Ioe: hấp dẫn

     

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại loài kiến thức chuẩn bị cho những vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Ioe: hấp dẫn

Mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 vòng 1 mang lại vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice khổng lồ meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice khổng lồ meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... To lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Bột Pha Nước Tắm Trẻ Em Nhân Hưng, Bột Tắm Trẻ Em Nhân Hưng

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to lớn make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en khổng lồ me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice khổng lồ meet you.

Xem thêm: Top 2 Cách Đổi Mã Pin Agribank Trên Điện Thoại Online, Cách Đổi Mã Pin The Atm Trên Điện Thoại

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung cụ thể Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
bossvietnam.vn
311
Lượt tải: 15.870 Lượt xem: 76.278 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 tải về Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA