I CAN"T GET MY FEET INTO THESE SHOES

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

I . Rewrite the second so that it has a similar meaning to lớn the first one

1. I can't get my feet into these shoes

=> these shoes ...............................

Bạn đang xem: I can"t get my feet into these shoes

2. I'm very pleased that we shall meet again soon

=> I'm looking ........................................

3. This is a too hard question for her khổng lồ answer

=> thes question .....................................

4. She wanted to know where he had studied French

=> she asked him : " ............................................

5. '' Bring your swimming things in case it's sunny ''

=> he told ..................................


Lớp 6Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
2
0
*

1. I can"t get my feet into these shoes .

→ These shoes can"t be got into by my feet.

2. I"m very pleased that we shall meet again soon.

I"m looking forward lớn meeting you again.

3. This is a too hard question for her khổng lồ answer.

This question is too difficult for her lớn answer.

4. She wanted khổng lồ know where he had studied French.

She asked him :"Where did you study French?".

5. ""Bring your swimming things in case it"s sunny "".

He told me lớn bring my swimming things in case it was sunny.


Đúng 0
Bình luận (0)
*

I . Rewrite the second so that it has a similar meaning khổng lồ the first one

1. I can"t get my feet into these shoes

=> These shoes can"t be got into by my feet.

2. I"m very pleased that we shall meet again soon

=> I"m looking forward to meeting you again.

3. This is a too hard question for her to lớn answer

=> This question is too difficult for her to answer.

4. She wanted to know where he had studied French

=> She asked him :"Where did you study French?".

5. "" Bring your swimming things in case it"s sunny ""

=> He told me to bring my swimming things in case it was sunny.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

Change each sentence into reported speech or a direct question by filling in the gaps. Over each sentence with a full stop (.) or a question mark (?).➤ (Did they come?) She asked ....if.... They had come .........➤ (I asked him where he worked.) ....Where.... Bởi vì you work ....?....1. (Do you speak English?) They asked me ........ I spoke English ........2. (I wanted to know why he had taken my key.) ........ Did you take my key ........3. (How many people came to lớn the party?) I asked .......

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có 5 Chữ Số Trong Đó Các Chữ Số Cách Đều Chữ Số Đứng Giữa Thì Giống Nhau


Đọc tiếp

Change each sentence into reported speech or a direct question by filling in the gaps. End each sentence with a full stop (.) or a question mark (?).

➤ (Did they come?) She asked ....if.... They had come .........

➤ (I asked him where he worked.) ....Where.... Bởi you work ....?....

1. (Do you speak English?) They asked me ........ I spoke English ........

2. (I wanted to lớn know why he had taken my key.) ........ Did you take my key ........

3. (How many people came lớn the party?) I asked ........ People had come to the tiệc nhỏ ........

4. (Does Ann work on Saturdays?) I asked ........ Ann worked on Saturdays ........

5. (Can we meet tomorrow?) I asked ........ We could meet tomorrow ........

6. (I asked what he had done.) ........ Has he done ........

7. (Wass Tom born in 1965 or 1966?) I asked them ........ Tom was born ........

8. (Why has Jane gone home?) I asked Jane had gone trang chủ ........

9. (Where vì chưng you go for your holidays?) I wanted to lớn know ....... They went for their holidays ........

Xem thêm: Em Hiểu Thế Nào Là Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh Hơn Chữa Bệnh, Trả Lời Câu Hỏi Bài 44 Trang 118 Sgk Công Nghệ 7

10. (Is Bill coming to the party, Jane?) I asked Jane ........ Bill was coming lớn the buổi tiệc nhỏ ........