Soạn Anh 9: Unit 10

     

Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on other planets phần Language Focus hướng dẫn những em rành mạch hai hễ từ may, might và ôn tập câu điều kiện loại I và một số loại II.

Bạn đang xem: Soạn anh 9: unit 10


Video bài bác giảng

Tóm tắt bài giảng

1.Unit 10 Lớp 9 Language Focus Part 1

2.Unit 10 Lớp 9 Language Focus Part 2

3.Unit 10 Lớp 9 Language Focus Exercise

3.1.Exercise 1 Language Focus Unit 10

3.2.Exercise 2 Language Focus Unit 10

3.3.Exercise 3 Language Focus Unit 10

3.4.Exercise 4 Language Focus Unit 10

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 10


May/migh + Verb (bare-infinitive)

"may" với "might" phần đông dùng biểu đạt khả năng có thể xảy ra của hành vi nào đó. Mặc dù nhiên, "may" chỉ tài năng xảy ra của sự việc ở khoảng 1/2 còn "might" ở mức độ không chắc chắn rằng bằng "may".dạng bao phủ định "may" --> "may not" với "might" --> "might not"Ex: He may/might be in the office.Linh may not come lớn the party tonight. She isn"t feeling well.
Conditional Sentences: Câu điều kiện

a. Type 1 (Câu điều kiện diễn đạt sự thật ở bây giờ và tương lai)

If - clause, main clause

Simple present will + Verb (bare-infinitive)

ex: If we go by bus, it will be cheaper.Mệnh đề If hoàn toàn có thể đứng đầu câu, hoặc đứng ở cuối câuex: You will miss the train if you don"t hurry.

b. Type 2 (Câu điều kiện miêu tả điều không quá ở hiện tại)

If - clause, main clause

Simple past would + Verb (bare - infinitive)

ex: If he had the money, he would buy a computer.I would buy it if it weren"t so expensive.Lưu ý: Ta cần sử dụng "were" so với các ngôi vào câu điều kiện loại II.

3. Unit 10 Lớp 9 Language Focus Exercise


3.1. Exercise 1 Language Focus Unit 10

Work with a partner. Usemayormightand talk about Andy"s presents.(Thực hành với chúng ta học. Sử dụngmayhoặcmightvà nói về những món xoàn của Andy.)

*

*

Guide khổng lồ answer

a)It may be a book or it might be a game.

b)It may be a box of crayons or it might be a box of paint.

c)It may be a football or it might be a basketball.

d)It may be a boat or it might be a train.

e)It may be a flying saucer or it might be a meteor.

f)It may be an evening star or it might be a spacecraft.


3.2. Exercise 2 Language Focus Unit 10

Complete the sentences. Use the verbs in the box.(Hoàn thành rất nhiều câu sau. Dùng đa số động từ vào khung.)

rain/not go out join/finish write/not forget

not be/drop miss/ not hurry

b. Lan ____ the bus if she _____.

c. If Ha ______ careful, he _____ the cup.

d. Mrs. Nga ______ us if she _____ her work early.

e. If Mrs. Binh _____ a shopping list, she ______ what lớn buy.

Guide to lớn answer

b)Lanwill missthe bus if shedoesn"t hurry.

Xem thêm: Nêu Bản Chất Của Dòng Điện Trong Chất Khí : Bản Chất Và Ứng Dụng Trong Thực Tế

c)If Hais not careful,hewill dropthe cup.

d)Mrs Ngawill joinus if shefinishesher work early.

e)If Mrs. Binhwritesa shopping list, shewill not forgetwhat khổng lồ buy.


3.3. Exercise 3 Language Focus Unit 10

Look at the pictures. Complete the sentences.(Nhìn vào tranh. Ngừng các câu sau.)

*

*

Guide lớn answer

b)If Mr. Loc had a car, he would drive it lớn work.

c)If Lan lived in Ho bỏ ra Minh City, she would visit Saigon Water Park.

d)Nam would arrive at school on time if he had an alarm clock.

e)If Hoa lived in Hue, she would see her parents every day.

f)If Nga owned a piano, she would play it very well.

g)Tuan would get better grades if he studied harder.

h)Na would buy a new computer if she had enough money.


3.4. Exercise 4 Language Focus Unit 10

What would you vì if you met an alien from outer space? Write 3 things you would lượt thích to do.(Bạn sẽ làm gì nếu bạn chạm mặt một người dải ngân hà ở quanh đó không gian? Viết 3 điều bạn muốn làm.)

Guide to answerIf I met an alien from outer space, I would make friends with him/her.If I met an alien from outer space, I would ask him/her about his/her life.If I met an alien from outer space, I would tell you about it.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 10 Lớp 9


Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm Unit 10 tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus, nhằm củng vắt nội dung bài học kinh nghiệm ngữ pháp mời những em tham gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 10 lớp 9 Language Focus


Câu 1:Choose the word that best fit each of the following sentences.

The man ______without trace.


A.disappearedB.disappearingC.appearedD.appearing

Câu 2:

My parents bởi not allow me______, so I had lớn stay at home.

Xem thêm: Biểu Tượng Ngày Gia Đình Việt Nam, Ngày Gia Đình Việt Nam Là Ngày Nào


A.to goB.goC.goingD.gone

Câu 3:

There ______no sounds on the moon.


A.isB.areC.wasD.were

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi test Online để củng cố kiến thức và kỹ năng về bài học này nhé!


Hỏi đáp Language Focus Unit 10


Trong quá trình học tập nếu có vướng mắc hay nên trợ góp gì thì những em hãy phản hồi ở mụcHỏi đáp, xã hội Tiếng Anh bossvietnam.vnsẽ hỗ trợ cho các em một bí quyết nhanh chóng!

Chúc những em học tập tập xuất sắc và luôn đạt các thành tích cao trong học tập!


-- hack Tiếng Anh 9 HỌC247


*

MGID

Bài học thuộc chương


Unit 10 lớp 9 Getting Started Life on other planets
Unit 10 lớp 9 Listen and Read Life on other planets
Unit 10 lớp 9 Speak - hội thoại Life on other planets
Unit 10 lớp 9 Listen - bài xích nghe Life on other planets
Unit 10 lớp 9 Read - bài bác dịch Life on other planets
Unit 10 lớp 9 Write - nội dung bài viết Life on other planets
ADSENSE
ADMICRO

cỗ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9


Toán 9

Lý thuyết Toán 9

Giải bài bác tập SGK Toán 9

Trắc nghiệm Toán 9

Ôn tập Toán 9 Chương 4

Ôn tập Hình học 9 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 9


Ngữ văn 9

Lý thuyết Ngữ Văn 9

Soạn văn 9

Soạn văn 9 (ngắn gọn)

Văn mẫu 9

Soạn bài xích Những ngôi sao xa xôi

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 9


Tiếng Anh 9

Giải bài xích Tiếng Anh 9

Giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 9

Unit 9 Lớp 9 Natural Disasters

Tiếng Anh 9 mới nhận xét 4

Đề thi HK2 môn tiếng Anh 9


Vật lý 9

Lý thuyết đồ vật lý 9

Giải bài bác tập SGK vật dụng Lý 9

Trắc nghiệm trang bị lý 9

Ôn tập đồ gia dụng Lý 9 Chương 4

Đề thi HK2 môn đồ vật Lý 9


Hoá học tập 9

Lý thuyết Hóa 9

Giải bài xích tập SGK hóa học 9

Trắc nghiệm Hóa 9

Ôn tập hóa học 9 Chương 5

Đề thi HK2 môn Hóa 9


Sinh học 9

Lý thuyết Sinh 9

Giải bài tập SGK Sinh 9

Trắc nghiệm Sinh 9

Sinh học tập 9 Chương BVMT

Đề thi HK2 môn Sinh 9


Lịch sử 9

Lý thuyết lịch sử hào hùng 9

Giải bài xích tập SGK lịch sử hào hùng 9

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 9

Lịch Sử 9 Chương 7 LS Việt Nam

Đề thi HK2 môn lịch sử dân tộc 9


Địa lý 9

Lý thuyết Địa lý 9

Giải bài xích tập SGK Địa lý 9

Trắc nghiệm Địa lý 9

Địa Lý 9 Địa Lý Địa Phương

Đề thi HK2 môn Địa lý 9


GDCD 9

Lý thuyết GDCD 9

Giải bài tập SGK GDCD 9

Trắc nghiệm GDCD 9

GDCD 9 học tập kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 9


Công nghệ 9

Lý thuyết công nghệ 9

Giải bài xích tập SGK công nghệ 9

Trắc nghiệm công nghệ 9

Công nghệ 9 Quyển 5

Đề thi HK2 môn technology 9


Tin học 9

Lý thuyết Tin học tập 9

Giải bài tập SGK Tin học tập 9

Trắc nghiệm Tin học 9

Tin học tập 9 Chương 4

Đề thi HK2 môn Tin học 9


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 9

Tư liệu lớp 9


Xem những nhất tuần

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Đề thi vào lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Sinh

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa

Đề thi vào lớp 10 môn Lý

Đề thi HK1 lớp 9

Đề thi thân HK1 lớp 9

Đề thi thân HK2 lớp 9

Đề thi HK2 lớp 9

Đề cương cứng HK2 lớp 9

6 bài văn chủng loại về tác phẩm lặng lẽ âm thầm Sa Pa

5 bài bác văn mẫu mã về thành tựu Nói với con

5 bài xích văn mẫu bài thơ sang trọng thu

5 bài bác văn mẫu hay về bài bác thơ nhỏ cò

Văn mẫu Nghị luận về một sự việc tư tưởng, đạo lí

8 bài xích văn chủng loại Chuyện thiếu nữ Nam Xương

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 9

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 10

Video Toán NC lớp 9- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thiết bị 7: từ 08h30 - 21h00

bossvietnam.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247