫu nghị quyết (cá biệt)

Dưới đó là mẫu văn bản hành bao gồm cá biệt trong khối hệ thống các biểu chủng loại trên:

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 Số: …/NQ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc …4…, ngày … mon … năm …

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

——————

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………….. …………………………… ……………………..

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………6………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận: – Như Điều….; – Lưu:VT…7…8… QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) Họ cùng tên

————————————-

Ghi chú:

1Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2Tên cơ quan, tổ chức ban hành Nghị quyết

3Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4Địa danh

5Trích yếu ngôn từ Nghị quyết.

6Nội dung Nghị quyết.

7Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

8Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần)

3. đưa ra quyết định cá biệt

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 Số: …/NQ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc …4…, ngày … mon … năm …

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

——————

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ……………………………………………….7……………………

Căn cứ………………………………………………………………………………………………………..;

Theo kiến nghị của…………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1…………………………………………….8…………………………………………………………..

Điều……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận: – Như Điều….; – Lưu:VT…9…10… QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức) Họ cùng tên

—————————-

1Tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2Tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước phát hành Quyết định.

3Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

4Địa danh

5Trích yếu văn bản quyết định.

6Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức thì ghi dịch vụ của fan đứng đầu; nếu như thẩm quyền phát hành quyết định nằm trong về tập thể chỉ huy hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên bầy hoặc tên cơ quan, tổ chức triển khai đó.

7Các địa thế căn cứ để ban hành quyết định.

8Nội dung cuyết định.

9Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10Ký hiệu bạn soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành vào biểu mẫu văn bản hành chính này(nếu cần).

4. Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 ————– Số: …/…3…-…4… V/v ……….6…….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc ———– …5…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi:

– …………………………..;

– …………………………..;

……………………………………….7…………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………/.

Nơi nhận: – Như Điều….; – …………..; – Lưu:VT,…8…9… QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) Họ cùng tên

————————————————————————————————-

…………………………………………..10…………………………………………………

—————————————-

Ghi chú:

1Tên cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành công văn.

3Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công văn.

4Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5Địa danh.

6Trích yếu câu chữ công văn.

Xem thêm: Mời Tải Về Mẫu Kiểm Kê Quỹ Tiền Mặt Và Hướng Dẫn Cách Lập Theo Tt 200 Và Tt 133

7Nội dung công văn.

8Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cùng số lượng bản lưu (nếu cần).

9Ký hiệu tín đồ soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư năng lượng điện tử; trang tin tức điện tử; số điện thoại; sốFax(nếu cần).

5. Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 Số: …/CĐ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc …4…, ngày … tháng … năm …

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

————–

6điện:

– ………………7…………;

– ………………………….;

………………………………………..8……………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………../.

Nơi nhận: – Như Điều….; – …………..; – Lưu:VT,…9…10… QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức) Họ với tên

—————————————-

Ghi chú:

1Tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

3Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

4Địa danh.

5Trích yếu câu chữ công điện.

6Tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh của người đứng đầu.

7Tên cơ quan, tổ chức nhận điện.

8Nội dung điện.

9Chữ viết tắt của đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

10Ký hiệu của người soạn thảo văn phiên bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

6. Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 ————– Số: …/GM-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc ———– …4…, ngày … tháng … năm …

GIẤY MỜI

…………5…………..

————–

………..2…………. Trân trọng kính mời: ……………………………….6……………………..

Tới dự…………………………………………….7……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Chủ trì:………………………………………………………………………………………………………

Thời gian:………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………...8…………………………………………………………………../.

Nơi nhận: – ………………; – …………..; – Lưu:VT,…9…10… QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) Họ với tên

—————————————-

Ghi chú:

1Tên cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

3Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

4Địa danh.

5Trích yếu câu chữ cuộc họp.

6Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ cùng tên, chức vụ, đơn vị công tác của bạn được mời.

7Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị, v.v…

8Các vấn đề cần giữ ý.

9Chữ viết tắt của đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bản lưu (nếu cần).

10Ký hiệu của tín đồ soạn thảo văn phiên bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Xem thêm: Cách Làm Kem Bánh Sinh Nhật Bằng Lòng Trắng Trứng, Rất Đơn Giản

7. Thương mại dịch vụ tại dụng cụ ACC

Luật ACC xin gửi lời chào tới quý khách!

Tại ACC, quý khách có thể nhận được dịch vụ hỗ trợ tư vấn và làm thủ tục trọn gói vô cùng cấp tốc chóng. Công ty chúng tôi luôn đặt tác dụng khách hàng lên sản phẩm đầu: chúng tôi cung cấp cho dịch vụ tư vấn về quy trình, giấy tờ thủ tục thực hiện; làm hồ sơ cần chuẩn chỉnh bị; hướng dẫn quý khách ký và hoàn thành theo quy định; tư vấn, cung cấp các vấn đề pháp luật liên quan tiền 24/7.

Trên đấy là một số chia sẻ về tổng hòa hợp biểu mẫu văn bạn dạng hành bao gồm mới nhất. Trong trong thời điểm vừa qua, hình thức ACC luôn luôn là đối chọi vị đón đầu trong nghành dịch vụ pháp lý. Công ty công ty chúng tôi với nhóm ngũ chuyên viên bài bản luôn sẵn lòng cung ứng và thỏa mãn nhu cầu tối đa hầu như yêu cầu của quý khách. Trong thừa trình khám phá nếu như quý quý khách hàng còn thắc mắc hay thân thiện và có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng contact với cửa hàng chúng tôi để được giải đáp cấp tốc và đúng đắn nhất theo: