HƯỚNG NƯỚC Ở THỰC VẬT

     

I. Khái niệm cảm ứng ở thực vật là gì?

Cảm ứng ở thực vật đó là các phản ứng khi đối chiếu với các kích thích của thực vật thông qua các vận động của tương đối nhiều cơ quan. Các phản ứng và vận động trong cảm ứng thực vật là phản ứng khó nhận thấy, diễn ra chậm rãi, hình thức phản ứng trên thực vật cũng kém đa dạng. Nó gồm có cảm ứng hướng động theo và ứng động, hay còn được gọi là vận động định hướng và vận động cảm ứng.

Bạn đang xem: Hướng nước ở thực vật

Ví dụ về cảm ứng ở thực vật:

+ Khi tất cả chúng ta dùng tay hay vật thể khác tác động chạm hay lực mạnh và cây trinh nữ (cây xấu hổ) chúng sẽ chụm lá lại.

+ Rễ của của cây hướng dương hướng về nguồn nước, hoa của nó hướng về phía sáng.

+ Lúc để cây tại gần hành lang cửa số chúng sẽ hướng phần thân ngọn và lá về phía ánh sáng

+ Cây bắt mồi có thể cảm ứng tự động hóa khép lại và tiết dịch nhầy khi có loài vật khác kích thích chúng.

II. Hướng động

Khái niệm: Hướng động là vận động sinh trưởng của các cơ quan thực vật đối với kích thích từ một hướng xác định.

Hướng của phản ứng được xác định bởi hướng của tác nhân kích thích

Có hai loại hướng động chính :

+ Hướng động dương: vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích

+ Hướng động âm : vận động tránh xa nguồn kích thích

Cơ chế : Hướng động xảy ra khi tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan tiếp nhận kích thích không đều nhau

+ Hướng động dương do các tế bào ở phía không được kích thích phân chia và sinh trưởng nhanh hơn phía có kích thích.

+ Hướng động âm do các tế bào phía được kích thích phân chia và sinh trưởng nhanh hơn phía không có kích thích.

- Các hình thức hướng động ở thực vật

Tùy theo tác nhân kích thích, có các kiểu hướng động sau đây :

+ Hướng sáng: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của ánh sáng. Thân, cành hướng sáng dương; rễ hướng sáng âm.

*
Hình 1 : Hướng sáng của thực vật

+ Hướng trọng lực: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của trọng lực (hướng về tâm quả đất). Rễ hướng trọng lực dương, thân cành hướng hướng trọng lực âm.

Xem thêm: A) Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào ? Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào

*
Hình 2 : Hướng trọng lực của thực vật

+ Hướng hóa: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp lại tác động của hoá chất

Rễ cây luôn hướng về nơi có nguồn dinh dưỡng thích hợp và cần thiết cho sự sinh trưởng, phát triển (hướng hoá dương) và tránh xa nơi có hoá chất độc hại với nó.

*
Hình 3: Hướng hoá

+ Hướng nước : là phản ứng sinh trưởng của thực vật hướng tới nguồn nước

Hướng nước ở rễ là hướng dương

*
Hình 4 : Hướng nước

+ Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh tr­ưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của vật tiếp xúc với bộ phận của cây.

Sự tiếp xúc đã kích thích sự sinh trưởng kéo dài của các tế bào ở phía không tiếp xúc làm cho tua của nó quấn quanh giá thể.

*
Hình 5 : Hướng tiếp xúc

Vai trò: Hướng động giúp cây sinh trưởng hướng tới tác nhân môi trường thuận lợi và tránh xa các tác nhân không thuận lợi của môi trường => giúp cây thích ứng với những biến động của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển.

III. Ứng động (vận động cảm ứng) trong cảm ứng ở thực vật

Khái niệm ứng động là gì?

+ Ứng động là vận động phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích tác động từ nhiều phía của môi trường thiên nhiên (không định vị trí hướng của môi trường thiên nhiên). Ứng động gồm có: Ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

Các loại ứng động ở thực vật

Ứng động gồm có: Ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

+ Ứng động sinh trưởng: Là vận động cảm ứng của tương đối nhiều tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa), do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng.

+ Ứng động không sinh trưởng: Là kiểu ứng động không có lớn lên của tương đối nhiều tế bào và sự phân chia của tương đối nhiều tế bào. Ứng động không sinh trưởng gồm có: Ứng động sức trương; Ứng hóa ứng động, Ứng động tiếp xúc.

Xem thêm: Trung Tâm Khảo Thí Trực Tuyến

Vai trò của ứng động ở thực vật

Ứng động giúp thực vật tồn tại và phát triển, thích nghi đa dạng khi đối chiếu với sự biến đổi của môi trường thiên nhiên.