Hội thoại tiếng anh giữa bác sĩ và bệnh nhân

     

Là một ngành mang ý nghĩa đặc thù, tiếp xúc tiếng Anh cho những người đi làm tại cơ sở y tế làm nhiều người dân cảm thấy nặng nề khăn. Bởi đối với các khám đa khoa lớn, bạn sẽ thường xuyên chạm mặt các căn bệnh nhân nước ngoài nên bạn cần phải có khả năng tiếp xúc bằng giờ Anh.Bạn sẽ xem: Hội thoại tiếng anh giữa bác bỏ sĩ và dịch nhân

Tuy nhiên, khối hệ thống từ vựng liên quan tới các loại căn bệnh viện, khoa, phòng, bệnh dịch thường gặp… làm các bạn bối rối? Và bạn không biết tiếp xúc như ráng nào để chuyển cài đặt đúng ý của bản thân nhất? TOPICA Native xin chia sẻ với bạn nội dung bài viết dưới đây để chúng ta có thể nâng cao vốn tự vựng và kĩ năng giao tiếp của người tiêu dùng khi thao tác tại căn bệnh viện.

Bạn đang xem: Hội thoại tiếng anh giữa bác sĩ và bệnh nhân

1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng trong khám đa khoa thông dụng nhất

Nếu bạn là một trong những sinh viên ngành Y hay đang xuất hiện ý định vào thao tác tại các bệnh viện nước ngoài thì việc nắm được trường đoản cú vựng siêng ngành là điều bắt buộc. Ít nhất bạn cần phải hiểu được tên của các loại thuốc, loại bệnh dịch hay tìm các phòng nghỉ ngơi trong bệnh dịch viện… Đừng lo, bài viết dưới phía trên trong Series giờ đồng hồ Anh cho những người đi làm của TOPICA Native để giúp đỡ bạn khối hệ thống lại không hề thiếu nhất.

Các loại bệnh dịch viện

Field hospital (fiːld ˈhɒspɪtl ): khám đa khoa dã chiếnCottage hospital (ˈkɒtɪʤ ˈhɒspɪtl ): cơ sở y tế tuyến dướiChildren hospital (məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl): bệnh viện nhiMaternity hospital (məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl): khám đa khoa phụ sảnGeneral hospital (ˈʤɛnərəl ˈhɒspɪtl): bệnh viện đa khoaHospital (ˈhɒspɪtl): bệnh việnMental hospital (ˈmɛntl ˈhɒspɪtl): bệnh viện tâm thầnDermatology hospital (ˌdɜːməˈtɒləʤi ˈhɒspɪtl ): bệnh viện da liễuOrthopedic hospital (ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl): bệnh viện chỉnh hìnhNursing home (ˈnɜːsɪŋ həʊm): bệnh viện dưỡng lão
*

Có không ít loại dịch viện tương xứng với những yêu ước thăm thăm khám khác nhau

2. Các khoa/phòng trong căn bệnh viện

Admission Office (ədˈmɪʃ(ə)n ˈɒfɪs ): Phòng tiếp nhận bệnh nhânOn-call room (ɒn-kɔːl ruːm): chống trựcMortuary (ˈmɔːtjʊəri): nhà xácLaboratory (ləˈbɒrətəri): chống xét nghiệmIsolation room (ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm): Phòng giải pháp lyMedical records department (ˈmɛdɪkəl ˈrɛkɔːdz dɪˈpɑːtmənt ): Phòng tàng trữ hồ sơ bệnh dịch ánOutpatient department (ˈaʊtˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt ): Khoa bệnh nhân ngoại trúIsolation room (ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm): Phòng biện pháp lyHousekeeping (haʊsˌkiːpɪŋ): chống tạp vụEmergency room (ɪˈmɜːʤənsi ruːm): Phòng cung cấp cứuDispensary room (dɪsˈpɛnsəri ruːm): Phòng vạc thuốcDay operation unit (deɪ ˌɒpəˈreɪʃən ˈjuːnɪt): Đơn vị mổ xoang trong ngàyDelivery (dɪˈlɪvəri): chống sinh nởConsulting room (kənˈsʌltɪŋ ruːm): chống khámCentral sterile supply (ˈsɛntrəl ˈstɛraɪl səˈplaɪ): phòng tiệt trùngDischarge Office (dɪsˈʧɑːʤ ˈɒfɪs): chống làm thủ tục ra việnCashier’s (kæˈʃɪəz): Quầy thu tiềnCanteen (kænˈtiːn): Nhà ăn uống bệnh việnBlood ngân hàng (blʌd bæŋk): ngân hàng máu
*

Trong khám đa khoa được phân tách làm những khoa riêng rẽ biệt

Các chuyên khoa trong căn bệnh viện

Endocrinology (ˌɛndəʊkraɪˈnɒləʤi ): y khoa nội tiếtGastroenterology: Khoa tiêu hoáGynecology (ˌgaɪnɪˈkɒləʤi):Phụ khoaOrthopaedics (ˌɔːθəʊˈpiːdɪks): Khoa chỉnh hìnhOncology (ɒnˈkɒləʤi): Ung thư họcInternal medicine (ɪnˈtɜːnl ˈmɛdsɪn): Nội khoaInpatient department (ˈɪnˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt): Khoa người mắc bệnh nội trúCardiology (ˌkɑːdɪˈɒləʤi): Khoa tim mạchDietetics (ˌdaɪɪˈtɛtɪks): Khoa dinh dưỡngAndrology: nam khoaAccident and Emergency Department (ˈæksɪdənt ænd ɪˈmɜːʤənsi dɪˈpɑːtmənt ): Khoa tại nàn và cung cấp cứuDiagnostic imaging department (ˌdaɪəgˈnɒstɪk ˈɪmɪʤɪŋ dɪˈpɑːtmənt): Khoa chẩn đoán hình ảnh y họcAnesthesiology: chuyên khoa gây mêDietetics (daɪɪˈtɛtɪks): Khoa dinh dưỡngDermatology (ˌdɜːməˈtɒləʤi ): siêng khoa domain authority liễuAllergy (ˈæləʤi): dị ứng họcNephrology: Thận họcGeriatrics (ʤɛrɪˈætrɪks ): Lão khoaĐể test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Một số căn bệnh thường gặp

Rash (ræʃ): phân phát banChill (tʃɪl): Cảm lạnhHeadache (ˈhed.eɪk): Đau đầuStomach ache (ˈstʌmək-eɪk): Đau dạ dàySore throat (sɔːʳ θrəʊt/): Viêm họngInfection (ɪnˈfek.ʃən): truyền nhiễm trùngBroken bone (ˈbrəʊ.kən bəʊn): Gãy xươngBurn (bɜːn): Bị bỏngConstipation (kɑːnstɪˈpeɪʃn): apple bónMalaria (məˈleriə): sốt rétTuberculosis (tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs): dịch laoSmallpox (ˈsmɔːlpɑːks): dịch đậu mùaSore eyes (‘so:r ais): Đau mắtDiabetes (daiə’bi:tiz): tiểu đườngSneeze (sni:z): Hắt hơiNausea (‘nɔ:sjə): Chứng ai oán nônEarache (‘iəreik): Đau taiStomachache (‘stəuməkeik): Đau bao tử

3. Các tình huống tiếp xúc tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng tại căn bệnh viện

Giao tiếp của bác bỏ sĩ

A: Sorry, how may I help you? – Xin lỗi, tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho chính mình ạ?

A: What problem are you having? – các bạn đang chạm chán vấn đề gì vậy?

A: bởi you have an appointment? – các bạn có lịch hẹn trước không?

A: vì you see any symptoms? – các bạn thấy mình gồm triệu bệnh gì không?

A: bởi vì you have health insurance? – các bạn có bảo hiểm y tế không?

A: Please sit down – Xin mời ngồi

A: Firstly, I will measure the temperature for you – Trước hết, tôi vẫn đo ánh nắng mặt trời cho anh

A: Take a deep breath – Hãy thở sâu nào

A: Let me check your blood pressure – Để tôi soát sổ huyết áp mang đến anh

A: You have high blood pressure, you should pay attention – Anh bị áp suất máu cao, anh đề xuất chú ý

A: I’ll take blood for you, roll up your sleeves! – Tôi đang lấy máu mang đến anh, anh xắn tay áo lên nhé!

A: I’m afraid I have to check it in more detail, the situation doesn’t seem very satisfactory – Tôi e cần kiểm tra chi tiết hơn, tình trạng có vẻ như không khả quan

A: You must be hospitalized now – Anh bắt buộc nhập viện ngay bây giờ

A: With the current situation, I will be hospitalized immediately. Bởi you go with family members? – Với tình trạng hiện tại, anh sẽ cần nhập viện ngay lập tức. Anh tất cả đi cùng tín đồ nhà không?

Giao tiếp của dịch nhân

B: Please ask, are there any doctors here who can speak English? – Xin hỏi, có bác sĩ như thế nào ở đây nói theo một cách khác tiếng Anh không?

B: I want lớn see a pulmonologist – Tôi muốn chạm mặt bác sĩ khoa phổi

B: I have a fever & I’m tired – Tôi bị sốt cùng tôi thấy mệt

B: I have a terrible headache – Tôi bị đau đầu mập khiếp

B: I have diarrhea for a few days – Mấy lúc này tôi bị tiêu chảy

B: I have pain in my chest / back / eyes – Tôi bị đau nhức ở ngực/lưng/mắt

B: I have fever / sore throat – Tôi bị sốt/đau họng

B: I need a physical exam to kiểm tra my health – Tôi đề xuất khám tổng thể để kiểm tra sức khỏe của mình

B: Where is the registration counter? – cho hỏi quầy đăng ký chỗ nào ạ?

B: I am weakness – Tôi hiện giờ đang bị yếu sức

B: I have trouble breathing – Tôi cạnh tranh thởB: I need a health certificate, which room should I go to? – Tôi cần phải có giấy ghi nhận sức khỏe, tôi đề nghị đến phòng như thế nào ạ?


*

Giao tiếp giữa bác bỏ sĩ và bệnh nhân

Các câu tiếp xúc thông dụng độc nhất vô nhị trong bệnh dịch viện

A: You don’t look well? – Trông bạn có vẻ không được khỏe?

A: Where are you not well? You look so pale. – bạn không được khỏe khoắn ở đâu? Trông bạn nhợt nhạt quá.

Xem thêm: Ăn Dứa Có Tác Dụng Gì? Vì Sao Con Gái Ăn Thơm Để Làm Gì Cho Phụ Nữ, Con Gái?

A: Can I help you with anything? – Tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho bạn không?

A: Have you had allergy? – Bạn đã mất dị ứng chưa?

A: Have you gotten better? – chúng ta đã đỡ rộng chưa?

A: Now I will measure your temperature, it seems you have a fever – hiện giờ tôi đã đo ánh nắng mặt trời cho bạn, dường như bạn đã biết thành sốt

A: Take a deep breath – Hãy hít thở sâu

A: Roll up your sleeves, I will measure your blood pressure – Xắn tay áo lên nhé, tôi sẽ đo huyết áp cho bạn

A: You have high blood pressure – các bạn bị huyết áp cao

A: Don’t worry, we will help you – Đừng lo lắng, cửa hàng chúng tôi sẽ giúp bạn

A: I will examine you – Tôi sẽ khám mang lại bạn

A: Your health has improved significantly – mức độ khỏe của bạn đã được cải thiện đáng nói đây

A: You enter room 2, the doctor will examine you in detail – bạn vào chống số 2, chưng sĩ đã khám chi tiết cho bạn

A: You do the procedure here! – các bạn làm giấy tờ thủ tục ở đây nhé!

Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Mẫu hội thoại thực hành thực tế số 1

A: Hello, how may I help you? You look unwell? – Xin chào, tôi rất có thể giúp gì mang đến bạn? Trông các bạn không được khỏe?

B: I have a stomachache – Tôi đau dạ dày lắm

A: Calm down, firstly, sit here & give me your information! – Bình tĩnh, trước hết chúng ta ngồi tại chỗ này và mang lại tôi xin thông tin của người tiêu dùng nhé!

B: Yes – Vâng

A: How long have you had your pain? How is the situation? – bạn bị đau lâu chưa? Tình trạng nỗ lực nào?

B: I have had pain since yesterday, now I have severe pain – Tôi bị đau từ hôm qua, hiện thời đau dữ dội

A: Wait a moment, our team of doctors is coming – Bạn chờ đợi một lát, đội ngũ chưng sĩ của chúng tôi đang tới

B: Hurry up & help me, I’m in pain – nhanh giúp tôi ạ, tôi nhức quá

A: Calm down, you’ll be fine soon – Bình tĩnh, các bạn sẽ sớm ổn định thôi


*

Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân

Mẫu hội thoại thực hành số 2

A: Where vị you feel pain? – bạn cảm thấy nhức ở đâu?

B: My stomach hurts badly. I could not sleep all night yesterday – Bụng tôi đau dữ dội. Cả đêm hôm qua tôi ko ngủ được

A: Let me kiểm tra it. Does it hurt here? – Để tôi chất vấn xem. Đau tại đây đúng không?

B: No, in the lower right abdomen – Không, sống vùng bụng dưới mặt phải

A: Firstly, I will give you an injection of pain – trước hết tôi vẫn tiêm cho chính mình một mũi sút đau

B: Yes sir – Vâng ạ

A: Then I will guide you khổng lồ the clinic for a detailed examination – tiếp đến tôi đã hướng dẫn chúng ta đến cơ sở y tế để khámchi tiết

B: Is it fast? – có nhanh không ạ?A: Don’t worry, you will be better – chúng ta yên tâm, các bạn sẽ đỡ hơn thôi

B: Thank you, doctor – Cảm ơn bác sĩ

Trên đấy là các tự vựng thông dụng, mẫu câu thường xuyên được áp dụng trong tiếp xúc tiếng Anh cho người đi làm cho tại bệnh viện. Hoàn toàn có thể thấy, đây là một ngành nghề tính chất và bạn cần phải thực hành thường xuyên để rất có thể giao tiếp đúng đắn và dễ dàng nắm bắt hơn. Vững chắc chắn các bạn sẽ rất tự tin khi giao tiếp và triển khai các chuyển động nghiệp vụ của mình.

Xem thêm: Tài Liệu Xác Suất Thống Kê Đại Học, Giáo Trình Xác Suất Thống Kê

Bạn chưa tự tin với kỹ năng phát âm của mình? Hãy thử cải thiện ngay với Native. Đăng cam kết ngay tại đây.