Khi trả bài kiểm tra môn toán của lớp 5a

     
*

Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 5A, thầy giáo nói: "Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 ít hơn 5%, có toàn bộ 18 điểm 10 cùng 9. Hỏi lớp 5A tất cả bao nhiêu bạn? (Ai cũng được kiểm tra)

 


*

Số điểm 9 chiếm:

25%-5%=20%

Số điểm 10 với điểm 9 chiếm:

25%+20%=45%

 Số học viên lớp 5A là:

18:45x100=40(học sinh)

Đáp số:40 học tập sinh


*

Số điểm 9 chiếm trong lớp sẽ là :

25% - 5% = 20%

Số điểm 9 cùng điểm 10 chỉ chiếm trong lớp đó là :

25% + 20% = 45%

Số học viên lớp 5A là : 

18 : 45 x 100 = 40 ( học viên )

Đáp số ; ........

Bạn đang xem: Khi trả bài kiểm tra môn toán của lớp 5a


Khi trả bài xích kiểm tra toán của lớp 5A,cô giáo nói "số điểm 10 chiếm 25%",số điểm 9 ít hơn 5%.Biết rằng có toàn bộ 18 điểm 9 và 10.Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn

 


Số điểm 9 là: 25% - 5% = 20%

Tổng số điểm 9 với 10 là: 25% + 20% = 45%

Số học viên lớp 5A là: 18 : 45x100 = 40 (học sinh)


Số điểm 9 chiếm:

25%-5%=20%

Số điểm 10 với điểm 9 chiếm:

25%+20%=45%

 Số học viên lớp 5A là:

18:45x100=40(học sinh)

Đáp số:40 học tập sinh


Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 5a, gia sư nói :""số điểm 10 chiếm phần 25%, số điểm 9 thấp hơn điểm 5%. Biết rằng có toàn bộ 18 điểm 9 cùng 10. Hỏi lớp 5a gồm bao nhiêu các bạn ?


Số phần trăm học viên dược 10 và 9 là:

25+(25-5)=45(%)

Số học viên lớp 5A là:

18:45%=40(học sinh)

Đs:40 học sinh.

Xem thêm: Thế Nào Là Tả Cảnh Ngụ Tình Là Gì? Nghệ Thuật Này Được Thể Nghệ Thuật Này Được Thể


Tỉ số phần trăm số hs đạt điểm 9:

25%+6,25%=31,25%

Tỉ số % của hs đạt điểm 9 hoặc 10 :

25%+31,25%=56,25%

Số hs lớp 5A là:

18 x 100 : 56,25 = 32 (hs)

Đ/S : 32 hs

Đúng nhớ cho bạn nhé 


Các bạn ơi các bạn giúp bản thân nhé.Sau lúc trả bài kiểm tra Toán của lớp 5A,cô giáo nói:số điểm 10 chiếm phần 25%,số điểm 9 thấp hơn 5% có toàn bộ 18 điểm 10 với 9 (ai cũng khá được kiểm tra)Lớp 5A bao gồm bao nhiêu học tập sinh.Giải chi tiết cho mình nhé.

Xem thêm: Thế Nào Là Nghệ Thuật Tả Cảnh Ngụ Tình, Nghệ Thuật Tả Cảnh Ngụ Tình Là Gì


Số h/s được điểm 9 chiếm số tỷ lệ là :

25% - 5% = 20% 

Số h/s đạt điểm 10 và 9 chiếm phần số xác suất là :

25% + 20% = 45% 

Cả lớp bao gồm số h/s là :

18 : 45 x 100 = 40 ( h/s )

 


Sau khi trả bài xích kiểm tra Toán của lớp , giáo viên nói : " Số điểm 10 chiếm phần 25% , số điểm 9 thấp hơn 5% . Có toàn bộ 18 điểm 9 và 10 . Hỏi lớp 5A gồm bao nhiêu học sinh?


tỉ số học sinh được 10, 9điểm là:

25% + 25% -5% = 45%

lớp 5A có số học sinh là:

18:45*100=40 ( học sinh )

ĐS 40 học sinh


Số điểm 9 chiếm:

25%-5%=20%

Số điểm 10 cùng điểm 9 chiếm:

25%+20%=45%

 Số học viên lớp 5A là:

18:45x100=40(học sinh)

Đáp số:40 học sinh


Khi trả bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A cô giáo nói "Số điểm mười chỉ chiếm 25%, số điểm 9 nhiều hơn thế số điểm 10 là 6,25%; như vậy bao gồm 18 bạn được điểm 9 hoặc 10, tất cả học viên trong lớp hầu hết nộp bài kiểm tra".Hỏi lớp 5A gồm bao nhiêu bạn làm việc sinh?


Tổng số bạn đạt điểm 9, 10 là : 18 bạn 

Số bạn lấy điểm 9 chiếm số phần trăm là :

25% + 6,25% = 31,25%

Số bạn được điểm 9 và 10 chiếm số phần trăm là:

31,25% + 25% = 56,25%

18 học viên ứng cùng với số tỷ lệ là: 56,25%

 Số học sinh của lớp là : 18 : 56,25 x 100 = 32 (học sinh)

Đáp số :.... 


Khi trả bài bác kiểm tra môn Toán của lớp 5A thầy giáo nói "Số điểm mười chiếm 25%, số điểm 9 nhiều hơn nữa số điểm 10 là 6,25%; như vậy gồm 18 bạn lấy điểm 9 hoặc 10, tất cả học sinh trong lớp đông đảo nộp bài xích kiểm tra".Hỏi lớp 5A gồm bao nhiêu bạn học sinh?


Khi trả bài xích kiểm tra môn toán của lớp 5A thầy giáo nói: " Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 nhiều hơn số điểm 10 là 6,25%; như vậy tất cả 18 bạn ăn điểm 10 hoặc 9, vớ cả học viên trong lớp phần nhiều nộp bài xích kiểm tra". Hỏi lớp 5A bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

số điểm 9 chỉ chiếm : 25 + 6,25 = 31,25%

18 chỉ 25% + 31,25% = 56,25 học viên cả lớp 

số học sinh đó là : 32 học tập sinh


 Bài toán : lúc trả bài xích kiểm tra môn toán của lớp 5A giáo viên nói : " Số điểm 10 chỉ chiếm 25%, số điểm 9 nhiều hơn nữa số điểm 10 là 6,25%; Như vậy tất cả 18 bạn lấy điểm 10 hoặc điểm 9, vớ cả học sinh trong lớp hồ hết nộp bài bác kiểm tra". Hỏi lớp 5A bao gồm bao nhiêu học sinh?


số phần trăm học viên đạt điểm 9:

25%+6,25%=31,25%

số phần trăm học viên đạt điểm 9;10 :

25%+31,25%=56,25%

lớp 5a bao gồm số học sinh là

18:56,25%=32 học sinh

Đáp số..................................

*


Số phần trăm học sinh đạt điểm 9 là : 25% + 6,27% =31,25%Số phần trăm học sinh đạt điểm 9,10 là : 25%+ 31,25% = 56,25%Số học viên lớp 5A gồm là : 18 : 56,25% = 32 học tập sinhĐ/s : 32 học sinh


Khi trả bài bác kiểm tra môn Toán của lớp 5A thầy giáo nói:""số điểm 10 chiếm phần 25%, số chín điểm nhiều hơn thế nữa 9 điểm là 6,25%;như vậy gồm 18 bạn lấy điểm 10 hoặc 9,tất cả học sinh trong lớp hầu như nộp bài kiểm tra"".Hỏi lớp 5A tất cả bao nhiêu học tập sinh?