HOW MANY LANGUAGES DO YOU SPEAK?

     

Đáp án với lời giải đúng chuẩn cho thắc mắc "How many languages can you speak?" The teacher asked me cùng với kiến thức mở rộng về câu trực tiếp - gián tiếp là gần như tài liệu tiếp thu kiến thức vô cùng hữu ích dành đến thầy cô và bạn làm việc sinh.

Bạn đang xem: How many languages do you speak?

Trả lời thắc mắc "How many languages can you speak?" The teacher asked me:

- The teacher asked me how many languages I could speak

Nội dung câu hỏi này bên trong phần kỹ năng về Câu trực tiếp – loại gián tiếp, hãy cũng Top giải thuật tìm hiểu chi tiết hơn nhé!


I. Quan niệm câu thẳng - loại gián tiếp

II. Quy tắc gửi câu trực tiếp thành câu loại gián tiếp

III. Biến đổi các một số loại câu trực tiếp sang trọng câu con gián tiếp

- kết cấu chung cho câu gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

Kiến thức mở rộng về câu trực tiếp - con gián tiếp 

I. Tư tưởng câu trực tiếp - loại gián tiếp

- Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.

- tiếng nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó mô tả (còn hotline là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt trong vết ngoặc kép.

Ví dụ: She said ,” The exam is difficult”. "The exam is difficult" là lời nói trực tiếp tốt câu trực tiếp

- tiếng nói gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một fan khác bên dưới dạng gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Hoa said,”I want lớn go home” -> Hoa said she wanted lớn go home là câu con gián tiếp (indirect speech)

II. Quy tắc đưa câu trực tiếp thành câu gián tiếp

- Trong giờ đồng hồ Anh, khi ước ao chuyển câu thẳng thành câu loại gián tiếp, chúng ta cần

1. Lùi thì của hễ từ

- vấn đề được tường thuật trong câu gián tiếp thường không xảy ra tại thời khắc nói. Cũng chính vì thế, khi đưa câu thẳng thành câu gián tiếp, rượu cồn từ đề nghị được lùi 1 thì về quá khứ so với thì của thời gian nói.

Ví dụ: đụng từ lúc này đơn => vượt khứ đơn, cồn từ vượt khứ 1-1 => thừa khứ hoàn thành. Cụ thể như sau:


Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ trả thành

Hiện tại xong xuôi tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ ngừng tiếp diễn

Quá khứ trả thành

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ xong tiếp diễn

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Tương lai đơn

Tương lai đối chọi trong vượt khứ (would)

Tương lai gần

was/ were going to V

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn trong vượt khứ (would be Ving)

Tương lai hoàn thành

Tương lai dứt trong quá khứ (would have V(pII)

Tương lai chấm dứt tiếp diễn

Tương lai chấm dứt tiếp diễn trong vượt khứ (would have been Ving)

Shall/ Can/ May

Should/ Could/ May

Should/ Could/ Might/ Must/ Would 

Giữ nguyên

- lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh có 1 số trường vừa lòng không thể triển khai lùi thì khi gửi từ câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếp.

- Nếu đụng từ tường thuật phân tách ở thì hiện tại tại, khi chuyển từ câu trực tiếp thanh lịch câu gián tiếp, động từ chủ yếu và các trạng từ bỏ chỉ chỗ chốn/ thời hạn được không thay đổi không đổi.

Xem thêm: Một Tàu Thủy Có Vận Tốc Khi Nước Lặng Là A Km/Giờ, Vận Tốc Của Dòng Nước Là B Km/Giờ

Ví dụ:

My mom says: “I’m going lớn the market.”Mẹ tôi bảo: “Mẹ đang đi chợ.”

-> My mom says she is going to lớn the market.

- Khi diễn tả một thực sự hiển nhiên.

Ví dụ:

She said: “The sun rises in the East.”Cô ấy nói: “Mặt trời mọc ở phía Đông.”

- > She said that the Sun rises in the East.

*

- Câu đk loại 2 và loại 3 

Ví dụ: “If I were you, I would not do that.” She said

- > She said that if she were me, she would not vị that.

- cấu trúc “Wish + thừa khứ đơn/ quá khứ hoàn thành

Ví dụ: “I wished I lived in Paris.” he said.

- > He said he wished he lived in Paris.

Xem thêm: Đọc Hiểu Lỗi Lầm Và Sự Biết Ơn (5 Mẫu), Câu Chuyện Lỗi Lầm Và Sự Biết Ơn

- cấu trúc “It’s time somebody did something”

Ví dụ: “It’s time he finished his homeworks.” His mother said.

-> His mother said it was time he finished his homeworks. 

2. Đổi ngôi, đổi tân ngữ

- Khi chuyển từ câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếp, ta cần xem xét đổi ngôi, đổi đại từ bỏ nhân xưng và tân ngữ cho phù hợp với ngữ nghĩa cùng hoàn cảnh. 

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

I

He, she

You

I, he, she, they (số nhiều)

We

they

My

His, her

Me

Him, her

Mine

His, hers

Our

their

Yours

His, her, my, their

Us

them

Myself

Himself, herself

Yourself

Himself, herself, myself

Ourselves

Themselves 

3. Đổi trạng tự chỉ địa điểm chốn, thời gian

- vào câu con gián tiếp, vụ việc không xẩy ra tại thời điểm hay vị trí mà người nói tường thuật. Bởi vì thế, khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu loại gián tiếp, cần để ý đổi trạng từ bỏ chỉ thời gian, vị trí chốn. Ví dụ như sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Here

There

Now

then

Yesterday 

The day before

Tomorrow

The day after

Today/ tonight

That day/ that night

Ago

Before 

Next

The following …

Last

The previous …

This

That

These

Those

III. Thay đổi các một số loại câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp

- Khi biến đổi từ câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp sẽ có được 3 loại chính sau: dạng câu trần thuật, câu hỏi và câu mệnh lệnh

1. Câu loại gián tiếp với dạng nai lưng thuật

- Câu ví dụ: phái mạnh told me: “My girlfriend will come here lớn visit me tomorrow”

➔ phái nam told me that his girlfriend would come there to visit him the following day

2. Câu gián tiếp dạng câu hỏi

- với câu hỏi, ta rất có thể sử dụng những động từ sau: asked, wondered, wanted to know

Câu hỏi dạng Yes/ No

- Khi thay đổi từ câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp cùng với câu trần thuật dạng yes/ no, ta cần:

Bước 1: Thêm if hoặc whether trước câu hỏi

Bước 2: Đổi lại vị trí của chủ ngữ và hễ từ vào câu

- Câu ví dụ: “Are you hungry?” My mom asked

➔ My mom asked if I was hungry

Câu hỏi dạng WH-

- Ta có cấu trúc chung mang đến câu loại gián tiếp dạng thắc mắc WH-

S + asked/ wondered/ wanted to know + WH + S +V…

- Câu ví dụ: “How is the weather?” Lan asked

➔ Lan asked how the weather was

3. Câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu thương cầu

- khi yêu cầu một trách nhiệm với ai đó, vào câu loại gián tiếp sẽ sử dụng các dạng đụng từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…

- cấu trúc chung mang đến câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + lớn V…