Hướng Dẫn Làm Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán

     
*

Để ôn luyện với thực hành những kiến thức nguyên tắc kế toán vẫn học bạn có thể tham khảo các dạng bài tập nguyên tắc kế toán tất cả lời giải. Mời các bạn cùng khả năng kế toán tham khảo sau đây bài tập về định khoản kế toán cùng tính chi tiêu sản phẩm.
Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán – gồm lời giải

I. Bài bác tập nguyên lý kế toán số 1

Tại doanh nghiệp lớn (DN) sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Hà có các số liệu tương quan đến quá trình sản xuất được kế toán ghi nhận như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, trên DN, có những nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

1. Download NVL nhập kho chưa trả tiền cho người bán, giá chưa có thuế là 300.000.000, TGTGT 10%, CP tải NVL về nhập kho chưa thuế là 500.000đ, đã trả bởi tiền mặt, khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá được hưởng trọn 2% bên trên giá thiết lập chưa thuế học kế toán trưởng

2. Xuất kho NVL thực hiện cho các bộ phận trực tiếp chế tạo là 150.000.000đ, phần tử phục vụ phân phối là 20.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn là 3.000.000đ

3. Tính lương phải trả đến công nhân trực tiếp sản xuất là 80.000.000đ, nhân viên cai quản phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, thành phần quản lý công ty lớn là 30.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào túi tiền liên quan tất cả phần trừ lương

5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 1 lần sử dụng ở các thành phần sản xuất là 1.700.000đ, thành phần quản lý công ty lớn 2.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 3.000.000đ

6. Nhận ra hóa đối kháng tiền điện, tiền nước phát sinh ở các phần tử sản xuất là 5.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn là 1.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 2.000.000đ khóa đào tạo excel cơ bản

7. Trong kỳ, thành phần SX đã ngừng và nhập kho 10.000SP A. Giá trị SPDD thời điểm cuối kỳ là 2.400.000đ, DN review SPDD theo giá thành NVLC

8. Xuất kho 800 SP đi tiêu tốn trực tiếp, đơn giá cả là 50.000đ/sp, TGTGT 10%, quý khách hàng chưa thanh toán

9. Nhận thấy giấy báo có của bank do khách hàng thanh toán lô sản phẩm ở nghiệp vụ 8

10. Xuất kho 100 sp nhờ cất hộ đi bán, giá bán bao hàm 10 %TGTGT là 61.500đ

Yêu cầu: bảng mã mô hình xuất nhập khẩu

Tính toán định khoản với phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các tài khoản gồm liên quan. Tính giá thành SP nhập kho vào kỳ. Hiểu được doanh nghiệp hạch toán sản phẩm tồn kho theo pp kiểm kê thường xuyên và nộp TGTGT theo pp khấu trừ thuế:

Giải bài tập nguyên lý kế toán số 1

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

1. Khi nhập kho NVL

Nợ TK 1521 : 300.000.000

Nợ TK 1331 : 30.000.000

Có TK 331 : 330.000.000

– chi phí vận ship hàng về nhập kho

Nợ TK 152 : 5.000.000

Nợ TK 1331 : 500.000

Có TK 111: 5.500.000

– Khoản giảm ngay hàng mua được hưởng

Nợ TK 331 : 300.000.000*2% = 6.000.000

Có TK 152 : 6.000.000

2. Xuất kho NVL sử dụng

Nợ TK 621 : 150.000.000

Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641 : 5.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 152 : 178.000.000

3. Tính lương bắt buộc trả cho cbcnvc mẫu report tài chính nội bộ

Nợ TK 622 : 80.000.000

Nợ TK 627 : 10.000.000

Nợ TK 641 : 20.000.000

Nợ TK 642 : 30.000.000

Có TK 334 : 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Nợ TK 622 : 80.000.000*19% = 15.200.000

Nợ TK 627 : 10.000.000*19% = 1.900.000

Nợ TK 641 : 20.000.000*19% = 3.800.000

Nợ TK 642 :30.000.000*19% = 5.700.000

Nợ TK 334 : 140.000.000*6% = 8.400.000

Có TK 338 : 35.000.000

5. Xuất kho CCDC PVSX

Nợ TK 627 : 1.700.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 153 : 6.700.000

6. Nợ TK 627 : 5.000.000

Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 642 : 2.000.000

Có TK 331 : 8.000.000

7. Kết chuyển chi phí tính chi tiêu sản phẩm

Nợ TK 154 : 283.800.000

Có TK 621 : 150.000.000

Có TK 622 : 80.000.000 + 15.200.000 = 95.200.000

Có TK 627 : 20.000.000+10.000.000 + 1.900.000 + 1.700.000 + 5.000.000 = 38.600.000

Tổng ngân sách chi tiêu sản phẩm nhập kho = 10.000.000 + 283.800.000 – 2.400.000 = 291.400.000

Giá thành đối chọi vị sản phẩm nhập kho = 291.400.000/1.000 = 291.400

Nhập kho TPSX vào kỳ

Nợ TK 155 : 291.400.000

Có TK 154 : 291.400.000

8a. Nợ TK 632 : 800*391.400 = 313.120.000

Có TK 155 : 313.120.000

b. Nợ TK 131 ; 44.000.000

Có TK 511 : 800*50.000 = 40.000.000

Có TK 3331 ; 4.000.000

9. Nợ TK 112 : 44.000.000

Có TK 131 : 44.000.000

10. Nợ TK 157 : 100*291.400 = 291.400.000

Có TK 155 : 291.400.000

*

II.

Xem thêm: 15+ Bài Tập Về Từ Loại Tiếng Anh Có Đáp Án ), Bài Tập Trắc Nghiệm Từ Loại Tiếng Anh Có Đáp Án


Xem thêm: Nhận Biết Tình Trạng Phân Và Nước Tiểu Trẻ Sơ Sinh Có Màu Cam


Bài bác tập nguyên lý kế toán số 2

Tại dn sản xuất và thương mại dịch vụ Thanh Hà có các số liệu liên quan đến qua trình cấp dưỡng được kế toán tài chính ghi nhận như sau:

Số dư vào đầu kỳ của TK 154 : 4.000.000

Trong kỳ, tại dn có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

1. Xuất kho 50.000.000đ vật liệu sử dụng cho:

Trực tiếp cung ứng SP : 42.000.000đ ship hàng ở phân xưởng cung cấp : 4.000.000đ cỗ phận bán hàng : 1.500.000đ phần tử quản lý công ty lớn : 2.500.000đ

2. Chi phí lương phải giao dịch cho CNV là 16.000.000đ vào đó:

Công nhân trực tiếp chế tạo : 9.000.000đ nhân viên cấp dưới phân xưởng : 2.000.000đ Nhân viên bán hàng 2.000.000đ Nhân viên thống trị doanh nghiệp ; 3.000.000đ

3. Trích BHXH, BHYT với KPCĐ theo tỷ lệ quy định nhằm tính vào túi tiền có liên quan, của cả phần trừ vào lương

4. Phần tử sản xuất báo hư một CCDC có mức giá xuất kho ban đầu là 3.000.000đ, CCDC ở trong loại phân chia 3 lần

5. Khấu hao TSCĐ là 10.000.000đ phân chia cho :

Phân xưởng sản xuất : 6.000.000đ cỗ phận bán sản phẩm : 1.500.000đ bộ phận quản lý công ty : 2.500.000

6. Ngân sách chi tiêu khác phạt sinh chưa trả mang đến nhà cung cấp có cực hiếm theo hóa đối kháng là 17.600.000đ, TGTGT 10% phân chia cho bộ phận bán sản phẩm là 10.000.000đ, phần tử quản lý doanh nghiệp lớn là 6.000.000đ

7. Vào kỳ sản xuất xong 2.000SP, đã nhập kho thành phẩm. Cho biết túi tiền SXDD vào cuối tháng là 3.200.000đ

8. Xuất kho 500SP cung cấp trực tiếp mang đến khách hàng giá cả chưa TGTGT là 40.000đ/sp, TGTGT10%, quý khách hàng chưa thanh toán

9. Xuất kho 200 SP giữ hộ đi bán giá thành chưa TGTGT 10% là 38.000đ/sp. Mười ngày sau, người sử dụng thông báo gật đầu mua lô hàng 200 SP này, cùng đã giao dịch thanh toán cho dn bằng chuyển khoản

10. Xuất kho 300 SP chào bán trực tiếp cho khách hàng, giá cả 34.000đ/sp người tiêu dùng thanh toán bằng tiền mặt mang lại DN

Yêu cầu :

1. Định khoản với phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào sơ đồ gia dụng tài khoản

2. Tính giá thành sản phẩm nhập kho vào kỳ

3. Tính hiệu quả kinh doanh vào kỳ

Hướng dẫn giải bài xích tập nguyên tắc kế toán số 2

I. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Nợ TK 621 : 42.000.000

Nợ TK 627 : 4.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 : 2.500.000

Có TK 152 : 50.000.000

2. Nợ TK 622 : 9.000.000

Nợ TK 627 : 2.000.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 334 : 16.000.000

3 Nợ TK 622 : 9.000.000*19% = 1.710.000

Nợ TK 627 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 641 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 642 : 3.000.000*19% = 570.000

Nợ TK 334 : 16.000.000*6% = 960.000

Có TK 338 : 3.820.000

4. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 142 : 1.000.000

5. Nợ TK 627 : 6.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 ; 2.500.000

Có TK 214 : 10.000.000

6. Nợ TK 641 ; 10.000.000

Nợ TK 642 : 6.000.000

Nợ TK 1331 : 1.600.000

Có TK 331 : 17.600.000

7. Kết chuyển CP tính giá cả SP

Nợ TK 154 : 42.000.000 + 10.710.000 + 13.380.000 = 66.090.000

Có TK 621 : 42.000.000

Có TK 622 : 9.000.000 + 1.710.000 = 10.710.000

Có TK 627 : 4.000.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.000.000 + 6.000.000 = 13.380.000

Tổng giá thành SP = 4.000.000 + 66.090.000 – 3.200.000 = 66.890.000

Giá thành đơn vị sp = 66.890.000/2.000 = 33.445

Nhập kho TPBB SX vào kỳ

Nợ TK 155 : 66.890.000

Có TK 154 : 66.890.000

8. Phản ánh giá vốn hàng buôn bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 500*33.445 = 16.722.500

Có TK 155 : 16.722.500

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 131 : 22.000.000

Có TK 511 : 500*40.000 = 20.000.000

Có TK 3331 ; 2.000.000

9. Nhờ cất hộ kho mặt hàng đi bán

Nợ TK 157 : 200 * 33.445 = 6.689.000

Có TK 155 : 6.689.000

Khi khách hàng hàng đồng ý thanh toán

Phản ánh giá vốn hàng bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 6.689.000

Có TK 157 : 6.689.000

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 112 : 8.360.000

Có TK 511 : 200*38.000 = 7.600.000

Có TK 3331 : 760.000

10. đề đạt giá vốn hàng bán

Nợ TK 632 ; 300*33.445 = 10.033.500

Có TK 155 : 10.033.500

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 111 : 11.220.000

Có TK 511 : 300*34.000 = 10.200.000

Có TK 3331 : 1.020.0000

11. Kết chuyển giá vốn hàng phân phối trong kỳ

Nợ TK 911 : 33.445.000

Có TK 632 ; 16.722.500 + 6.689.000 + 10.033.500 = 33.445.000

Kết gửi DT bán hàng trong kỳ

Nợ TK 511 : 20.000.000 + 7.600.000 + 10.200.000 = 37.800.000

Có TK 911 : 37.800.000

Kết chuyển CP tạo ra trong kỳ

Nợ TK 911 : 29.950.000

Có TK 641 : 1.500.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.500.000 + 10.000.000 = 15.380.000

Có TK 642 : 2.500.000 + 3.000.000 + 570.000 + 2.500.000 + 6.000.000 = 14.570.000

KQKD = 37.800.000 – ( 33.445.000 + 29.950.000) = – 25.595.000

Nợ TK 421 : 25.595.000

Có TK 911 : 25.595.000

Qua giải 2 bài tập nguyên lý kế toán trên đây mong rằng các bạn đã thành thạo rộng trong câu hỏi định khoản những tài khoản kế toán cùng tính giá thành sản phẩm.