Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là

     

A.gió Tây ôn đới.Bạn đã xem: các loại gió thổi tiếp tục ở khu vực đới rét mướt là

B.gió mùa.

Bạn đang xem: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là

C.Tín phong.

D.gió Đông cực.


*

Đới lạnh có lượng mưa trung bình năm vô cùng thấp, thường bên dưới 500mm. Đây là khoanh vùng giá lạnh, thông thường có băng tuyết che phủ quanh năm với gió thổi liên tục ở đới giá là Đông cực.

Đáp án: D


*

Câu 1:Loại gió thổi tiếp tục trong khoanh vùng đới nóng là:

A.Tín phong.

B.gió Đông cực.

C.gió Tây ôn đới.

D.gió phơn tây nam.

Câu 2:Các mùa trong thời hạn thể hiện rất rõ ràng là đặc điểm của đới nhiệt độ nào?

A.Nhiệt đới.

B.Ôn đới.

C.Hàn đới.

D.Cận sức nóng đới.

Câu 3:Loại gió thổi thường xuyên ở quanh vùng đới lạnh là:

A.gió Tây ôn đới.

Xem thêm: Lớp 1 - 5 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt

B.gió mùa.

C.Tín phong.

D.gió Đông cực.

Chủ đề: hướng gió

gió tín phong nghỉ ngơi bắc cung cấp cầu thổi về hướng nào?

gió tín phong sinh hoạt nambán cầu thổi về hướng nào?

Gió đông cực ở bắc phân phối cầu thổi về phía nào?

Gió đông cực ở nam cung cấp cầu thổi về hướng nào?

Gió Tây ôn đới nghỉ ngơi nambán ước thổi về phía nào?

Gió Tây ôn đới sống bắcbán mong thổi về hướng nào?

Loại gió thổi liên tục ở khoanh vùng đới lạnh lẽo là:

A. Gió Tây ôn đới.

B. Gió mùa.

C. Tín phong.

D. Gió Đông cực.

Gió Tây ôn đới là gió thổi tiếp tục từ:

A.Vĩ độ 30oBắc, nam lên khoảng vĩ độ 60oBắc, Nam.

B.Vĩ độ 60oBắc, nam lên khoảng vĩ độ 90o Bắc, Nam.

C. Cả A và B phần nhiều đúng.

D.Cả A và B đông đảo sai.

Loại gió thổi tiếp tục từ đai áp cao cận chí tuyến (300Bắc và 300Nam) về các đai áp phải chăng ôn đới (600Bắc với 600Nam) là:

A. Gió Đông Cực

B. Gió Tây Ôn Đới

C. Gió Mậu Dịch

D. Gió Mùa

Mọi tín đồ Giúp mình Câu Này cùng với Ạ! mình đang buộc phải gấp

Loại gió thổi thường xuyên trong quanh vùng đới lạnh là:

A.Tín phong.

B.gió Đông cực.

C.gió Tây ôn đới.

Xem thêm: Một Kg Vàng Bằng Bao Nhiêu Cây Vàng, Bao Nhiêu Lượng? 1 Cân Vàng Bao Nhiêu Cây

Loại gió thổi tiếp tục trong khu vực đới nóng là:

A. Tín phong.

B. Gió Đông cực.

C. Gió Tây ôn đới.

D. Gió phơn tây nam.

Nước ta ở từ vĩ độ 8o34'B đến 23o23'B đề xuất gió hoạt động đó là gió :