Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

     
trang chủ Tư liệu xem thêm cuộc thi trắc nghiệm khám phá 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cùng sản Việt Nam
“Sơ thảo lần đầu tiên những luận cương về sự việc dân tộc và vụ việc thuộc địa” của V.I.Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc
Tại Đại hội II (1920) thế giới Cộng sản, V.I.Lênin đã trình bày “Sơ thảo lần trước tiên những luận cương về vấn đề dân tộc và sự việc thuộc địa”. Bạn dạng Sơ thảo gồm 12 luận điểm, trong những số ấy vấn đề dân tộc và ở trong địa đang được quốc tế Cộng sản cùng V.I.Lênin xác định “như là sự việc mở rộng của nguyên tắc liên minh công nông trên đồ sộ toàn cố giới”.

Năm 1919, thế giới Cộng sản được thành lập tại Mátxcơva. Sau sự lãnh đạo của V.I.Lênin, thế giới Cộng sản vẫn ra tuyên bố ủng hộ và hỗ trợ phong trào giải phóng dân tộc bản địa trên nuốm giới. Tại Đại hội II (1920) quốc tế Cộng sản, V.I.Lênin đã trình bày “Sơ thảo lần đầu tiên những luận cương cứng về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”. Bản Sơ thảo có 12 luận điểm, trong đó vấn đề dân tộc bản địa và nằm trong địa sẽ được quốc tế Cộng sản và V.I.Lênin bằng lòng “như là sự mở rộng của hiệ tượng liên minh công nông trên quy mô toàn vắt giới”(1). Nguyễn Ái Quốc sẽ đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương cứng về vụ việc dân tộc và vụ việc thuộc địa”của V.I.Lênin đăng bên trên báo Nhân đạo(7-1920). Thành tích này đã mang đến cho Nguyễn Ái Quốc đa số nhận thức new về tuyến phố giải phóng dân tộc bản địa ở nằm trong địa.

Bạn đang xem: Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa


*

V.I.Lênin

1. Câu chữ cơ bạn dạng của “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vụ việc thuộc địa”

Luận cương xác minh đúng đắn, khoa học vấn đề nước nhà dân tộc và mối quan hệ giữa những dân tộc vào một quốc gia, về quyền bình đẳng của các dân tộc. V.I.Lênin vẫn đề cập trong “Sơ luận bàn cương” những vấn đề về hòa bình quốc gia dân tộc, quan hệ giữa các nước nhà dân tộc trong quy trình CNTB bước sang quy trình tiến độ đế quốc công ty nghĩa và sự vạc triển trẻ khỏe của phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở các nước thuộc địa, phụ thuộc. V.I.Lênin yên cầu phải “phân biệt thật rõ nét những dân tộc bản địa bị áp bức, phụ thuộc, không thừa hưởng quyền bình đẳng, với những dân tộc bản địa đi áp bức, bóc tách lột, được hưởng không thiếu mọi quyền lợi”(2); xác định quyền đồng đẳng và quyền trường đoản cú quyết của các dân tộc không riêng biệt màu da, tình nhân cầu những đảng cùng sản rất cần phải “tố cáo những câu hỏi vi phạm tiếp tục nguyên tắc đồng đẳng giữa những dân tộc và gần như sự đảm bảo quyền lợi của các dân tộc thiểu số trong tất cả các đất nước tư bản chủ nghĩa”(3).

V.I.Lênin chứng thật rằng, ở các nước tư bản đang thống trị các dân tộc lạc hậu, trực thuộc địa, giai cấp vô sản đề nghị ủng hộ lành mạnh và tích cực nhất trào lưu giải phóng của những dân tộc ở trong địa. Những nhà phương pháp mạng ở chủ yếu quốc với thuộc địa đề xuất đoàn kết cùng với nhau vào cuộc đương đầu chống chủ nghĩa đế quốc. Các đảng cộng sản ở chính quốc với cả thuộc địa “cần cần thi hành một cơ chế thực hiện nay sự liên minh ngặt nghèo nhất của tất cả các trào lưu giải phóng dân tộc và trực thuộc địa cùng với nước Nga Xô viết”(4). Hơn nữa, với đầy đủ nước bí quyết mạng thành công như nước Nga, buộc phải đóng phương châm thành trì phương pháp mạng cầm giới, phải tất cả nhiệm vụ giúp sức các nước không giống làm biện pháp mạng.

Đồng thời, giải pháp mạng ở trong địa không chỉ có nhiệm vụ giải phóng nước mình khỏi ách đô hộ của quốc tế mà rất cần phải đấu tranh chống lại bầy phản rượu cồn trong nước vị chúng là đồng minh của chủ nghĩa đế quốc; phải chú ý đến lực lượng dân cày đông đảo, gây ra khối hợp thể công - nông; phát triển cuộc chống chọi chống đế quốc đi đôi với chống phong kiến, hình thành phong trào dân tộc dân chủ rộng rãi.

V.I.Lênin khẳng định: “điều quan trọng đặc biệt nhất trong cơ chế của quốc tế Cộng sản về sự việc dân tộc và sự việc thuộc địa cần là tạo nên vô sản và quần chúng lao hễ của tất cả các dân tộc bản địa và tất cả các nước thân cận nhau để triển khai cuộc đấu tranh biện pháp mạng chung nhằm mục tiêu lật đổ đàn địa chủ và ách thống trị tư sản. Cũng chính vì chỉ bao gồm sự gần cận ấy mới bảo đảm việc thắng lợi chủ nghĩa tứ bản, còn nếu không có thắng lợi đó thì cấp thiết thủ tiêu được ách áp bức dân tộc và chứng trạng bất bình đẳng”(5).

Luận cương đã hỗ trợ Nguyễn Ái Quốc nhận thức ví dụ rằng, ước ao cứu nước cùng giải phóng dân tộc không có con con đường nào không giống ngoài tuyến phố cách mạng vô sản, con phố mà biện pháp mạng mon Mười đang vạch ra. Luận cương đã thẳng chỉ ra tuyến phố cứu nước của các dân tộc trực thuộc địa: “Luận cưng cửng của Lênin khiến cho tôi khôn cùng cảm động, phấn khởi, sáng sủa tỏ, tin yêu biết bao! Tôi vui tươi đến phát khóc lên. Ngồi 1 mình trong phòng mà tôi nói to lớn lên như vẫn nói trước quần bọn chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái quan trọng cho bọn chúng ta, đấy là con mặt đường giải phóng bọn chúng ta”(6). Bởi vì vậy, Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin tưởng V.I.Lênin và thế giới Cộng sản.

2. ảnh hưởng tác động của “Sơ thảo lần trước tiên những luận cưng cửng về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” so với Nguyễn Ái Quốc

Thứ nhất, Luận cưng cửng làm chuyển đổi hoạt động trong thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc

Trong thời gian tham gia Đảng buôn bản hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc luôn luôn hướng những đảng viên vào Đảng chú ý nhận sự việc Đông Dương trực thuộc địa một cách thực ra và lành mạnh và tích cực nhất. Trong bài xích phát biểu tại Đại hội XVIII Đảng làng mạc hội Pháp (Đại hội Tua, mon 12-1920), fan lên án chủ nghĩa đế quốc Pháp, vì tiện ích của chúng, đã cần sử dụng lưỡi lê chinh phục Đông Dương và trong xuyên suốt nửa cố kỉnh kỷ, nhân dân Đông Dương không đều bị áp bức và bóc tách lột một giải pháp nhục nhã hơn nữa bị hành hạ với đầu độc một bí quyết thê thảm. Cùng với những dẫn chứng chân thật, Nguyễn Ái Quốc cáo giác sự tàn bạo mà bọn thực dân Pháp đã gây nên ở Đông Dương, và mang đến rằng: “Đảng làng mạc hội phải phải vận động một bí quyết thiết thực để ủng hộ các người bản xứ bị áp bức”, rằng “Đảng cần tuyên truyền chủ nghĩa làng mạc hội trong toàn bộ các nước thuộc địa... đánh giá đúng tầm đặc biệt của vấn đề thuộc địa...”(9).

Tại Đại hội này của Đảng làng mạc hội Pháp, tín đồ bỏ phiếu đống ý việc Đảng gia nhập nước ngoài Cộng sản và cùng với những người gia nhập thế giới III tuyên bố thành lập phân cỗ Pháp của quốc tế Cộng sản, trở thành tín đồ tham gia gây dựng Đảng cộng sản Pháp. Đây là sự kiện lưu lại bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong cuộc đời vận động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ nhà nghĩa yêu nước cho chủ nghĩa cộng sản, từ một chiến sĩ giải phóng dân tộc bản địa thành một đồng chí cộng sản quốc tế.

Là đảng viên Đảng cộng sản Pháp, Nguời luôn luôn tranh thủ đa số diễn đàn để đề cập sự việc thuộc địa sinh sống Đông Dương, đóng góp phần tích rất vào việc xây dựng cơ chế thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp. Trên những diễn bọn chính trị quốc tế, Người luôn luôn đấu tranh bảo vệ tư tưởng của V.I.Lênin về sự việc dân tộc cùng thuộc địa, đồng thời nỗ lực thu hút sự chú ý của những tổ chức quốc tế so với cuộc đương đầu giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam. Tại Đại hội V của nước ngoài Cộng sản (1924), Người nhấn mạnh vai trò đặc trưng của bí quyết mạng hóa giải dân tộc; về quan hệ giữa giải pháp mạng vô sản châu mỹ với biện pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa ở phương Đông; đồng thời bạn cũng trực tiếp thắn phê bình các đảng viên những Đảng cộng sản ở chính quốc không thực sự thân yêu và đọc đúng về kiểu cách mạng ở trong địa. Tín đồ thẳng thắn chỉ ra rằng nhiều đảng cùng sản còn dấn thức khá lệch lạc về ở trong địa, bọn họ coi “người bản xứ là một trong những hạng tín đồ thấp kém, không xứng đáng kể, không có tác dụng để hiểu biết với lại càng không có công dụng hoạt động”(10); trái lại người bạn dạng xứ thì coi “những tín đồ Pháp - dù rằng họ là hạng người nào thì cũng đều là hầu hết kẻ tách lột độc ác”(11). Từ các nhận thức mơ hồ, cách nhìn lệch lạc về trực thuộc địa đã chế tạo điều kiện cho những chính quyền thực dân đế đất nước tăng cơ chế áp bức thuộc địa, lừa bịp chủ yếu quốc về công việc “xuất cảng tân tiến sang những nước lạc hậu”. Vì chưng vậy, bạn kiến nghị: nước ngoài Cộng sản cần phải giúp sức họ, tổ chức họ lại, đề nghị phải cung ứng cán bộ lãnh đạo mang lại họ với chỉ mang đến họ con phố đi tới biện pháp mạng cùng giải phóng.

Thứ hai, Luận cưng cửng đã cho thấy lý luận biện pháp mạng mang đến Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Ái Quốc nhận thức sâu sắc rằng, chủ nghĩa thực dân không chỉ có là quân thù trực tiếp, nguy hại nhất của những thuộc địa nhiều hơn là quân thù chung của giai cấp công nhân cùng nhân dân lao đụng trên nạm giới. Do đó, biện pháp mạng giải phóng dân tộc ở những thuộc địa có quan hệ khăng khít với cách mạng vô sản ở bao gồm quốc. Bởi vậy, phải triển khai sự liên minh hành động giữa bí quyết mạng trực thuộc địa với giải pháp mạng vô sản thiết yếu quốc theo khẩu hiệu của thế giới Cộng sản: “Vô sản toàn bộ các nước và những dân tộc bị áp bức liên kết lại”. Khi vận dụng nội dung Luận cưng cửng của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng ở thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc phân biệt rằng: “chủ nghĩa đế quốc văn minh đặt nền tang trên sự tách lột hàng triệu người lao động ở những nước ở trong địa cùng nửa trực thuộc địa. Vày thế, nó chỉ tung rã trọn vẹn và vĩnh viễn lúc nào chúng ta phá bỏ được nền móng đó của lâu đài đế quốc nhà nghĩa”(12). Theo Người: “Cuộc đấu tranh bí quyết mạng của công nhân những nước tư bạn dạng trực tiếp giúp cho các dân tộc bị áp bức tự giải hòa mình, vì cuộc tranh đấu đó tấn công thẳng vào trái tim của bầy áp bức;... Trong khi đó, trận đấu tranh cách mạng của các dân tộc trực thuộc địa và nửa thuộc địa lại trực tiếp giúp đỡ ách thống trị vô sản những nước tư bản trong cuộc đương đầu chống các giai cấp thống trị nhằm tự giải hòa khỏi ách bầy tớ của công ty nghĩa tứ bản. Sự tốt nhất trí của cuộc chiến đấu chống đế quốc đảm bảo thắng lợi cho những dân tộc ở trong địa cùng nửa thuộc địa với cho giai cấp vô sản ở các nước bốn bản”(13). Đó là cơ sở để biện pháp mạng vô sản ngơi nghỉ thuộc địa bao gồm tính độc lập, chủ động không dựa vào vào bí quyết mạng vô sản ở chính quốc, nó rất có thể nổ ra và thắng lợi trước biện pháp mạng vô sản ở bao gồm quốc, góp phần thúc đẩy bí quyết mạng bao gồm quốc tiến lên.

Với đk và thực tế lịch sử vẻ vang Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy rằng, bí quyết mạng vô sản và tự do dân tộc gắn liền với CNXH là nhỏ đường trở nên tân tiến của dân tộc Việt Nam. Do lẽ tuyến phố này chẳng mọi giải phóng trọn vẹn dân tộc nước ta khỏi ách nô lệ của công ty nghĩa đế quốc, bên cạnh đó giải phóng nhân dân việt nam khỏi mọi sự áp bức tách bóc lột, đi đến ấm no, niềm hạnh phúc thực sự. Sự tuyển lựa này vừa đáp ứng yêu cầu cải tiến và phát triển của dân tộc Việt Nam, vừa tương xứng với xu thế phát triển tất yếu ớt của quả đât và thời đại bắt đầu - thời đại quá đáng từ CNTB lên CNXH đã làm được mở ra, ban đầu từ bí quyết mạng mon Mười Nga năm 1917.

Xem thêm: Bộ Ấm Chén Đẹp Giá Rẻ Hà Nội, Bộ Ấm Chén Bát Tràng Giá Tốt Tháng 4, 2022

Tư tưởng gắn hòa bình dân tộc cùng với CNXH đang trở thành đường lối chiến lược của giải pháp mạng Việt Nam. Đây là lý luận giải pháp mạng không hoàn thành của C.Mác, V.I.Lênin được Nguyễn Ái Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện ví dụ của Việt Nam.

Theo hồ Chí Minh, phương pháp mạng giải phóng dân tộc, trước hết tiến hành nhiệm vụ chủ yếu là tiến công đuổi đế quốc xâm lấn như “An Nam xua Pháp, Ấn Độ đuổi Anh, Cao Ly xua đuổi Nhật, Philíppin xua Mỹ, Tàu đuổi các đế quốc chủ nghĩa để giành mang quyền từ bỏ do, bình đẳng cho dân nước mình”(14). Chủ nhân trương “làm bốn sản dân quyền giải pháp mạng với thổ địa biện pháp mạng nhằm đi tới buôn bản hội cộng sản”, gắn trọng trách chống đế quốc, giành tự do cho dân tộc là trọng trách chống phong kiến vn lỗi thời, làm phản bội quyền hạn dân tộc, giành quyền dân chủ đến nhân dân. Để có tác dụng được điều này phải thực hiện cách mạng mang lại cùng, đề xuất “cách mệnh đến nơi”, đề xuất đem chính quyền “giao mang đến dân bọn chúng số nhiều, chớ nhằm trong tay một bọn ít người”; có như vậy dân chúng bắt đầu được hạnh phúc.

Người xác định nòng cốt của giải pháp mạng là kết hợp công - nông, lực lượng của bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa là lực lượng toàn dân, bí quyết mạng là sự việc nghiệp chung của dân chúng. Để đưa cuộc cách mạng đến win lợi, rất cần phải hình thành mặt trận dân tộc bản địa rộng rãi, đoàn kết toàn bộ các giai cấp, tầng lớp xóm hội mong ước được hóa giải khỏi ách trực thuộc địa. Bởi vì vậy, fan cho rằng: “Một điều phải để ý đặc biệt là sứ mệnh của ách thống trị tư sản nói phổ biến tại các nước thuộc địa và nhờ vào không giống như vai trò của thống trị tư sản tại các nước tứ bản. Giai cấp tư sản dân tộc rất có thể tham gia tích cực vào cuộc biện pháp mạng dân tộc - dân chủ”(15).

Người mang đến rằng, vì dân tộc cách mệnh thì chưa phân giai cấp, tức thị sỹ, nông, công, thương phần đa nhất trí cản lại cường quyền vì chưng bị áp bức nhưng sinh ra phương pháp mạng, ai bị áp bức càng nặng, lòng phương pháp mạng càng bền, chí phương pháp mạng càng quyết. Bởi vì đó, thống trị công nhân là giai cấp lãnh đạo giải pháp mạng Việt Nam: “công, nông là gốc của cách mạng; còn học tập trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ bé dại cũng bị tư sản áp bức tuy vậy không đau đớn bằng công nông; 3 hạng ấy chỉ nên bầu chúng ta cách mạng của công nông”(16). Theo Người, nước ta là một nước nhà ở phương Đông, bao gồm chung một dân tộc, một cái máu, chung phong tục, chung lịch sử dân tộc và truyền thống, giờ nói... Ở Việt Nam, các ách thống trị trong xóm hội không phân chia thâm thúy như trong buôn bản hội các nước tư phiên bản phương Tây. Vì chưng đó, toàn bộ các lực lượng ấy cần phải tập vừa lòng dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa do Đảng của kẻ thống trị công nhân lãnh đạo.

“Sơ thảo lần đầu tiên những luận cương cứng về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa” của V.I.Lênin đang trở thành “cẩm nang thần kỳ” cho tuyến đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Nhờ rất nhiều quan điểm, mặt đường lối đúng chuẩn của V.I.Lênin, Nguyễn Ái Quốc - hồ chí minh đã hấp thu và áp dụng sáng tạo, đưa giải pháp mạng vn đến bờ bến vinh quang.

__________________

Bài đăng trên tập san Lý luận chính trị số 5-2016

(1) Đỗ quang Hưng: cơ chế phương Đông của nước ngoài Cộng sản, triết lý và thực tiễn, Tạp chí lịch sử hào hùng Đảng số 4-1989, tr.9-14.

(2), (3), (4), (5), (7) V.I.Lênin: Toàn tập, t.41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr.198-199, 201- 202, 200, 199, 295.

(6) hồ nước Chí Minh: Toàn tập, t.10, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.127.

(8) Hồng Hà:Thời giới trẻ của chưng Hồ, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1976, tr.81.

Xem thêm: Thời Gian Tiêu Hóa Thức Ăn Hàng Ngày, Tìm Hiểu Thời Gian Tiêu Hóa Thức Ăn Ở Trẻ

(9), (10), (11) hồ Chí Minh:Toàn tập, t.1, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.23-24, 64, 64.