Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi

     
*

Tổng số tuổi nhị mẹ bé hiện nay là 40 tuổi.Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Hỏi quý phái năm con bao nhiêu tuổi?


*

Ta tất cả sơ vật dụng sau :

Tuổi bé : /......./

tuổi bà bầu : /......./......./......./......./

Tổng số phần đều nhau là : 

1 + 4 = 5 ( phần )

Tuổi của nhỏ là :

40 : 5 = 8 ( tuổi )

sang năm ( hoặc 1 năm nữa ) tuổi con sẽ là :

8 + 1 = 9 ( tuổi )

Đ/s : 9 tuổi .

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi


*

hiện ni tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, bốn năm nữa tổng số tuổi của nhị mẹ bé là 53, hỏi hiện nay mỗi người từng nào tuổi?


Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con trai. Biết rằng sau 5 năm, tổng số tuổi của mẹ và con là 55 tuổi. Tìm số tuổi hiện nay của mỗi người.


hiện ni mẹ rộng con cha hai tuổi.Sáu năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.Hỏi hiện ni con từng nào tuổi?

 


1.Tổng tuổi mẹ và con hiện ni là 34 tuổi, sau 3 năm nữa tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Hỏi hiện ni mỗi người bao nhiêu tuổi?2.Cách trên đây 5 năm tổng số tuổi của Hà và bà ngoại là 63 tuổi, tuổi bà lúc đó gấp 8 lần tuổi Hà.Tính tuổi mỗi người hiện nay?3.Tổng của 2 số là 693.Một trong nhị số đó có tận cùng là 0,nếu xóa chữ số 0 đó đi thì được số thứ hai.Tìm nhị số đó.

Xem thêm: Thế Nào Là Cuộc Cách Mạng Tư Sản Là Gì? Các Cuộc Cách Mạng Tư Sản Tiêu Biểu?


1.Tổng tuổi mẹ và nhỏ hiện nay là 34 tuổi, sau 3 năm nữa tuổi nhỏ bằng 1/4 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay mỗi người từng nào tuổi?

2.Cách phía trên 5 năm tổng số tuổi của Hà và bà ngoại là 63 tuổi, tuổi bà lúc đó gấp 8 lần tuổi Hà.Tính tuổi mỗi người hiện nay?

3.Tổng của 2 số là 693.Một trong nhì số đó có tận cùng là 0,nếu xóa chữ số 0 đó đi thì được số thứ hai.Tìm nhị số đó.

Xem thêm: Ví Dụ Về Chất Và Lượng Gdcd 10, Thế Nào Là Chất Và Lượng Của Sự Vật Và Hiện Tượng


Tuổi mẹ hiện nay gấp 6 lần tuổi con, 4 năm trước đây, tuổi mẹ gấp 26 lần tuổi con. Hỏi tuổi mẹ và tuổi con hiện nay là mấy? (Trả lời đầy đủ, có lập luận chặt chẽ mới tick)


Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ bé là 48 tuổi , biết rằng 5 năm trước mẹ hơn con 24 tuổi . Hỏi mẹ bai nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi


hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con và mẹ hơn nhỏ 22 tuôỉ . Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi mẹ gấp song tuổi con ?


TỔNG số tuổi của mẹ và con hiện ni là 45tuôỉ. TÍnh tuổi mẹ hiện ni biết hai năm nữa tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ


Mẹ hơn con 27 tuổi . Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi nhỏ . Tìm tuổi mẹ hiện ni .