Inform đi với giới từ gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese bossvietnam.vnVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: Inform đi với giới từ gì

*Xem thêm: Ăn Khế Trả Vàng - Truyện Cây Khế (Có File Nghe Mp3)

*Xem thêm: Các Mẫu Câu Chào Buổi Sáng Bằng Tiếng Anh Hay, Các Mẫu Câu Chào Buổi Sáng Tiếng Anh Thông Dụng

informngoại cồn từ (to inform somebody of / about something) đến ai biết về mẫu gì; nói mang lại ai biết lớn inform the casualty ward about a oto accident báo đến phòng cấp cứu biết một vụ tai nạn xe hơi have you informed the police? anh vẫn báo cho công an chưa? he informed the police that some money was missing anh ta báo cho công an biết rằng có bị mất tiền keep me informed of /about what happens bao gồm chuyện gì xẩy ra thì báo đến tôi biết to inform oneself of the facts từ bỏ mình mày mò sự bài toán (to inform against / on somebody) gửi ra bằng chứng hoặc lời cáo giác ai (cho cảnh sát biết); khai báo one of the criminals informed against/on the rest of the gang một tên trong lũ tội phạm vẫn khai báo về số đông tên còn sót lại trong băng nhóm nêu phần nhiều nét hầu hết của chiếc gì; ngấm nhuần the sense of justice which informs all her writings ý thức về công lý thấm nhuần toàn bộ các trứ tác của bà ấy thông tin, truyền dữ kiện, thông báo