Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

     

Mạch điện kín gồm hai bóng đèn được mắc nối liền khi 1 trong các hai bóng đèn bị hư thì nhẵn đèn sót lại sẽ sáng sủa hơn câu hỏi khó hiểu tuyệt nhất mà công ty chúng tôi nhận cùng lý do và đúng là gì? Chà, có rất nhiều thông tin bên trên web, nhưng shop chúng tôi sẽ đi chi tiết từng cách một để đo lường và tính toán các giá chỉ trị đúng đắn nhằm phân tích và lý giải những thắc mắc hãy đọc với Mobitool nhé.

Bạn đang xem: Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

Và rất có thể giải mê thích mạch điện kín đáo gồm hai đèn điện được mắc nối liền khi một trong hai đèn điện bị lỗi thì bóng đèn còn sót lại sẽ ?

tải Tài Liệu Điện Tử tại Đây

Hai đèn điện mắc nối tiếp hoặc tuy vậy song với công suất lần lượt 80W & 100W – Bóng như thế nào sẽ thắp sáng hơn?

Trước hết, hãy ghi nhớ rằng bóng đèn tất cả điện trở cao và tiêu tốn nhiều hiệu suất hơn vào mạch (không minh bạch mắc nối tiếp hoặc tuy nhiên song) sẽ phát sáng sáng hơn . Nói biện pháp khác, độ sáng sủa của trơn đèn dựa vào vào điện áp, cường độ loại điện (V x I = Công suất) cũng như điện trở .

Ngoài ra, hãy lưu giữ rằng năng suất tiêu tán theo Watts không phải là đơn vị đo độ sáng. Đơn vị ánh sáng là lumen ( ký hiệu là lm là đơn vị chức năng đo quang đãng thông suy ra SI ) còn được gọi là candela (đơn vị cơ bản của độ mạnh sáng). Nhưng độ sáng sủa của ánh sáng phần trăm thuận với hiệu suất bóng đèn . Đó là tại sao tại sao bóng đèn thực hiện càng nhiều công suất sẽ càng sáng .

 

*
Bóng đèn nào phát sáng hơn khi mắc tiếp nối và tuy nhiên song & Tại sao?

Khi bóng đèn được mắc nối tiếp

Đánh giá của các bóng đèn hiệu suất là khác nhau và được kết nối trong một mạch nối tiếp:

Giả sử ta tất cả hai bóng đèn mỗi bóng 80W (bóng 1) và 100W (bóng 2), hiệu điện rứa định mức của tất cả hai láng là 220V cùng mắc nối tiếp với nguồn tích điện xoay chiều 220V. Trong trường thích hợp đó, bóng có điện trở cao và hiệu suất tiêu thụ nhiều hơn sẽ phạt sáng hơn nhẵn còn lại. tức là bóng đèn 80W (1) sẽ sáng hơn và đèn điện (2) 100W đã mờ hơn khi mắc nối tiếp . Tóm lại, Mắc nối tiếp, cả nhị bóng đèn đều phải có dòng năng lượng điện chạy qua như nhau. Bóng đèn có điện trở cao hơn sẽ sở hữu được điện áp rơi trên nó to hơn và cho nên có công suất và khả năng chiếu sáng cao hơn. Hãy xem những phép tính và ví dụ bên dưới đây.

Quyền lực

P = V x I hoặc P = I 2 R hoặc P = V 2 / R

Bây giờ, điện trở của bóng đèn 1 (80W);

 

Ta biết rằng dòng điện với hiệu điện cố gắng là như thể nhau trong một quãng mạch nối tiếp tuy vậy hiệu điện ráng định mức của đèn điện là 220V.

Điện áp trong khúc mạch nối tiếp: V T = V 1 + V 2 + V 3 … + V n

Dòng năng lượng điện trong đoạn mạch nối tiếp: I T = I 1 = I 2 = I 3 … I n


Do đó ,

R = V 2 / P 80

R 80W = 220 2 / 80W

R 80W = 605Ω

Và, điện trở của đèn điện 2 (100W);

R = V 2 / P 100

R 100W = 220 2 / 100W

 

R 100W = 484Ω

Bây giờ, loại điện;

I = V / R

= V / (R 80W + R 100W )

= 220V / (605Ω + 484Ω)

I = 0,202A

Công suất tiêu tán bằng bóng 1 (80W)

P = I 2 R

P 80W = (0,202A) 2 x 605Ω

 

P 80W = 24,68 W.

Công suất tiêu tán bởi bóng 2 (100W)

P = I 2 R 100

P 100W = (0,202A) 2 x 484Ω

P 100W = 19,74 W.

Do đó, đã chứng tỏ công suất tiêu tốn P 80W > P 100W tức là Bóng đèn 1 (80W) có hiệu suất tiêu tán lớn hơn bóng đèn 2 (100W) . Do đó, bóng 80W sáng hơn bóng 100W khi mắc nối tiếp .

Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm thấy điện áp bớt trên mỗi đèn điện và kế tiếp tìm công suất tiêu tán p = V x I như sau để xác minh trường thích hợp này.

V = I x R hoặc I = V / R hoặc R = V / I … ( Định chính sách Ôm cơ bản )

Đối với bóng đèn 1 (80W)

V 80 = I x R 80 = 0,202 x 605Ω = 122,3V

V 80 = 122,3V

Đối với đèn điện 2 (100W)

V 100 = I x R 100 = 0,202 x 484Ω = 97,7V

V 100 = 97,7V

Công suất tiêu tán bằng bóng 1 (80W)

P = V 2 80 / R 80

P 80W = 122,3 2 V / 605Ω

P 80W = 24,7W

Công suất tiêu tán bằng Bóng 2 (100W)

 

P = V 2 100 / R 100

P 100W = 97,72 2 V / 484Ω

P 100W = 19,74 W.

Tổng điện áp vào mạch nối tiếp

V T = V 80 + V 100 = 122,3 + 97,7 = 220V

Một lần nữa minh chứng rằng bóng đèn 80W có năng suất tiêu hao to hơn bóng đèn 100W khi mắc nối tiếp . Do đó, bóng đèn 80W vẫn sáng hơn bóng đèn 100W khi mắc nối tiếp.

 

*
Trong mạch nối tiếp, đèn điện 80W thắp sáng hơn do công suất tiêu thụ cao thay bởi bóng đèn 100W

Khi bóng đèn được mắc tuy nhiên song

Đánh giá của những bóng đèn Công suất khác biệt và được liên kết trong mạch song song:

Bây giờ chúng ta có hai đèn điện giống nhau, mỗi bóng 80W (bóng 1) và 100W (bóng 2) mắc song song qua điện áp nguồn xoay chiều 220V. Trong trường vừa lòng đó, điều tương tự như sẽ xảy ra, tức là bóng đèn có dòng điện nhiều hơn và năng suất tiêu thụ cao đã phát sáng hơn bóng đèn kia. Lúc này, bóng đèn 100W (2) sẽ sáng hơn với bóng 1 80W vẫn mờ đi . Tóm lại, mắc song tuy vậy cả nhị bóng đèn gồm cùng hiệu điện nuốm trên chúng. Bóng đèn tất cả điện trở rẻ hơn sẽ dẫn cái điện nhiều hơn và vì vậy có năng suất và khả năng chiếu sáng cao hơn. Bối rối? như ngôi trường hợp vẫn được đảo ngược. Hãy xem những phép tính cùng ví dụ sau đây để xóa nhầm lẫn.

Công suất

P = V x I hoặc P = I 2 R hoặc P = V 2 / R

 

Bây giờ, điện trở của bóng đèn 1 (80W) ;

Ta biết rằng những hiệu điện rứa trong đoạn mạch tuy nhiên song giống hệt và hiệu điện cầm cố định mức của các bóng đèn là 220V.

Xem thêm: Just A Moment - Đóng Vai Ông Họa Sĩ Kể Lại Lặng Lẽ Sa Pa

Điện áp trong đoạn mạch tuy vậy song: V T = V 1 = V 2 = V3… V n

Dòng điện trong mạch tuy nhiên song: I T = I 1 + I 2 + I 3 … I n


Do đó ,

R = V 2 / P

R 80W = 220 2 / 80W

R 80W = 605Ω

Và, năng lượng điện trở của đèn điện 2 (100W);

R = V 2 / P

R 100W = 220 2 / 100W

R 100W = 484Ω

Công suất bởi bóng đèn 1 (80W) tiêu tán như những hiệu điện gắng giống nhau trong một đoạn mạch tuy nhiên song.

P = V 2 / R 1

P 80W = (220V) 2 / 605Ω

P 80W = 80W

Công suất tiêu tán bởi bóng 2 (100W)

P = V 2 / R 2

P 100W = (220V) 2 / 484Ω

 

P 100W = 100W

Do đó, đã triệu chứng minh P 100W > P 80W tức là bóng đèn 2 (100W) có năng suất tiêu tán to hơn bóng đèn 1 (80W) . Do đó, bóng 100W sáng rộng bóng 80W khi mắc tuy nhiên song.

Để xác minh trường vừa lòng trên, bạn cũng có thể tìm dòng điện cho mỗi bóng đèn và tiếp đến tìm công suất tiêu tán P = V x I như sau. Chúng tôi đã thực hiện điện áp định nút của bóng đèn là 220V.

I = phường / V

Đối với bóng đèn 1 (80W)

Các tôi 80 = p 80 /220 = 80W / 220 = 0.364A

I 80 = 0,364A

Đối với đèn điện 2 (100W)

Tôi 100 = P 100 /220 = 100W / 220 = 0.455A

I 100 = 0,455A

Công suất vị bóng đèn 1 (80W) tiêu tán như những hiệu điện cụ giống nhau trong khúc mạch song song.

P = I 2 R 1

P 80W = 0,364 2 A x 605Ω

P 80W = 80W

Công suất tiêu tán bởi Bulb 2 (100W)

P = I 2 R 2

P 100W = 0,455 2 A x 484Ω

P 100W = 100W

Tổng cái điện vào mạch tuy nhiên song

I T = I 1 + I 2 = 0,364 + 0,455 = 0,818A

Một lần nữa chứng tỏ rằng bóng đèn 100W có năng suất tiêu hao lớn hơn bóng đèn 80W khi mắc song song . Do đó, bóng đèn 100W vẫn sáng hơn đèn điện 80W khi mắc tuy nhiên song.

 

*
Trong mạch tuy nhiên song, bóng đèn 100W chiếu sáng hơn do hiệu suất tiêu thụ cao thay vày bóng đèn 80W

Không có giám sát & ví dụ Hai đèn điện mắc thông suốt hoặc tuy nhiên song

Các phép tính với ví dụ dành cho tất cả những người mới. Để khiến cho nó solo giản, hãy luôn luôn nhớ rằng bóng đèn có “công suất cao” sẽ có được “điện trở ít hơn” . Dây tóc của đèn điện có công suất cao trong dày hơn dây tóc của đèn điện có năng suất thấp hơn . Trong trường thích hợp của chúng ta, dây tóc của bóng đèn 80W mỏng dính hơn đèn điện 100W.

Nói giải pháp khác, bóng đèn 100 Watt có điện trở thấp hơn và đèn điện 80 Watt có điện trở cao .

Chúng ta hiểu được dòng điện trong một đoạn mạch nối liền giống nhau tại từng điểm có nghĩa là cả hai đèn điện nhận được loại điện hệt nhau và hiệu điện rứa khác nhau. Rõ ràng, năng lượng điện áp rơi bên trên bóng đèn tất cả điện trở cao hơn nữa (80W) sẽ nhiều hơn. Vì vậy, bóng đèn 80W vẫn sáng rộng so với bóng đèn 100W mắc nối tiếp vì thuộc một cái điện chạy qua cả hai bóng trong các số ấy bóng đèn 80W gồm điện trở nhiều hơn nữa do năng suất thấp hơn bởi vì dây tóc mỏng dính hơn tức là nó tiêu thụ những điện hơn ( P = V 2 / R trong số ấy công suất tỷ lệ thuận với hiệu điện cố kỉnh và phần trăm nghịch với năng lượng điện trở ) và tạo ra nhiệt và ánh sáng cao hơn đèn điện 100 W.


Ta cũng biết rằng điện áp trong một quãng mạch song song là đồng nhất ở mỗi đoạn tức là cả hai bóng đèn gồm cùng hiệu điện thế. Bây giờ sẽ có rất nhiều dòng điện hơn chạy trong nhẵn đèn bao gồm điện trở nhỏ tuổi hơn, lần này đèn điện 100W có nghĩa là bóng đèn 100W tiêu tốn nhiều năng suất hơn bóng đèn 80W ( P = I 2 R ) trong các số ấy dòng điện với điện trở xác suất thuận với công suất. Do đó, bóng đèn 100W đang sáng hơn trong một đoạn mạch song song .

Làm cụ nào để Hai đèn điện mắc nối liền hoặc song song

Hầu hết hệ thống dây năng lượng điện và lắp đặt điện gia dụng phần nhiều được nối dây tuy nhiên song nuốm vì nối liền vì hệ thống dây tuy vậy song có một số điểm mạnh hơn so với hệ thống dây nối tiếp. Vì vậy, chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng bóng đèn được đánh giá cao hơn phát sáng tỏa nắng hơn so với bóng đèn được reviews có hiệu suất thấp hơn. Trong trường vừa lòng đó, bóng đèn 100W sáng hơn bóng đèn 60W hoặc 80W.

Bây giờ, Bạn nên biết rằng bóng đèn bao gồm công suất cao hơn nữa sẽ thắp sáng hơn khi mắc tuy vậy song và đèn điện có hiệu suất thấp hơn sẽ phát sáng hơn trong trường đúng theo mắc tiếp nối và ngược lại .

Các điểm chính :

Trong đoạn mạch nối tiếp, bóng đèn 80W chiếu sáng sáng rộng do công suất tỏa ra các thay vì chưng bóng đèn 100W.Mắc mạch tuy vậy song, bóng đèn 100W chiếu sáng sáng hơn do năng suất tỏa ra các thay bởi vì bóng đèn 80W.Bóng đèn tiêu hao nhiều điện hơn sẽ phát sáng hơn.Mắc nối tiếp, cả nhị bóng đèn đều sở hữu dòng năng lượng điện chạy qua như nhau. Bóng đèn tất cả điện trở cao hơn sẽ sở hữu điện áp rơi bên trên nó to hơn và do đó có năng suất và khả năng chiếu sáng cao hơn.Mắc song song cả hai bóng đèn có cùng hiệu điện vậy qua chúng. Bóng đèn tất cả điện trở thấp hơn vẫn dẫn chiếc điện nhiều hơn nữa và cho nên vì thế có công suất và độ sáng cao hơn.Hầu hết các bóng đèn dây điện trong mái ấm gia đình đều được đấu dây song song.

Xem thêm: Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ Kể Lại Câu Chuyện Gì, Em Hãy Kể Tóm Tắt Câu Chuyện Đó

Lưu ý và Điều đề nghị biết:

Nhiệt độ chuyển đổi trong bóng đèn đời thực, vì thế định pháp luật Ohm không vận dụng được do nó rất có thể áp dụng khi điện trở không đổi trong số ấy điện trở phụ thuộc vào sức nóng độ.Hệ số nhiệt độ của nhẵn đèn rất cần phải tính đến. Chúng ta quăng quật qua thông số nhiệt độ để thực hiện định phương pháp Ohm để dễ dàng và đơn giản hóa.Trong ngôi trường hợp đèn gai đốt và dây tóc đèn vonfram , sợi đốt là trang bị phi tuyến đường tính (điện trở) có thông số nhiệt độ dương.