HIỆN NAY TỔNG SỐ TUỔI CỦA HAI BỐ CON LÀ 46

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Hiện ni tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi. Biết rằng sau 4 năm nữa, tuổi tía gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi bé và tuổi bố hiện nay.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 46


*

Tổng tuổi ba và bé 4 năm tiếp theo là :

46+4+4=54

Ta có sơ đồ dùng :

...

Tuổi bé lúc sau là :

54:(5+1)=4

Tuổi con bây giờ là:

4-4=0

Tuổi bố hiện giờ là :

46-0=46


Bài giải

Tổng số tuổi cảu tía và con sau 4 năm là:

46 + (4 x 2) = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

Con: |--------|

Bố: |--------|--------|--------|--------|--------|

Theo sơ đồ, toàn bô phần cân nhau là:

1 + 5 = 6 (phần)

Tuổi bé là:

54 : 6 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi ba là:

54 : 6 x 5 = 45 (tuôi)

Đ/s: ...


Hiện ni tổng số tuổi của hai ba con là 46 tuổi . Biết 2 năm nữa tuổi ba gấp 4 lần tuổi con . Tính tuổi ba hiện nay.


hai năm nữa toàn bô tuổi hai cha con là :

46+2+2=50(tuổi)

hai năm nữa tuổi của bố là:

50/(4+1)* 4 =40(tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là:

40-2=38(tuổi)


Tổng số tuổi của hai bố con là 46.Biết 2 năm nữa thì tuổi ba gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố hiện giờ ?


Tổng số tuổi của 2 tía con sau 2 năm nữa là :

46 + 2 x 2 = 50 ( tuổi )Tuổi cha sau 2 năm nữa là :

50 : ( 4 + 1 ) x 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi bố hiện thời là :

40 - 2 = 38 ( tuổi )

Đáp số : 38 tuổi.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Iphone 11 Pro Max Thật Và Giả N, Cách Nhận Biết Tránh Mua Phải Iphone 11 Nhái


hiện nay tổng số tuổi của 2 cha con là 46 biết hai năm nữa tuổi ba gấp 4 lần tuổi nhỏ tính tuổi cha hiện nay


Tuổi bố năm sau là :

( 46 + 2 x 2 ) : ( 4 + 1 ) x 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi bố bây giờ là :

40 - 2 = 38 ( tuổi )

Đáp số : 38 tuổi .


tổng số tuổi 2 cha con 2 năm sau là:

46+2+2=50(tuổi)

tổng số phần đều nhau là:

4+1=5(phần)

tuổi bố hai năm sau là:

50/5*4=40(tuổi)

tuổi bố hiện thời là:

40-2=38(tuổi)

đáp số: 38 tuổi.


1.hiện nay,tổng số tuổi của hai ba con là 54.Biết hai năm trước,tuổi ba gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi bây giờ của nhị người?

2.hiện nay,tổng số tuổi hai bố con là 60.Biết sau 15 năm nữa,tuổi bố gấp gấp đôi tuổi con.Tính tuổi hiện giờ của mỗi người?

3.hiện nay,bố 40 tuổi,con 10 tuổi.Hỏi sau mấy năm thì tuổi ba gấp 3 lần tuổi con?

ghi phương pháp tính và nắm tắt dùm bản thân lun nhé,mình tặng k


CAU 1: 

TONG SO TUOI CUA 2 BO con HAI phái mạnh TRUOC LA:

54 -(2+2)= 50 (TUOI)

TUOI bé 2 phái mạnh TRUOC LA:

50 : 5 = 10 (TUOI)

phái mạnh NAY nhỏ CO SO TUOI LA:

10 + 2 = 12 (TUOI)

nam NAY BO co SO TUOI LA:

54 - 12 = 42 (TUOI)

D/S:BO:42,CON:12

CAU 2:

15 nam giới NUA TONG SO TUOI CUA BO VA nhỏ LA:

60+(15+15)=90 (TUOI)

15 nam NUA con CO SO TUOI LA:

90:3=30 (TUOI)

HIEN NAY bé CO SO TUOI LA:

30 -15=15(TUOI)

HIEN nay BO teo SO TUOI LA:

60-15=45 (TUOI)

D/S: BO: 45,CON:15

CAU 3:

NEU TUOI BO GAP 3 LAN TUOI con THI TUC LA BO HON bé 2 PHAN.

vay mượn BO HON con SO TUOI LA:

40-10=30(TUOI)

1 PHAN teo GIA TRI LA:

30:2=15 (TUOI)

VAY,TUOI con KHI vày LA 15.

Xem thêm: Cách Viết Văn Nghị Luận Lớp 8 : Nghị Luận Xã Hội, Cách Viết Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 8

15-10=5(NAM)

VAY,SAU 5 phái mạnh TUOI BO GAP 3 LAN TUOI CON.

D/S:5 NAM


Đúng 0
phản hồi (0)

1.hiện nay,tổng số tuổi của hai cha con là 54.Biết 2 năm trước,tuổi ba gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi hiện giờ của nhì người?

2.hiện nay,tổng số tuổi hai tía con là 60.Biết sau 15 năm nữa,tuổi tía gấp gấp đôi tuổi con.Tính tuổi hiện giờ của mỗi người?

3.hiện nay,bố 40 tuổi,con 10 tuổi.Hỏi sau mấy năm thì tuổi tía gấp 3 lần tuổi con?