Lịch Sử 12 Bài 16 Cadasa

     

Chiến tranh nhân loại thứ nhị đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chủ yếu trị, thôn hội những nước. Đảng cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển sang làn đường khác đấu tranh, tích cực chuẩn bị về phần lớn mặt. Giữa tháng 8/1945, thời dịp đếnm Đảng chỉ huy nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chủ yếu quyền. Nước nước ta Dân chủ Cộng hòa được thành lập.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Tình hình Việt Nam giữa những năm 1939 – 1945

1.Tình hình thiết yếu trị

2. Tình hình kinh tế - xã hội

* Về gớm tế

Thực dân Pháp: đẩy mạnh chính sách vơ vét tối đa Đông Dương, thi hành cơ chế “Kinh tế chỉ huy”, tăng thuế cũ, để thêm thuế mới, giảm tiền lương, sa thải công nhân...Phát xít Nhật: buộc Pháp phải hỗ trợ nguyên liệu mang lại Nhật với giá rẻ; cướp ruộng đất của nông dân, bắt dân cày nhổ lúa, ngô nhằm trồng bông, đay, thầu dầu; đầu tư chi tiêu vào phần đông ngành phục vụ quân sự như khai quật mănggan, sắt...

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 16 cadasa

* Về làng mạc hội

Chính sách vơ vét, bóc lột Pháp – Nhật sẽ đẩy quần chúng ta vào tình cảnh thuộc cực. Kết quả là cuối năm 1944 đến đầ 1945 có gần 2 triệu vnd bào ta bị tiêu diệt đói.Tất cả các giai cấp, tầng lớp sinh hoạt nước ta, phần đa bị tác động bởi chính sách bóc lột của Pháp - Nhật, xích míc dân tộc nóng bức hơn bao giờ hết.

II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/ 1939 mang đến tháng 3/1945

1. Họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Đông Dương tháng 11/1939

* thực trạng triệu tập:

Tháng 11/1939, hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng được tập trung tại Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định) vày Tổng túng thư Nguyễn Văn Cừ công ty trì.

* nội dung hội nghị:

Nhiệm vụ trước mắt: Đánh đổ đế quốc và tay sai, tạo nên Đông Dương trọn vẹn độc lập.Khẩu hiệu đấu tranh: Đề ra câu khẩu hiệu “tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa nhà phản biện pháp mạng”, “thành lập chính phủ dân công ty cộng hòa”Phương pháp đấu tranh: Từ dân số dân chủ, công khai sang chống chọi trực tiếp tiến công đổ đế quốc, tay không nên với bề ngoài bí mật, bất thích hợp pháp.Tập đúng theo lực lượng: thành lập Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương.

Xem thêm: Giá Đồng Hồ Q&Amp;Q Chính Hãng, Giá Đồng Hồ Q&Q Chính Hãng

* Ý nghĩa:

Hội nghị khởi đầu cho công ty trương gửi hướng chiến đấu của Đảng - đặt trọng trách giải phóng dân tộc bản địa lên hàng đầu, gửi nhân dân ta phi vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.

2.Những trận chiến tranh mở màn thời kì mới

c.Binh đổi mới Đô Lương

3.Nguyễn Ái Quốc về nước thẳng lãnh đạo cách mạng. Họp báo hội nghị lần sản phẩm 8 Ban Chấp hành TW Đảng CSĐD (5/1941).

Nội dung hội nghị :

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải tỏa dân tộcTiếp tục nhất thời gác khẩu hiệu biện pháp mạng ruộng đấtHội nghị quyết định ra đời Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).Hội nghị xác định hình thái khởi nghĩa khí giới là đi từ khởi nghĩa từng phần lên TKN. Sẵn sàng khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm.

Xem thêm: Xem Phim Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu Tập 1, Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu Tập 39(Tập Cuối)

Ý nghĩa của họp báo hội nghị : đã hoàn chỉnh chủ trương được đưa ra tại hội nghị (tháng 11/1939). Nhằm xử lý vấn đề số một là độc lập dân tộc. Sẵn sàng điều kiện mang lại CMT8

4. Sẵn sàng tiến cho tới khởi nghĩa giành chủ yếu quyền

a. Kiến thiết lực lượng đến cuộc khởi nghĩa vũ trang

Lực lượng bao gồm trịXây dựng lực lượng vũ trangXây dựng địa thế căn cứ địa

b. Cấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành CQ

III. Khởi nghĩa chống chọi giành bao gồm quyền

1. Khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 đến giữa 8 /1945)

a. Nhật thay máu chính quyền Pháp

b. Chủ trương của Đảng.

Ngày 12/ 3/1945 Đảng ra thông tư “ Nhật - Pháp bắn súng và hành động của chúng ta”Nội dung chỉ thị “ Nhật - Pháp bắn nhau và hành vi của chúng ta” :Xác định quân địch chính: Là phân phát xít NhậtKhẩu hiệu đấu tranh: Đánh đuổi phát xít NhậtHình thức đấu tranh: Biểu tình, vũ trang, sẵn sàng tổng khởi nghĩa khi tất cả điều kiện.Chủ trương: “Phát động cao trào chống Nhật cứu giúp nước có tác dụng tiền đề mang đến TKN tháng 8”

c. Khởi nghĩa từng phần

2. Sự sẵn sàng cuối cùng trước thời điểm ngày Tổng khởi nghĩa

3.Tổng khởi nghĩa tháng 8/ 1945

a. Nhật đầu mặt hàng Đồng minh, lệnh TKN được ban bố

b. Diễn biến Tổng khởi nghĩa: (sgk)

V. Vì sao thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học khiếp nghiệm của bí quyết mạng tháng Tám năm 1945

1. Nguyên nhân thắng lợi

a. Chủ quan:

Truyền thống yêu thương nước của dân tộc…Sự lãnh đạo đúng chuẩn của Đảng CSĐD và HCMQuá trình sẵn sàng lâu dài trong 15 năm…Sự đồng lòng vào tổng KN, nắm bắt thời cơ…

b. Khách hàng quan:

Quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức, Nhật sản xuất thời cơ cho biện pháp mạng nước ta

2. Ý nghĩa kế hoạch sử

a. Dân tộc:

Mở ra bước ngoặt khủng của lịch sử dân tộc . Phá vỡ xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật, lập cần nước VNDC CH vày nhân dân lao động làm cho chủ.Đánh vết 1 cách nhảy vọt của CMVN xuất hiện thêm kỉ nguyên mới: Độc lập tự do (GPDT + GPXH)

b.Thế giới:

Góp phần vào thành công chống CNPX, có tác dụng lung lay khối hệ thống thuộc địa của CNĐQCổ vũ trẻ trung và tràn trề sức khỏe PTGPDT quả đât (trực tiếp là CPC và Lào)

3. Bài học gớm nghiệm

Đảng phải có đường lối đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn CMVN. Nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để có chủ trương biện pháp centimet phù hợp.Đảng tổ chức tập hợp lực lượng, phân hóa cô lập kẻ thù.Linh hoạt kết hợp đấu tranh giữa các hình thức: chính trị với vũ trang; KN từng phần với chớp thời cơ phát động tổng KN.